contact zoeken wedstrijden

DRONRYP wint Jong Feinte 2023

Foto: Henk Bootsma

Finale

18. Wytmarsum - 06 Dronryp 0-5 -2 6-6

1e prijs: Dronryp, Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
2e prijs:Wytmarsum: Jari Visser, Redmer Zaagemans, Colin Baarda
3e prijs: Menaam, Youri de Groot, Mark Polstra, Douwe Palsma 
 

Halve finale

06. Dronryp -15 Menaam 5-1 6-2
18. Wytmarsum staand nummer en gaat naar de finale

3e omloop

04. Bolsward - 06. Dronryp 1 4-5 4-6
09. Mantgum - 15. Menaam 5-5 0-6
18. Wytmarsum - 21. Exmorra 5-0 6-2

2e omloop

02. Arum - 04. Bolsward 4-5 6-6
06. Dronryp 1 - 08 Womnels 5-0 6-6
09. Mantgum - 11. Dronryp 2 5-2 6-2
14 Winsum - 15.Menaam 1-5 2-6
18. Wytmarsum - 19. Morra Lioessens 5-4 6-4
21. Exmorra - 23. St.Anne 5-1 6-4

1e omloop

01. Franeker - 02. Arum 5-5 6-6
03.Reahûs / Turns - 04 Bolsward 1-5 4-6
05. St. Jabik - 06. Dronryp 1 0-5 2-6
07. Damwoude - 08. Wommels 3-5 4-6
09. Mantgum - 10. Tzum 5-3 6-4
11. Dronryp 2 - 12. Baard 5-1 6-0
13. Beetgum - 14. Winsum 1-5 6-6
15. Menaldum - 16. Reduzum 5-2 6-6
17. Goutum - 18. Witmarsum 2-5 6-6
19. Morra Lioessens - 20. Hommerts 5-1 6-4
21. Eksmorra - 21. Nijewier 5-0 6-0
23. St.Anne - 24. Engelum 5-3 6-6

 

DSC_0363[10664]
DSC_0361[10663]

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers