contact zoeken wedstrijden

Hans Wassenaar koning in Stiens

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma

Volledig foto-album finale; klik HIER

Stiens - De vijfde vrije formatiewedstrijd van het seizoen leverde niet opnieuw andere winnaars op. In Stiens trokken Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar voor de tweede keer dit jaar aan het langste eind. Een week geleden won deze formatie ook al in Dronryp. In de finale werden Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra binnen een half uur verslagen. De derde prijs was voor Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Hendrik Kootstra die vanaf de tweede omloop de geblesseerde Erwin Zijlstra verving.

Mooi plaatje
Welbeschouwd hadden de leukste momenten van de kaatsdag niets met het kaatsen zelf te maken. Er was een optreden van dweilorkest de Utlopers uit Sneek, de finalisten werden bij het betreden van het veld voor de finale op een soort van oranje vuurwerk getrakteerd en het mooiste moment zal door de meeste toeschouwers niet zijn gezien. Een jeugdige fan ging op de foto met Tjisse Steenstra die daar alle tijd voor nam. Het leverde letterlijk en figuurlijk een mooi plaatje op.
Het was eigenlijk een ‘nuvere keatserij’ in Stiens. Een partuur (dat van Johannes van der Veen) dat een zeker lijkende winst tegen Van der Bos c.s. toch nog weggaf. Een partuur (dat van Bauke Triemstra) dat niet direct in de finale was verwacht en een partuur (dat van Marten Bergsma) dat in de eerste omloop Van der Bos c.s. al de weg naar verder succes leek te gaan versperren maar dat uiteindelijk niet deed.

Het partuur van Tjisse Steenstra zat in het mooie tweede blokje op de lijst. In de eerste omloop wachtte het partuur dat in Franeker had gewonnen: Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar. Steenstra en zijn maten hadden een pikstart, kwamen met drie eersten om niks voor en Van Zwieten en zijn maten waren niet bij machte om dat gat te dichten. Op 4-2 en 6-6 was er nog een mooie zitbal van Menno van Zwieten maar verder lieten Steenstra en zijn maten het niet komen. Op 5-3 en 6-2 sloeg Gabe Jan van Popta de bal over de zijlijn.
Vervolgens waren Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema geen partij. Het perk Dijkstra-Miedema was niet opgewassen tegen de opslag van het duo Steenstra-Wassenaar. Slechts één bordje was het partuur van Tuinenga gegund. Op 5-1 en 6-4 miste Corné Tuinenga het perk. Een staand nummer deed voor Steenstra c.s. de rest. 
 

Stiens oranje vuurwerk

De finale was binnen een half uur afgelopen. Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde hadden in de omlopen daarvoor gewonnen van tegenstanders die op papier (veel) sterker leken. Eerst van het partuur van Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma en daarna dat van Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Hendrik Kootstra.
Mocht het partuur van Bauke Triemstra al enige hoop hebben gehad op de ultieme stunt dan werd die hoop razendsnel de bodem ingeslagen. Met maar zes punten tegen kwamen Steenstra en zijn maten op een voorsprong van vijf eersten om niks te staan. Steenstra sloeg sterk op en Wassenaar zou zeven keer de bovenlijn passeren. Het partuur van Bauke Triemstra pakte nog wel een bordje maar op 5-1 en 6-2 sloeg Hans Wassenaar zijn partuur in de kransen door de kaats voorbij te slaan.

De premiewinnaars mochten in de eerste omloop aantreden tegen Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. Die hadden problemen met de opslag. Daar kwam nog bij dat het perkduo Van der Velde-Hoekstra de bovenlijn wel wist te vinden. Op 5-2 en 6-6 sloeg Riemer Hoekstra de bal boven en zat men door het staande nummer in de halve finale.

Daarin moest worden gekaatst tegen Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en de voor Erwin Zijlstra ingevallen Hendrik Kootstra. Die hadden er in de eerste omloop al kunnen verliezen van het partuur van Marten Bergsma maar wonnen toch. In de tweede omloop tegen Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra wisten Van der Bos en zijn maten een 5-1 achterstand om te zetten in een 5-5 en 6-4 overwinning. Dan lijkt het op zo’n dag dat je gewoonweg niet kúnt verliezen. De halve finale werd uiteindelijk een foutenfestival vanaf de stuit. Na afloop stond de teller op 24 missers.

In top tien
Het partuur van Van der Bos kwam met 4-2 voor te staan waarna de buitenslag van Gert Anne van der Bos op 6-6 een kantelmoment betekende. Taeke Triemstra die in de partijen daarvoor vorstelijk had uitgeslagen (17 bovenslagen in twee partijen) was het ‘momentum’ totaal kwijt, Kootstra had ook wel eens betere tijden gekend en Van der Bos liet 10 missers noteren.

Was men in de eerste twee partijen nog ontsnapt, nu lukte dat geen derde keer. Op 5-4 en 6-4 sloeg Hendrik Kootstra de bal buiten. Van der Bos, Triemstra en Kootstra derde. Voor Gert Anne van der Bos had deze derde prijs een gouden rand. Het leverde hem een punt op en daarmee passeerde hij Johannes Brandsma in het puntenklassement aller tijden. Gert Anne van der Bos staat nu tiende in dat klassement en dan ben je een grote meneer in kaatsland. Een prestatie van formaat die alleen nog maar groter kan worden.
Van der Bos en zijn maten keken in de eerste omloop tegen Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra tegen een 4-2 achterstand aan. Die leken op weg naar winst maar de ‘net-aan-buitenslag’ van Marten Bergsma op 4-3 en 4-6 gaf het partuur van Van der Bos het gewenste zetje in de rug. Op 5-4 en 6-2 lag de kaats voor Kees van der Schoot te ver weg.

In de tweede omloop zou het partuur van Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra niet al te veel problemen mogen opleveren. Van der Bos c.s. waren gewaarschuwd want in Menaam had men in de finale van dit partuur verloren. Dat leek vandaag in Stiens opnieuw te gebeuren. Van der Veen en zijn maten toonden geen ontzag voor de tegenstanders en kwamen met 5-1 voor te staan.
Het pleit van Van der Bos, Triemstra en Kootstra dat ze bleven kaatsen en de kop niet lieten hangen. De opslag van het duo Van der Veen-Van Beem begon te haperen en daar wist het partuur van Gert Anne van der Bos optimaal van te profiteren. Taeke Triemstra kreeg vele malen de kans om royaal boven te slaan en dat aanbod sloeg hij uiteraard niet af. Op 5-5 en 6-4 knalde hij de bal voor de tiende keer boven. Dat betekende een plek in de halve finale waarin broer Bauke en zijn maten er met de overwinning vandoor gingen.
 
Uitslag Stiens: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole) (koning); 2. Bauke Triemstra (Sint-Jacobiparochie), Hendrik Jan van der Velde (Makkum) en Riemer Hoekstra (Ee); 3. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Hendrik Kootstra (voor Erwin Zijlstra) (Minnertsga).
 
Cijfers Stiens
Eerste omloop: 1. Youri de Groot, Jelle Cnossen en Johan Sipma – 2. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra 2-5 en 2-6; 3. Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra – 4. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 4-5 en 2-6; 5. Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema – 6. Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan-Tymen Eisma 5-4 en 6-6; 7. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 8. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 3-5 en 2-6; 9. Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra - 10. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma 5-2 en 6-6. Tweede omloop:  2. Johannes van der Veen c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-5 en 4-6; 5. Corné Tuinenga c.s. - 8. Tjisse Steenstra c.s. 1-5 en 4-6; 9. Bauke Triemstra c.s. staand nummer. Halve finale: 4. Gert-Anne van der Bos c.s. - 9. Bauke Triemstra c.s. 4-5 en 4-6; 8. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 8. Tjisse Steenstra c.s. - 9. Bauke Triemstra c.s. 5-1 en 6-2.
 

Stiens winst

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers