contact zoeken wedstrijden

1e week Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote

Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

In Easterlittens zijn deze week de wedstrijden om het Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote gekaatst.

De uitslagen zijn:

Weidum – Mantgum 7 – 5
Frjentsjer – Reduzum 8 – 1
Stiens – Easterein 3 – 8
It Hearrenfean – Moarre/Ljussens 3 – 8
Menaam – Dronryp 3 – 8
Deinum – Reahûs/Tirns 8 – 5
Makkum – Lollum/Waaksens 8 – 2
Húns/Leons – Baerd 6 – 7
Eksmoarre – Boalsert 8 – 5
Bitgum – Easterlittens 7 – 6
Weidum – Frjentsjer 3 – 8
Baerd – Berltsum 8 – 4
Deinum - Moarre Ljussens 8-6.
Easterein - Grou 6-7
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers