contact zoeken wedstrijden

KV Minnertsga wint NK senioren 2023

Foto: Henk Bootsma / Lieuwe Bosch
Video: KNKB Media

1e omloop

Vet gedrukt zijn door naar 2e omloop

1. Holwerd - 2. Bolsward 1-5 0-6
3. Weidum - Damwald 5-4 6-6
5. Winsum - 6. Huizum 4-5 4-6
7. Nijewier - 8 Minnertsga 2 5-2 6-2
9. Stiens - 10 Morra-Lioessens 3-5 2-6

11. Tzum - 12. St.-Jacobiparochie 2 5-1 6-6
13. Húns 14. Workum 0-5 2-6
15. Menaam - 16. Leeuwarden 5-4 6-0
17. Berltsum 1 - 18. Bitgum 1 0- 5 2-6
19. Herbaijum - 20. Easterein 1-5 4-6

21. Deinum - 22. St.-Jacobiparochie 1 5-4 6-6
23. Wommels - 24. Exmorra 5-5 6-4
25. Berltsum - 26. Tzummarum 5-1 6-4
27. Akkruim - 28. Dronryp 1 2-5 4-6
29. Arum - 30. Minnertga 1 1-5 2-6

31. Witmarsum - 32. Bitgum 2 5-1 6-2
33. Bolsward - 34. Dronryp 2 3-5 0-6
35. Ingelum - 36. IJsbrechtum 5-2 6-6
37. Franeker 2 - 38. Goutum 3-5 2-6
39. Jellum Bears - 40. Franeker 3 4-5 6-6

41. Pingjum - 42. Heerenveen 3-5 2-6
43. Jelsum Britsum Cornjum - 44. Sexbierum -Pietersbierum 1-5 0-6
45. Franeker 1. - 46. Minnertsga 1 4-5 6-6
47. Sneek - 48. Easterlittens 1-5 4-6
49. Reahûs-Turns - 50. Morra-Lioessens 2 5-0 6-2

51. Harlingen - 52. Morra-Lioessen 3 5-5 6-6
53. Reduzum - 54. Mantgum 1-5 2-6
55. Ee - 56. Baard 4-5 2-6
57. Makkum - 58. St.-Annaparochie 5-1 6-0 
59. Marsum

1e omloop

2e Omloop

59. - Marsum - 2. Bolsward 1-5 0-6
3. Weidum - 6. Huizum 4-5 4-6
7. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk - 10 Morra Lioessens 5-5 6-6
11. Tzum - 14. Workum 5-2 6-0

15. Menaam -  18. Bitgum 1  1-5 4-6
20. Easterein - 21. Deinum 2-5 2-6
23. Wommels - 25. Berltsum  5-2 6-4
28. Dronryp 1 - 30. Minnertga 1  5-3 6-0
31. Witmarsum - 34. Dronryp 2 5-4 6-4
35. Ingelum - 38. Goutum 5-4 6-2
40. Franeker - 42. Heerenveen 2-5 6-6

48. Easterlittens - 49. Reahus-Turns 5-1 6-0
51. Harlingen - 54. Mantgum 2-5 6-6
56. Baard - 57. Makkum 5-5 4-6

 

3e omloop

2. Bolsward - 06. Huizum 
10. Morra Lioessens - 11. Tzum
18. Bitgum - 21. Deinum 5-1 6-2
23. Wommels - 28. Dronryp1 3-5 2-6
31.Witmarsum - 35. Engelum 2-5 0-6
42. Heerenveen - 46. Minnertsga 2-5 0-6
48.Easterlittens - 54. Mantgum 5-2 6-4

4e omloop

57. Makkum - 2. Bolsward 5-2 6-6
11. Tzum - 18. Bitgum 1-5 6-6
28. Dronryp - 35. Engelum 5-2 6-2
46. Minnertsga - 48. Easterlittens 5-2 6-4

Halve finale

57. Makkum - 18. Bitgum 3-5 6-6
28. Dronryp - 46. Minnertsga 3-5 6-6
 

FINALE

18. Bitgum - 46. Minnertsga 2-5 2-6

Prijswinnaars

1e prijs:
Minnertsga, Marten Bergsma, Jacob Wassenaar, Hendrik Kootstra
2e prijs:
Bitgum, Paul Dijkstra, Hans Wassenaar, Tjisse Steenstra
3e prijs:
Makkum, Jelle Atema, Hendrik Jan vd Velde, Klaas Pier Folkertsma
Dronryp, Wierd Baarda, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
4e prijs:
Bolsward, Peter van Zuiden, Yoram Elzinga, Jelle Cnossen
Tzum, Frits Hoekstra, Wesley van de Wint, Steven Koster
Engelum, Menno Osinga, Remco Osinga, Jurrit Osinga
Easterlittens, Simon Zijlstra, Pier Piersma, Erwin Zijlstra

Klik hier om de finale en de halve terug te kijken. 

LBT_2542
LBT_2540
LBT_2537
LBT_2528
LBT_2525
LBT_2515-2

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers