contact zoeken wedstrijden

Exmorra wint Juwelier Kramer NK junioren 2023

Foto's: Lieuwe Bosch (fotoalbum klik hier)
Video: KNKB Media

Finale / halve finale

Finale
Exmorra - Dronryp 5-0 6-6
1.  Exmorra: Jarno Feenstra, Marten Leijenaar en Pieter Leijenaar
2.  Dronryp Jorrit Nanninga, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma
3. Bolward, Redmer Cnossen, Yoram Elzinga en Jelle Cnossen


Halve finale
Dronryp - Bolsward 5-1 6-0
Exmorra vrij

3e omloop

vet gedrukt door naar halve finale

22 Dronryp - 2 Winsum 5-0 6-0

5. Mantgum - 11. Bolsward 4-5 6-6

14. Exmorra - 17. Niawier  Metslawier. 5-1 6-6

Uitslagen 2e omloop

(vet gedrukt naar 3e omloop)

1. Ingelum                                 4. Winsum 3-5 2-6
5. Mantgum                               8. Dronryp 2 5-5 6-4

10. Leeuwarden                        11. Bolward 5-5 6-6 (Bolsward wint)
14. Exmorra.                              16. Menaam 5-2 5-2 6-6

17. Niawier/Metslawier.              19. Witmarsum 5-5 6-6
22. Dronryp staand nummer

Uitslagen eerste omloop.

(vet gedrukt naar 2e omloop)

1: Ingelum                                                2: Arum 5-0 6-2
3: Bitgum                                                   4: Winsum 0-5 4-6

5: Mantgum                                            6: Hommerts 5-3 6-0
7: Franeker                                             8: Dronryp 5-5 2-6

9: Baard                                                 10: Leeuwarden 2-5 2-6
11: Bolsward                                          12: St.-Annaparochie 5-0 6-4

13: Akkrum                                            14: Exmorra 0-5 4-6
15: Goutum                                           16: Menaam 4-5 4-6

17: Niawier/ Metslawier                        18: St.-Annaparochie 5-0 6-4
19: Witmarsum                                     20: Sexbierum 5-2  6-4

21: Tzum                                               22: Dronrijp 1 4-5 6-6
 
 

 

LBT_0041

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers