contact zoeken wedstrijden

Eise Eisingapartij opnieuw voor trio Tjisse Steenstra

Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media
Tekst: Klaas Postma

 
De Eise Eisinga partij in Dronryp was de vierde vrije formatiepartij van dit seizoen, en opnieuw leverde het weer andere winnaars op. Het partuur Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar bleven in de finale het trio Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra nipt de baas. De derde prijs ging naar Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert-Pieter Tolsma.
Weer een andere winnaar in het rijtje winnaars. In Franeker won het partuur van Menno van Zwieten, in Menaam het partuur van Johannes van der Veen, in Sint Annaparochie het partuur van Gert-Anne van der Bos en in Dronryp dus Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Met Wassenaar als terechte koning deze keer.

‘Nuvere keatserij’
De bekende zwaluw maakt nog niet de bekende zomer maar de publieke belangstelling is al vanaf de start van dit kaatsjaar goed te noemen. In Dronryp was het zelfs heel erg druk. Wie na afloop een hapje of een drankje wilde halen moest veel geduld hebben en bij veel attracties op de ‘merke’ stond een rij wachtenden. De ‘Rypster merke’ is fameus en de Eise Eisinga partij winnen telt.
Het vele publiek zag de hele dag een ‘nuvere keatserij’. De opslag overheerste met bij een aantal opslagers die uiterst grillig eerst ‘alles’ en vervolgens ‘niets’ vertoonden om vervolgens weer tot ‘alles’ te komen. Achter de feesttent torende de zogenaamde Booster uit. Het vervaarlijk uitziende apparaat laat de inzittenden alle kanten op draaien en dat was symbolisch voor het kaatsen. Het kon bij tijd en wijle alle kanten op.
De heren Bergsma, Wassenaar en Kootstra wonnen in de eerste omloop simpel van Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra. Johannes van der Veen fungeerde vanwege een blessure als ‘balkearder’. De opslag was om die reden het zorgenkindje bij Van der Veen c.s. en het partuur van Bergsma pakte de cadeautjes die vanaf de stuit werden uitgedeeld met graagte aan. Op 5-1 en 6-6 plaatste Marten Bergsma een zitbal.

Opslag doorslag
In de tweede omloop wachtten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Dat partuur had in de eerste omloop een hele kluif gehad aan het partuur van Menno van Zwieten. Van der Bos en Van Zwieten sloegen uitstekend op. Van der Bos kreeg op dat gebied prima ondersteuning van Erwin Zijlstra terwijl in het partuur van Van Zwieten de voorminst van Leijenaar beduidend minder was. Dat gaf de doorslag en voor Van der Bos c.s. een plaats op de tweede lijst met als inzet een plek in de finale.
De opslag van Van der Bos liep opeens een stuk minder. Het perkduo Triemstra-Zijlstra raakte bijna geen bal goed. Marten Bergsma stond prima op te slaan en zijn partuur kwam op een comfortabele voorsprong van 5-2 te staan. Op 5-2 en 6-6 was de winst binnen handbereik maar Bergsma sloeg buiten: 5-3. Vervolgens ging het helemaal mis met de opslag van Bergsma. In een mum van tijd was het vijf eersten gelijk. Hendrik Kootstra plaatste in het slot van de partij een aantal belangrijke zitballen. Het werd 5-5 en 6-4 met een kleine kaats die door Marten Bergsma moest worden verdedigd. Bergsma had zich weer herpakt, bracht de bal bij Erwin Zijlstra en als het dan in het perk niet loopt vormt zelfs een kleine kaats een te groot obstakel.

Bloemen
Hoewel Van der Bos door deze uitschakeling zonder punten bleef, waren er toch bloemen voor hem, aangeboden door Lieuwe Brandsma namens de kinderen Ivan en Bianca van Johannes Brandsma als vertegenwoordigers van de in maart overleden Johannes Brandsma. Een gebaar met vooral een grote symbolische waarde want formeel staat de voormalige Holwerter met het gelijke aantal punten van 659 nog op plek 11 omdat hij twee eerste prijzen minder heeft gewonnen dan Johannes Brandsma.
In de finale tussen het trio Marten Bergsma tegen Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar kon het lang alle kanten op. Het partuur van Tjisse Steenstra kwam met 3-1 voor te staan maar via 6-6 en 6-2 werd het weer gelijk. Vervolgens pakte het partuur van Marten Bergsma een bordje voorsprong maar kwaad uit van Hendrik Kootstra betekende 4 om 4. Boven door Hans Wassenaar op 6-0 en boven door Jacob Wassenaar op 6-4 bracht alle bordjes aan de telegraaf.
Een zitbal van Hans Wassenaar, boven door Jacob Wassenaar en twee passeerslagen van Hiemstra en Wassenaar zette het partuur van Tjisse Steenstra op twee punten van de winst. Die winst werd een feit toen Marten Bergsma op 6-2 het perk miste.
Het partuur van Tjisse Steenstra had een zelfde soort route naar de finale als het partuur van Marten Bergsma. Eerst was er een simpele overwinning op Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan-Tymen Eisma die geen bordje aan de telegraaf kregen. Na een staand nummer was het alle hens aan dek tegen Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. Tjisse Steenstra zag de ene na de andere opslagbal buiten de perklijnen vallen. Steenstra herpakte zich, plaatste uiteindelijk nog de nodige zitballen en zag perkmaat Renze Hiemstra op 4-4 en 6-6 de bal op het dak van de feesttent slaan. Het was de opmaat naar de zwaarbevochten overwinning die op 5-4 en 6-2 zijn beslag kreeg door een zitbal van Tjisse Steenstra.
Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma hadden geen kind aan Youri de Groot, Johan Sipma en Jelle Cnossen: 5-1 en 6-4. Op de tweede lijst waren Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema ook geen al te groot obstakel. Op 5-2 en 6-4 sloeg Allard Hoekstra zijn partuur naar de halve finale door de bovenlijn te passeren. Bij die halve finale zou het voor zijn partuur blijven. 


1. Tjisse Steenstra Renze Hiemstra Hans Wassenaar(k)
2. Marten Bergsma Jacob Wassenaar Hendrik Kootstra
3. Remmelt Bouma Allard Hoekstra Evert-Pieter Tolsma

Link naar foto album..... 

 

Koning Hans Wassenaar Marten Bergsma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers