contact zoeken wedstrijden

NK Meisjes / Jongens: Bolsward en Dronryp winnen

Foto's: Romy Postma en Henk Bootsma

Vandaag volgen we de NK's van Meisjes en Jongens live via de blog. Uitslagen, korte reportages en alles wat het nieuws maakt. 

1e omloop NK Meisjes Tzummarum

1.Lollum Waaxens  -  2.Makkum 5-1 6-2
3.Stiens  -  4.Witmarsum 2 3-5 0-6
5.Bolsward  -  6.Nijewier / Metslawier / Easternytsjerk 5-3 6-4
7.Witmarsum  -  8.Arum 2-5 4-6
9.Dronryp  -  10.Franeker 5-0 6-0
11.Goënga 1  -  12.St.-Annaparochie 3-5 2-6 
13.Mantgum 2  -  14.Mantgum 1 5-3 6-6
15.Exmorra  -  16. Dronryp 2 5-5 4-6
17.Menaam  -  18.Tzum 2-5 4-6
19.Easterein 2  -  20.Easterein 1 1-5 4-6 
21.Balk  -  22. Goënga 2 5-5 6-6 

 

RPF-7

2e omloop NK Meisjes Tzummarum

1. Lollum Waaxens - 4. Witmarsum 5-1 6-4
5. Bolsward - 8. Arum 5-2 6-2
9. Dronryp 1 - 12. St. Anna Parochie 5-5 6-4
13. Mantgum - 16. Dronryp 2 5-5 6-6 
18. Tzum - 20. Easterein 5-2 6-4
21. Balk staand nummer 

RPF-20

3e omloop NK Meisjes

21. Balk - 1. Lollum Waaxens 1-5 
5. Bolsward - Dronryp 1 5-2 6-2
16. Dronryp 2 - 18. Tzum 2-5 2-6

Halve finale NK Meisjes

1. Lollum Waaxens - 5. Bolsward 4-5 0-6
18. Tzum staand nummer 
 

Finale NK meisjes

18. Tzum - 5. Bolsward 4-5 6-6 

BOLSWARD WINT NK meisjes

Foto's Romy Postma klik hier

DSC_7075

1e omloop NK Jongens

1.Wommels  -  2.Bolsward 2 5-0 6-2

3.Harlingen  -  4.Grou 5-3 6-6

5.Exmorra  -  6.Raerd 3-5 0-6

7.Arum 1  -  8.Dronryp 2 4-5 6-6

9.Winsum  -  10.Folsgare 5-2 6-0

11.Dronryp 1  -  12.Leeuwarden 5-0 6-2

13.Damwald  -  14.Sexbierum 5-4 6-6

15.Lollum  -  16. St.-Annaparochie 2 5-5 6-6 St.-Annaparochie wint

17.Spannum  -  18.Menaam 4-5 4-6

19.Makkum  -  20.Stiens 5-5 6-2

21Heerenveen  -  22.Arum 2 5-5 6-4

23.Arum 3  -  24.Marsum 5-2 6-6

25.Sneek  -  26.Reduzum 4-5 2-6 

27.Oude Bildtzijl 2  -  28.Blije 3-5 6-6

29.Moarre Ljussens  -  30.Achlum 5-4 6-0

31.Bitgum  -  32.Peins 4-5 2-6

33.Franeker  -  34.Bolsward 3-5 6-6

35.Witmarsum  -  36.Mantgum 1-5 2-6

37.St.-Annaparochie 1  -  38.Tzum 5-4 6-0

39.Oude Bildtzijl 1  -  40.Reahus 5-1 6-4

41.Baard

2e omloop

41. Baard - 1 Wommels 3-5 0-6

3. Harlingen - 6. Raerd 0-5 2-6

8. Dronryp 2 - 9 Winsum 5-4 6-6

8. Dronryp 1. - 13. Damwâld 5-2 6-0

16. St.-Annaparochie 2. - 18. Menaam 5-3 6-0

19. Makkum - 21. Bolsward 5-3 6-2

23. Arum 3 - 26. Reduzum 2-5 4-6

28. Blije - 29. Morra Ljussens 4-5 4-6

32. Peins - 34. Bolsward 1 0-5 2-6

36. Mantum - 37. St.-Annaparochie 1 3-5 6-6

39. Oudebildtzijl 1 staand nummer

NK Jongens 3e omloop

39. Oudebildtzijl - 1. Wommels 4-5 2-6

6. Raerd - 8. Dronryp 2 5-2 6-2

11. Dronryp 1 - St.-Annaparochie 2 5-1 6-6

19. Makkum - 23. Reduzum 5-5 6-6 Reduzum wint

29. Morra Ljussens - 34. Bolsward 1 5-2 6-2

37. St.-Annaparochie staand nummer

 

NK Jongens 4e omloop

37. St.-Annaparochie 1 - 1. Wommels 5-1 6-0

6. Raerd - 11. Dronryp 1 4-5 6-6

23. Reduzum - 34. Bolsward 4-5 4-6

Halve finale & Finale

Halve finale

37. St.-Annaparochie - 11. Dronryp 1. 3-5 2-6

34. Bolsward staand nummer

Finale
34. Bolsward - 11. Dronryp 1 5-5 6-6 (Dronryp wint)

1. Dronryp, Brent Jesse van Beema, Bjorn Idsardi en Brent Timmerman
2. Bolsward, Jurre Reitsma, Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma
3. St.-Annaparochie, Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaperk, Iwan Hiddinga
4. Raerd, Jens Kooistra, Sybrand Veldhuis, Jelmer Foppe Drijfhout
4. Wommels, Redmer Wiersma, Johan Gaastra, Milan van der Weg
4. Reduzum Symen Miedema, Thijs van Dijk, Lars Tijssen. 

Foto''s Henk Bootsma klik hier

Samenvatting NK Jongens
RPF-7

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers