contact zoeken wedstrijden

NK Pupillen-jongens -meisjes live blog!

Scharnegoutum wint NK pupillenmeisjes!
Bitgum wint NK pupillenjongens!
Foto: KNKB Media 

Finale en halve finale NK pupillen meisjes

Finale
7. Stiens - 13. Scharnegoutum 2-5 4-6

🥇 1. Scharnegoutum, Suze Piersma, Marrit Hoekstra, Ilse Lantinga
🥈 2. Stiens, Albertine Hettinga, Carlijn Terpstra, Anna Miedema
🥉 3. Hommert-Jutrijp, Lenna Koopmans, Fenna Raap, Floorke de Boer

Halve finale
13. Scharnegoutum - 1. Hommerts-Jutrijp 5-4 6-2

7. Stiens staand nummer 
 

Halve finale NK pupillen jongens

Finale
Bitgum - Witmarsum 5-2 6-4

🥇 1. Bitgum, Meinte Hoornstra, Jelmer van der Schaaf en Roan Luimstra
🥈 2. Witmarsum, Jitse Jan Kroondijk, Sem van der Wei, Jan Willem Koopal
🥉 3. Húns, Sigert Bouma, Hilwert Kuiper, Melle Talsma
🥉 3. Stiens, Andries Durk Hettinga, Auke Pieter Kalsbeek Mart Roersma

Halve finale
28. Stiens - 8. Witmarsum 5-5 2-5

16. Húns - 18. 🥉 2-5 2-6

WhatsApp Image 2023-07-01 at 16.57.30

3e omloop NK pupillen meisjes

18. St.-Annaparochie - 1. Hommerts-Jutrijp 3-5 0-6

7. Stiens -  12. Nijewier/Metslawier/Easternytsjerk 5-2 6-6

13. Scharnegoutum

3e omloop NK pupillen jongens

2) St.-Jacobiparochie 1- 8) Witmarsum 1 0-5 2-6

9) St.-Annaparochie 2- 16) Húns Leons 1-5 4-6

18) Bitgum- 21) Wommels 5-0 6-4

28) Stiens staand nummer

2e omloop NK pupillen jongens

2. St.-Jacobiparochie 1 - 4. Reduzum 5-2 6-6
5. Mantgum - 8. Witmarsum 4-5 4-6
9. St.-Annaparochie 2 - 11. Raerd 5-5 6-4
14. Reahûs-Tírns - 16. Huins 0-5 2-6
18. Bitgum - 19. Morra-Ljussens 5-0 6-0
21. Wommels - 24. Oude Bildtzijl 5-4 6-6
26. Minnertsga 1 - 28. Stiens 1-5 6-6

2e omloop NK pupillen meisjes

1. Hommerts-Jutrijp - 3. Witmarsum 5-3 6-4
5. Dokkum 1 - 7. Stiens 1 1-5 6-6
10. Arum - 12. Nijewier/Metslawier/Easternytsjerk 5-5 4-6
13. Scharnegoutum - 15. Bolsward 5-1 6-2
18. St.-Annaparochie staand nummer

1e omloop NK pupillenjongens Menaam

In Menaam wordt om het NK pupillenjongens gekaatst. Er staan 28 partuur op de wedstrijdlijst. 

1. Dronryp  - 12. St.-Jacobiparochie 1 2-5 4-6
3. Witmarsum 2 - 4. Reduzum 2-5 4-6
5. Mantgum - 6. Stiens 2 5-1 6-2
7. St.-Annaparochie1 - 8. Witmarsum 1 3-5 6-6
9. St.-Annaparochie 2 - 10. Tzummarum 5-4 6-6
11. Raerd - 12. Pingjum 5-5 6-0 
13. Leeuwarden - 14. Reahûs-Túrns 4-5 2-6
15. Menaam 2 - 16. Húns 2-5 2-6
17. Menaam 1 - 18. Bitgum 3-5 4-6
19. Morra - 20. Minnertsga 2 5-2 6-6
21. Wommels - 22. Dronryp 3 5-0 6-0
23. St.-Jacobiparochie 2 - 24. Oude Bildtzijl 2-5 4-6
25. Dronryp 2 - 26. Minnertsga 1 5-5 6-8
27. Exmorra - 28. Stiens 1 2-5 0-6

1e omloop NK pupillenmeisjes Dokkum

In Dokkum wordt gekaatst om het NK pupillenmeisjes. 

1. Hommerts-Jutrijp - 2. Stiens 2 5-2 6-6
3. Witmarsum 1- 4. Dokkum 2 5-1 6-4
5. Dokkum 1 - 6. Morra-Lioessens 5-2 6-6
7. Stiens 1 - 8. - Wommels 5-2 6-6
9. Witmarsum 2 - 10. - Arum 3-5 0-6
11. Sexbierum/Pietersbierum - 12. Nijewier/Metslawier/Easternytsjerk 3-5 0-6
13. Scharnegoutum - 14.Ie 5-0 6-0
15. Bolsward - 16.Paesens-Moddergat 5-5 6-0
17. Makkum - 18. St.-Annaparochie 4-5 4-6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers