contact zoeken wedstrijden

Paul Dijkstra c.s. smaakmakers in Huizum

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma
Album Huizum; Klik HIER

Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma waren de smaakmakers op sportpark Nijlân in Huizum waar de heren hoofdklassers een vrije formatiewedstrijd bij kaatsvereniging ‘Onderling Genoegen’ op het programma hadden staan. Ze moesten uiteindelijk tevreden zijn met de tweede prijs maar dat mocht de kaatspret tot op zekere hoogte niet drukken. De kransen waren voor Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. De derde prijs ging naar Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar.

Het waaide hard, droog bleef het ook niet en de temperatuur had wel wat hoger gemogen. De neutrale toeschouwer kon in figuurlijke zin warm worden van de prestaties van de heren Dijkstra, Koster en Minnesma. Die mochten in de eerste omloop aantreden tegen Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra.
Paul Dijkstra sloeg goed op en zijn perkmaten deden wat ze moesten doen, zeker op de momenten dat het er om ging. Op 2-2 en 6-6 sloeg Rick Minnesma de kaats voorbij en op de volgende 6-6 kreeg Kees van der Schoot geen kans om de kaats te passeren. Het werd 5-2 en een verrassing diende zich aan. Marten Bergsma slaagde er door sterk opslagwerk in het krakende kaatsschip nog enigszins drijvende te houden maar kreeg te weinig steun van zijn perk. Op 5-4 en 6-6 moest Bergsma risico nemen want de kaats was klein. Zijn opslagbal viel buiten de touwen en het partuur van Paul Dijkstra stond door een staand nummer in de halve finale.

In die halve finale wachtten Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Die pakten de eerste twee bordjes. De stand werd gelijkgetrokken en het foutenpercentage bij Steenstra c.s. nam toe. Paul Dijkstra sloeg misschien niet heel spectaculair op, maar hij was amper op een misser te betrappen. Het duo Steenstra-Wassenaar sloeg acht ballen buiten de perklijnen en het perk Hiemstra-Wassenaar viel sterk terug. Dijkstra en zijn maten bleven stug doorkaatsen, pakten een 5-3 voorsprong, moesten nog een bordje prijsgeven maar wonnen verdiend op 5-4 en 6-2 door een kwaadslag van Hans Wassenaar.

Taeke Huizum

De ultieme stunt zou winst in de finale op Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra zijn geweest. Dat zat er geen moment in. Het partuur van Paul Dijkstra kwam op 6-4 maar Van der Bos plaatste een zitbal en daarna sloeg Erwin Zijlstra ver boven. Daarna ging het snel. Paul Dijkstra en Steven Koster slaagden er niet in om Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra onder druk te zetten. Andersom hadden Van der Bos en Zijlstra het perk Minnesma-Koster stevig in de tang. Op 4-1 en 6-6 kreeg Taeke Triemstra een mooie bal en die wist daar wel raad mee. Op 5-2 en 6-2 was het gebeurd met het stuntpartuur van de dag.

De eerste omloop had een grillig verloop. Zo verloren Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar van Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. Het partuur van Remmelt Bouma was in de tweede omloop een speelbal voor Tjisse Steenstra c.s.  Die hadden op hun beurt  makkelijk gewonnen van het partuur van Bauke Triemstra dat vrijgevig was vanaf de stuit. Steenstra en zijn maten gingen daarna onderuit in de halve finale tegen de latere premiewinnaars.

Voor de uiteindelijke winnaars had het in de eerste omloop ook zo maar gebeurd kunnen zijn. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra waren zeker niet de minderen. Sterker nog, op een bepaald moment stond dat partuur beter te kaatsen dan het partuur van Van der Bos. Jorn Lars van Beem was de aanjager van zijn partuur. Op-en-uit prima maar op die paar momenten dat het er om ging werden er dure fouten gemaakt. Zoals op 4-3 en 6-6 toen Van Beem het perk miste. Op de volgende 6-6 sloeg hij de bal dan wel weer boven, maar de 5-4 en 6-6 voorsprong werd niet verzilverd: andermaal buiten en het was vijf eersten gelijk.

Van der Bos en zijn maten kwamen op 6-4 waarna Kevin Jordi Hiemstra alle kans had om vanaf de bovenlijn te retourneren. Dat deed hij ook maar de bal kwam precies daar waar het niet moest: recht voor de neus van Erwin Zijlstra en die nam het presentje in dank aan door de bal over de bovenlijn te slaan. Van der Bos en zijn maten met de schrik vrij.
Daarna liepen de heren Van der Bos, Triemstra en Zijlstra in sneltreinvaart naar de kransen. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga kregen alle hoeken van het kaatsveld te zien met een klassieke eindstand tot gevolg: 5-0 en 6-0. Daarna werd de finale ook vrij vlot winnend afgewerkt.

Voor Taeke Triemstra kan de champagne koud worden gezet. Hij is nu nog 1 punt verwijderd van de hoogste positie in het kaatsklassement aller tijden. Triemstra staat na vandaag op 884 punten. Piet Jetze Faber heeft 885 punten. Een derde prijs winnen is voor Taeke Triemstra al voldoende om Faber te passeren. Triemstra heeft meer eerste prijzen gewonnen dan Faber dus een derde prijs is toereikend om zich de succesvolste kaatser aller tijden te mogen noemen.
 
Uitslag Huizum: 1. Gert Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Paul Dijkstra (Bitgum), Steven Koster (Tzum) en Rick Minnesma (Dronryp); 3. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole).
 
Huzum in cijfers. Eerste omloop: 1. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma – 2. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 5-5 en 6-4; 3. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar – 4. Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra 5-1 en 6-2; 5. Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema – 6. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga 4-5 en 6-6; 7. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra – 8. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 5-5 en 4-6; 9. Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma – 10. Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra 5-4 en 6-6. Tweede omloop: 1. Bouma c.s. – 3. Steenstra c.s. 1-5 en 6-6; 6. Van Dellen c.s. – 8. Van der Bos c.s. 0-5 en 0-6; 9. Dijkstra c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Dijkstra c.s. – 3. Steenstra c.s. 5-4 en 6-2; 8. Van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 8. Van der Bos c.s. – 9. Dijkstra c.s. 5-2 en 6-2

Winst Huzum HH

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers