contact zoeken wedstrijden

Winnaars NK Schooljongens / schoolmeisjes

NK Schoolmeisjes Lollum Waaxens wint

NK schooljongens Dronryp wint

foto: prijswinnaars NK schoolmeisjes 2023

1e omloop NK schooljongens

1. Achlum - 2. Sneek 3-5 6-6
3. Húns Lions - 4. Mantgum 1 5-5 6-6 
5. Oud Bildtzijl - 6. Dronryp 2 0-5 4-6
7. Raerd - 8. Anjum 5-0 6-2
9. Reduzum - 10. Leeuwarden 5-4 6-6
11. Exmorra - 12. Makkum 2 5-1 6-0
13. Bolsward - 14. Balk 5-2 6-4
15. Achlum 1 - 16. Bitgum 2 5-2 6-2
17. Franeker - 18. Folsgare 1-5 -0-6
19. Minnertsga - 20. Stiens 2-5 0-6
21. Jubbega - 22. Makkum 1 2-5 2-6
23. Wommels - 24. Witmarsum 0-5 4-6
25. Sexbierum Pietersbierum - 26. Bitgum 1 5-4 6-0
27. Arum 1 - 28. Arum 2 5-1 6-2
29. Mantgum 2 - 30. Dronryp 1 0 - 5 0-6

2e omloop NK schooljongens

2. Sneek - 3. Húns Lions 5-0 6-2
6. Dronryp 2- 7 . Raerd 5-3 6-6
9. Reduzum - 11. Exmorra 2-5 6-6
13. Bolsward - 15 Achlum 1 1-5 6-6
18. Folsgare - 20. Stiens 4-5 2-6
22. Makkum 1 - 24. Witmarsum 3-5 0-6
25. Sexbierum Pietersbierum - 27. Arum 1 5-5 6-6 
30. Dronryp 1 

3e omloop NK schooljongens

30. Dronryp - 2. Sneek 5-2 6-0
6. Dronryp 2 - 11. Exmorra 4-5 2-6
15. Achlum 1 - 20. Stiens  5-5 6-6
24. Witmarsum - 25. Sexbierum-Pietersbierum 5-5 6-6

Halve finale NK schooljongens

30. Dronryp - Exmorra 5-5 6-2
15. Achlum - 25. Sexbierum - Pietersbierum 5-5 2-6
 

NK schooljongens FINALE

30. Dronryp - 25. Sexbierum-Pietersbierum 5-1 6-6

1e prijs Dronryp 1: Dennis Bida, Ryan Wieggers, Jort de Kroon
2e prijs: Sexbierum-Pietersbierum: Brandon Cuttress, Sijtse Kloosterman, Mark Reitsma
3e prijs: Exmorra, Roan & Kyano van Swinden Koopmans, Stijn Feenstra
3e prijs: Achlum, Harmen en Rudmer Faber, Melle Talsma 
 

IMG_0850
IMG_0846
IMG_0837
IMG_0841

1e omloop NK schoolmeisjes

1. Ee - 2. Witmarsum 1-5 6-6
3. Blije - 4. Makkum 5-2 6-2
5. Balk - 6. Lollum 1-5 4-6
7. Hijum - 8. St.-Annaparochie 5-2 6-4
9. Nijewier/Metslawier/Easternytsjerk - 10. Wommels 2 5-3 6-4
11. Winsum12. Dronryp 2 3-5 6-6
13. Dronryp 1 14. Wommels 1 5-2 6-4 
15. Bolsward - 16. Sexbierum 3-5 0-6
17. Stiens - 18.Reahûs 0-5 6-6

2e omloop NK schoolmeisje

2. Witmarsum - 3. Blije 5-4 6-4
6. Lollum - 7. Hijum-Finkum 5-1 6-2
9. Nijewier/Metslawier/Easternytsjerk -  12. Dronryp 2 5-0 6-0 Dronryp staakt vanweg blessure speelster
13. Dronryp 1 - 16. Sexbierum 5-0 6-2
18. Reahûs staand nummer

3e omloop NK schoolmeisjes

18. Reahûs - 2. Witmarsum 4-5 4-6
6. Lollum - 9. Nijewier/Metslawier/Easternytsjerk 5-0 6-4
13. Dronryp staand nummer

halve finale NK schoolmeisjes

13. Dronryp - Witmarsum 5-5 6-0
6. Lollum Waaxens staand nummer

Finale en prijswinnaars.

6. Lollum - 13. Dronryp 5-1 6-4

1. Lollum-Waaxens, Jeldau Koopmans en Britt Joustra
2. Dronryp, Anne Lotte van Beem, Manouk Scharringa en Linda van der Meer.  
3. Witmarsum, Elske Kroondijk, Froukje Westgeest, Niek Koopmans

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers