contact zoeken wedstrijden

Effectieve winst Gert Anne van der Bos in Boazum

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma

‘Bring de keatsers by it keatsen’. Onder dit motto waren de heren hoofdklassers voor het eerst in de historie te gast bij de kaatsvereniging van Boazum. De in die zin historische eerste kransen werden uitgereikt aan Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Pieter Jan Leijenaar die in de finale Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar versloegen. Acht parturen op de lijst, dus geen derde prijs deze keer.

‘Door-elkaar-loten’, maar de toeschouwers moesten goed naar de wedstrijdlijst kijken om er achter te komen dat daar inderdaad sprake van was. Het lot had de heren Steenstra, Hiemstra en Wassenaar aan elkaar gekoppeld en dat is ook hun partuur in de vrije formatie. Van der Bos en Triemstra kaatsen ook met elkaar in de vrije formatie. Derde maat Pieter Jan Leijenaar was vandaag wat dat betreft de vreemde eend in de bijt.
Op voorhand kon je er van uit gaan dat de parturen van Tjisse Steenstra en Gert Anne van der Bos in de finale zouden komen. Steenstra en zijn maten deden dat vrij makkelijk. Van der Bos c.s. moesten in de tweede omloop vol aan de bak maar wonnen hun partij zodat daarna de verwachte finale plaatsvond.

Het partuur van Gert Anne van der Bos was in Boazum uiterst effectief. Men stond er als het moest en dat is een kwaliteit op zich. Dat was in de eerste omloop tegen André van Dellen, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra al het geval. Die spartelden hevig tegen, Van Beem sloeg zes keer boven maar het effect was gering. Van der Bos (door zitballen) en Triemstra (door bovenslagen) waren uiterst effectief op de 6-6 stand en dan win je partijen. Op 5-2 en 6-4 plaatste Van der Bos een zitbal. 

GA Boazum

In de tweede omloop vond de partij van de dag plaats. Tegenstanders: Marten Bergsma, Gabe Jan van Popta en Jelmer Miedema. Van der Bos is een fenomeen aan de opslag maar die zelfde kwalificatie is van toepassing op Marten Bergsma. In het begin van de partij waren Van der Bos en zijn maten wederom uiterst effectief op de 6-6 stand. Ze kwamen met 3-1 voor te staan, maar onder aanvoering van Marten Bergsma die geweldig op stond te slaan en die in het tussenspel een paar belangrijke punten scoorde werd het gelijk. Een zitbal van Van der Bos op - jawel! - 6-6 hield 4 om 3 in. Het werd twee spellen gelijk waarna Jelmer Miedema aan de opslag en in het perk te veel prijs moest geven. Die schade werd niet meer gerepareerd. Op 5-4 en 6-4 sloeg Gert Anne van der Bos de bal tot in het perk terug.

In de finale tegen Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar liet Wassenaar in het begin van de partij door kwaadslagen en opslagmissers de nodige steken vallen zodat men vlot tegen een twee-om-niks achterstand aankeek. Diezelfde Hans Wassenaar sloeg daarna op 6-6 de kaats voorbij en de strijd leek weer helemaal open.

Léék want de praktijk was anders. Met maar vier punten tegen denderden Van der Bos c.s. door naar een comfortabele 5-1 voorsprong. Hiemstra en Wassenaar ruilden in het perk en uiteraard werd er wat verbaal geweld in de strijd gegooid. Het gat was domweg te groot en het kaatsen van Steenstra en zijn maten niet goed genoeg om de tegenstanders nog serieus in de problemen te brengen.  Die verspeelden nog wel twee bordjes maar op 5-3 en 6-2 sloeg Renze Hiemstra de bal in het tussenspel kwaad retour waarmee de eerste Boazumer finale in de hoofdklasse bij de heren ten einde was.

Het trio Steenstra, Hiemstra en Wassenaar had geen enkele moeite om te winnen van Corné Tuinenga, Hessel Postma en Kevin Jordy Hiemstra. Die kregen 1 eerst voor hun inspanningen. In de tweede omloop kende men wat opstartproblemen tegen Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Riemer Hoekstra. Die kwamen op een 2-1 en 6-2 voorsprong te staan maar Johannes van der Veen miste vier keer op rij het perk en dat was de ommekeer in de partij. Steenstra en zijn maten liepen uit naar 5 om 2 en toen was de partij wel gelopen. Het werd nog 5 om 3 waarna Riemer Hoekstra op 6-4 de dikke kaats niet kon passeren. Het partuur van Steenstra naar de finale die werd verloren van de meest effectieve kaatsers van deze dag.
 
Uitslag Boazum: 1. Gert Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra); 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole).
 
Boazum in cijfers. Eerste omloop: 1. Corné Tuinenga (voor Haye Jan Nicolay), Hessel Postma en Kevin Jordi Hiemstra – 2. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 1-5 en 4-6; 3. André van Dellen (voor Menno van Zwieten), Hendrik Jan van der Velde en Jurrit Osinga – 4. Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Riemer Hoekstra 3-5 en 4-6; 5. Marten Bergsma, Gabe Jan van Popta en Jelmer Miedema – 6. Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jan Tymen Eisma; 5-4 en 6-4; 7. André van Dellen, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra – 8. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Pieter Jan Leijenaar 2-5 en 4-6. Halve finales: 2. Steenstra c.s. – 4. Van der Veen c.s. 5-3 en 6-4; 5. Bergsma c.s. – 8. Van der Bos c.s. 4-5 en 4-6. Finale: 2. Steenstra c.s. – 8. Van der Bos c.s. 3-5 en 2-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers