contact zoeken wedstrijden

Gert-Anne vd Bos koning in Makkum

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma
Header: archieffoto

De heren hoofdklassers mochten zich op zaterdag 15 juli melden in Makkum. Door-elkaar-loten met deze keer, maar wel tien parturen en alle bekende namen op de lijst. Een uitgesproken favoriet partuur leek niet aanwezig te zijn. Uiteindelijk liet de top van het opslagersgilde zich weer gelden. Gert-Anne van der Bos werd eerste met Gabe-Jan van Popta en Kevin Jordi Hiemstra, Marten Bergsma werd tweede met Hessel Postma en Erwin Zijlstra (die vanaf de tweede omloop Patrick Scheepstra verving) en Menno van Zwieten werd derde met Jorn Lars van Beem en Pieter Jan Leijenaar.

Drie topopslagers in de prijzen met gelegenheidsmaten. Dat kan geen toeval zijn. De opslag overheerste zoals zo vaak. In een aantal partijen werd veel boven geslagen. Dat zou je met een minder positieve insteek kunnen uitleggen als een opslag die niet goed genoeg is. Dat zou echter geen recht doen aan de kwaliteiten van sommige perkspelers die hun metier goed beheersen.

Naarmate de kaatsdag vorderde werd het voor de latere winnaars ogenschijnlijker steeds makkelijker om de winst naar zich toe te trekken. De finale leek op papier een mooie strijd te kunnen worden maar dat viel tegen. De opslagmisser van Marten Bergsma op 2-1 en 6-6 was relatief duur. Er volgde een snel bordje: 4-1 voor Van der Bos c.s. Het werd 6-6 met óf kans op aansluiting in de partij óf een gat dat niet meer te overbruggen zou zijn.

Het werd het laatste want Van der Bos dwong Erwin Zijlstra tot een kwaadslag en toen was het wel bekeken. Op 5-1 en 6-6 sloeg Gabe-Jan van Popta zijn partuur in de kransen door de bovenlijn te passeren. Gert-Anne van der Bos was zaterdag in Makkum op de belangrijke momenten een klasse apart maar de prestaties van Gabe-Jan van Popta en Kevin Jordi Hiemstra waren ook een meer dan ruime voldoende waard. Volkomen terechte winnaars derhalve.

Van der Bos, Van Popta en Hiemstra begonnen hun kaatsdag tegen Corné Tuinenga, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra. Die stonden zo maar met 3-0 achter. Van der Bos was grillig aan de opslag. Hij miste 11 keer het perk, maar plaatste ook 13 zitballen waarvan twee in het tweede deel van de partij op 6-6. Die schade kon door Tuinenga en zijn maten niet meer hersteld worden. Op 5-3 en 6-4 was Kevin Jordi Hiemstra attent in het tussenspel door de bal in tweede instantie over de bovenlijn te slaan.

In de tweede omloop met als inzet een plek in de finale wachtten Tjisse Steenstra, Steven Koster en Rick Minnesma. Koster had in de eerste omloop nog wel in het perk gestaan maar beperkte zich nu tot opslaan. Tjisse Steenstra stond in het voorperk. Het werd een lange partij waarin de verschillen minimaal waren. Dat bleek ook uit het scoreverloop want het verschil bedroeg nooit meer dan 1 eerst.

Net als in de eerste omloop was Gert Anne van der Bos in het tweede deel van de partij zijn gewicht in goud waard. Op 4-3 en 6-6 trok hij met een zitbal de stand weer gelijk. Op de volgende 6-6 was er andermaal een zitbal: 5-4 voor. Sterk werk van Tjisse Steenstra bracht alle bordjes aan de telegraaf. Daarna was het, wie anders dan Gert Anne van der Bos, die op 6-4 Tjisse Steenstra geen kans gaf de kaats bij de middellijn te passeren. Een staand nummer betekende een plek in de finale die winnend werd afgesloten.

Marten Bergsma, Hessel Postma en Patrick Scheepstra kaatsen zich vlot in de prijzen. Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Jelmer Miedema vormden geen serieuze bedreiging en verloren op 5-2 en 6-6 door een treffer van Marten Bergsma. Vervolgens haakte Patrick Scheepstra geblesseerd af. Erwin Zijlstra kwam hem vanaf de halve finale vervangen.
Tegenstanders in die halve finale waren Menno van Zwieten, Jorn Lars van Beem en Pieter Jan Leijenaar. Die hadden in de eerste omloop vrij makkelijk gewonnen van Johannes van der Veen, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma maar in de tweede omloop alle moeite moeten doen om zich Bauke Triemstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar van het lijf te houden. Dat lukte uiteindelijk omdat het duo Van Zwieten-Leijenaar vanaf de stuit beter op dreef was dan het duo Triemstra-Wassenaar.  Op 5-4 en 6-2 lag de kaats voor Renze Hiemstra te ver weg.  

In de halve finale liep de opslag van Menno van Zwieten en Pieter Jan Leijenaar opeens een stuk minder en ook het perk Van Beem-Leijenaar leek het goede gevoel kwijt te zijn. Na 4 om 2 kregen Van Zwieten en zijn maten nog maar twee punten aan de telegraaf. Op 5-2 en 6-2 liet Jorn Lars van Beem een kwaadslag noteren. Dat betekende voor zijn partuur een derde prijs en voor Bergsma c.s. een plek in de finale.
 
Uitslag Makkum: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Kevin Jordi Hiemstra (Leeuwarden) 2. Marten Bergsma (Minnertsga); Hessel Postma (Winsum) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Menno van Zwieten (Heerenveen), Jorn Lars van Beem (Dronryp) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra)
Cijfers Makkum. Eerste omloop: 1. Menno van Zwieten, Jorn Lars van Beem en Pieter Jan Leijenaar – 2. Johannes van der Veen, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma 5-2 en 6-4; 3. Bauke Triemstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar – 4. André van Dellen, Taeke Triemstra en Jurrit Osinga 5-3 en 6-4; 5. Gert-Anne van der Bos, Gabe-Jan van Popta en Kevin Jordi Hiemstra – 6. Corné Tuinenga, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra 5-3 en 6-4; 7. Tjisse Steenstra, Steven Koster en Rick Minnesma – 8. Remmelt Bouma, Pieter Jan Plat en Erwin Zijlstra 5-5 en 6-6 (partuur Steenstra wint); 9. Marten Bergsma, Hessel Postma en Patrick Scheepstra (tweede omloop Erwin Zijlstra) – 10. Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Jelmer Miedema 5-2 en 6-6. Tweede omloop: 1. Menno van Zwieten c.s. – 3. Bauke Triemstra c.s. 5-3 en 6-2; 5. Gert-Anne van der Bos c.s. - 7. Tjisse Steenstra c.s. 5-5 en 6-4; 9. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Marten Bergsma c.s. - 1. Menno van Zwieten c.s. 5-2 en 6-2; 5. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 5. Gert-Anne van der Bos c.s. - 9. Marten Bergsma c.s. 5-1 en 6-6.
 
 

 

Makkum HH 4

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers