contact zoeken wedstrijden

Schoolkaatskampioenschappen 2023

Foto's Lieuwe Bosch
Klik hier voor het gehele album.

Afgelopen woensdagmiddag stond het 3e evenement binnen de Keatswike Heedaar! op de agenda. De finale van de schoolkaatskampioenschappen.

In totaal ontvingen we 102 kinderen op het Sjukelan. Deze parturen waren als prijswinnaar uit de voorronde binnen de gemeente gekomen.

De volgende parturen behaalden een prijs op de eindronde:

Prijswinnaars meisjes B
1e prijs De Foareker Easterein
Femke Paauw
Fenne Sijbesma
Marrit van der Weij

2e prijs ‘t Raerderhiem Raerd
Marije Punter
Merle Stelwagen
Ilva Los

3e prijs CBS de Eker Anjum
Marah Haaima
Lieke Haaima

Prijswinnaars meisjes A
1e prijs Op’e Hichte Skearnegoutum
Rosalie ten Brink
Marrit Hoekstra
Suze Piersma

2e prijs De Griffel Moarre-Lioessens
Tessa Wouda
Doutzen Wijtsma

 

Prijswinnaars meisjes schoolkaatsen23
Prijswinnaars meisjes schoolkaatsen23
Prijswinnaars jongens schoolkaatsen 23
Prijswinnaars jongens schoolkaatsen 23

Prijswinnaars jongens B
1e prijs IKC Eben Haezer Menaam
Jelte Reitsma
Jesper Boerrigter
Sven Kingma

2e prijs IKC de Twirre Minnertsga
Roan Bruinsma
Hidde Faber
Ylan Wassenaar

3e prijs It Fûnemint Wommels
Jaring Jan Postma
Tymen Bults
Jinse Durk de Jong
3e prijs De Fjouwerhoeke
Geert Johan Kuipers
Ruben Haanstra
Rudmer Postma

Prijswinnaars Jongens A
1e prijs IKC Sint Radbodus Dronrijp
Allart van der Meer
Frank de Kroon
Senn Posthumus

2e prijs CBS de Bron Bolsward
Lyset Westra (meisje)
Roan van Swinden Koopmans


 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers