contact zoeken wedstrijden

NK heren 50+, Bitgum grote winnaar

Foto's KNKB Media

Finale en Halve finale

Finale
Bitgum - St.-Jacobiparochie 5-1 6-2

1e prijs 🥇 Bitgum: Peter Dijkstra, Albert Nauta en André Kuipers
2e prijs 🥈 St.-Jacobiparochie: Piet Machiela, Dirk Machiela en Jarig Katsma
3e prijs 🥉 Reduzum: Willem Fopma, Hans Brinksma en Peter Tolsma
3e prijs 🥉 Baard: Siemen Reitsma, Rein Tiedema en Thomas van der Meer

Halve finale
5. Bitgum - 14. Reduzum 5-2 6-4

19. Baard - 28. St.-Jacobiparochie 2-5 4-6

3e omloop

3. Franeker - 5. Bitgum 4-5 6-6
10. Easterein - 14. Reduzum 5-5 6-6 (Reduzum wint)
19. Baard - 24. Goutum 5-2 6-4
28. St.-Jacobiparochie - 30. Grou 5-4 6-4

2e omloop

2. Stiens - 3. Franeker 1-5 6-6
5. Bitgum - 7. Mantgum 5-3 6-0
10. Easterein - 11. Hurdegaryp 5-1 6-2
14. Reduzum - 16 Oentsjerk
17. Ried - 19. Baard 3-5 2-6
21. Anjum - 24. Goutum  2-5 6-6
25. Witmarsum - 28. St.-Jacobiparochie 2-5 0-6
30. Grou - 31. Hijum 5-1 6-4

1e omloop

1. St.-Annaparochie 1 - 2. Stiens 4-5 4-6
3. Franeker - 4. Dronryp 5-2 6-2
5. Bitgum - 6. Heerenveen 5-1 6-0
7. Mantgum - 8. Harlingen 5-1 6-2
9. St.-Annaparochie 2 - 10. Easterein 2 2-5 4-6
11. Hurdegaryp - 12. Winsum 5-5 6-4
13. Wommels - 14. Reduzum 2-5 6-6
15. Stiens - 16. Oentsjerk 2-5 6-6
17. Ried - 18. Spannum 5-4 6-2
19. Baard - 20. Jorwert 5-3 6-6 
21. Anjum - 22. Sexbierum  5-1 6-2 
23. Hallum - 24. Goutum 1-5 6-6
25. Witmarsum - 26. Leeuwarden 5-3 6-6
27. Menaam - 28. St.-Jacobiparochie 0-5 4-6
29. Easterein 1 - 30. Grou 0-5 4-6
31. Hijum - 32. Huizum 5-0 6-4

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers