contact zoeken wedstrijden

Dronryp wint voor het eerst Jong-Feintepartij

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma

Foto Album klik HIER

De kaatsvereniging van Dronryp timmert op de diverse afdelingswedstrijden al jaren stevig aan de weg. De Jong-Feintepartij in Easterein was nog nooit door een partuur van VvV Sjirk de Wal gewonnen. Vorig jaar scheelde het maar twee punten, maar vandaag was de overwinning voor Dronryp 1 met Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma. In wezen was Dronryp 1 vandaag oppermachtig. In de halve finale kreeg Menaam (Douwe Palsma, Mark Polstra en Youri de Groot) één bordje aan de telegraaf. Zo ver kwam Witmarsum (Colin Baarda, Redmer Zaagemans en Jari Visser) in de finale niet eens. Witmarsum moest het doen met slechts twaalf punten.

Dronryp 1 moest alleen in de derde omloop tegen Bolsward aan de bak om als winnaar van het veld te kunnen stappen. Daarvoor figureerden de parturen van St. Jacobiparochie en Wommels tegen de mannen in het oranje-groen. Twee keer was de klus in ongeveer twintig minuten geklaard. Vervolgens wachtte Bolsward met Redmer Cnossen, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen.

Die boden Dronryp puur qua score de nodige tegenstand. Bolsward pakte een 3 om 1 voorsprong maar toch had je als toeschouwer nooit het idee dat Dronryp de partij zou verliezen. Bolsward gaf te veel prijs aan de opslag: 13 missers tegen 5 voor Dronryp. Met maar vier punten tegen trok Dronryp de score weer gelijk. De opslagmisser van Redmer Cnossen op 4-4 en 6-2 was de voorbode van de nederlaag. Op 5-4 en 6-4 sloeg Jorn Lars van Beem de bal over de bovenlijn.

In de halve finale ging het eerste bordje naar Menaam. Het zou ook het laatste bordje zijn. Dronryp was op-en-uit een klasse beter en Menaam moest het doen met wat kleine succesjes. Op 5-1 en 6-2 plaatste Jorn Lars van Beem een zitbal.
 

Jong Feinten opkomst

Voor het begin van de finale van de Jong-Feintepartij vormen de vrijwilligers van de kaatsvereniging van Easterein een erehaag voor de finaleparturen. De kaatsers van Dronryp 1 en Witmarsum kwamen het veld op onder de tonen van Thunderstruck van AC/DC. Wellicht niet de muzieksmaak van eenieder maar het nummer was wel symbolisch voor het verloop van de finale. Voor Witmarsum werd het inderdaad een soort Thunderstruck. Het was op-en-uit een volstrekt kansloze missie. Met maar 10 punten tegen stond Dronryp op een voorsprong van 5 om 0. Het werd net geen klassieke eindstand. Op 5-0 en 6-2 sloeg Jorrit Nanninga de bal in tweede instantie over de bovenlijn en mocht Dronryp zich voor de eerste keer in de historie winnaar van de Jong-Feintepartij noemen.

Premiewinnaar Witmarsum won in de eerste omloop van het duo uit Goutum. In de tweede omloop was er een lange partij tegen Morra-Lioessens. Witmarsum was met name in het perk beter op slag dan de tegenstanders, maar Morra-Lioessens bleef lang in het spoor van de mannen van Pim Mulier. Pas op 5-4 en 6-4 moest Morra-Lioessens zich gewonnen geven.
Op de derde lijst tegen Exmorra was de inzet het staande nummer en dus een plek in de finale. Bij Exmorra had Pieter-Jan Leijenaar zich afgemeld en dat was voor de titelverdediger toch wel een aderlating. Witmarsum had de zege snel op zak: 5-0 en 6-2 met als beloning een plek in de finale. Witmarsum werd vorig jaar derde en vandaag dus tweede. De eerste plek bleef ver buiten bereik maar Dronryp was een klasse apart dus het was geen schande om van Dronryp te verliezen.
Menaam werd in 2017 derde. Youri de Groot maakte toen deel uit van dat partuur. Zes jaar later was er weer een derde prijs voor Menaam met weer Youri de Groot die deze keer Mark Polstra en Douwe Palsma als maten had. Menaam won achtereenvolgens van Reduzum, Winsum en Mantgum waarna Dronryp 1 in de halve finale een flinke maat te groot bleek te zijn.

De kaatsvereniging van Easterein had alles perfect voor elkaar. In samenwerking met de scheidsrechters Hendrik Sweering en Jenco Sieperda werden alle omlopen vlot afgewerkt. De pauzes waren niet te lang maar ook niet te kort. Ook op het gebied van ‘gastheerschap’ kon het niet beter. Het weer was prachtig en er was ook weer de traditionele verloting met grote prijzen. Een dikke pluim voor alle mensen voor en achter de schermen die dat voor elkaar hebben gekregen.
 
Uitslag Jong-Feintepartij: 1. Dronryp 1. (Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma); 2. Witmarsum (Jari Visser, Redmer Zaagemans en Colin Baarda); 3. Menaam (Youri de Groot, Mark Polstra en Douwe Palsma).
Cijfers Jong-Feintepartij. Eerste omloop: 1. Franeker – 2. Arum 5-5 en 6-6 (Arum wint); 3. Reahûs – 4. Bolsward 1-5 en 4-6; 5. Sint Jacobiparochie – 6. Dronryp 1. 0-5 en 2-6; 7. Damwâld – 8. Wommels 3-5 en 4-6; 9. Mantgum – 10. Tzum 5-3 en 6-4; 11. Dronryp 2. – 12. Baard 5-1 en 6-0; 13. Bitgum – 14. Winsum 1-5 en 6-6; 15. Menaam – 16. Reduzum 5-2 en 6-6; 17. Goutum – 18. Witmarsum 2-5 en 6-6; 19. Morra-Lioessens – 20. Hommerts 5-1 en 6-4; 21. Exmorra (Stijn Feenstra voor Pieter Jan Leijenaar)– 22. Nijewier Trije Doarpen (afgemeld) 5-0 en 6-0; 23. Sint Annaparochie – 24. Ingelum 5-3 en 6-6. Tweede omloop: 2. Arum - 4. Bolsward 4-5 en 6-6; 6. Dronryp 1. - 8. Wommels 5-0 en 6-6; 9. Mantgum - 11. Dronryp 2. 5-2 en 6-2; 14. Winsum - 15. Menaam 1-5 en 2-6; 18. Witmarsum - 19. Morra-Lioessens 5-4 en 6-4; 21. Exmorra – 23. Sint Annaparochie 5-1 en 6-4. Derde omloop: 4. Bolsward - 6. Dronryp 1. 9. Mantgum - 15. Menaam 5-5 en 0-6; 18. Witmarsum - 21. Exmorra 5-0 en 6-2. 18. Witmarsum staand nummer. Halve finale: 6. Dronryp 1. - 15. Menaam 5-1 en 6-2. Finale: 18. Witmarsum - 6. Dronryp 1. 0-5 en 2-6.
  
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers