contact zoeken wedstrijden

Partuur van der Bos zegeviert in Sint Annaparochie

Tekst Klaas Postma
Foto's Henk Bootsma


Klik HIER voor het album op Facebook

De derde vrije formatiewedstrijd van dit jaar heeft weer een ander winnend partuur opgeleverd. In Franeker won het partuur van Menno van Zwieten, in Menaam het partuur van Johannes van der Veen en zondag was het in St. Annaparochie de beurt aan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra die in de finale wonnen van Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra. De derde prijs ging naar Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar.

De kaatsvereniging van St. Annaparochie had voor een mooie arena gezorgd. Het weer was prachtig en er was veel publiek. De halve finale en de finale waren het aanzien waard en het kaatsen was ruim voor 18.00 uur afgelopen. Wat wil je nog meer? Kijken naar fantastisch opgeslagen ballen? Ook dat werd geleverd, met name door Gert-Anne van der Bos, Marten Bergsma en Menno van Zwieten die alle drie een koningstitel verdienden. Een koning wordt bij het kaatsen gekozen uit het winnend partuur en dus ging die eer naar Gert-Anne van der Bos.

De opslag domineerde in St. Annaparochie. De eerste partij van de heren Van der Bos, Triemstra en Zijlstra tegen Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar was al een aanwijzing voor wat er gedurende de kaatsdag nog ging komen. Gert-Anne van der Bos gaf een soort van masterclass in opslaan en sloeg het perk Hiemstra-Wassenaar nagenoeg omver. Tjisse Steenstra kwam amper aan bod en voor hij en zijn maten het wisten stonden ze met 5-1 achter. Op 5-1 en 6-4 maakte Van der Bos het karwei definitief af.

In de tweede omloop mochten Van der Bos c.s. het opnemen tegen Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema. Die wisten in twee eersten nog wel tot 6-6 te komen maar een bordje leverde dat niet op. Op 5-0 en 6-0 sloeg Corné Tuinenga de bal buiten. De halve finale tegen Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar was leuk om naar te kijken. Gert-Anne van der Bos stond opnieuw ijzersterk op te slaan maar dat gold ook voor Menno van Zwieten die gedurende de hele dag ook vakwerk vanaf de stuit leverde.
De bordjes werden om-en-om verdeeld. Het werd vier eersten gelijk en toen was er wie anders dan Gert-Anne van der Bos die op 6-4 een niet al te dikke kaats toch in winst wist om te zetten. Die zitbal werkte ogenschijnlijk dóór bij de tegenstanders. Van Zwieten en Leijenaar hadden wat missers en Taeke Triemstra sloeg nog een aantal keren royaal boven. Dat deed hij op 5-4 en 6-0 voor het laatst.

Jacob Sint Anne

In de finale waren de tegenstanders Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra. Bergsma deed in de finale wat hij daarvoor net als Van der Bos en Van Zwieten ook al had gedaan namelijk geweldig opslaan. Kootstra en Zijlstra deden het aan de voorminst opslag ook prima. Na spellen gelijk hadden Van der Bos en zijn maten de eerste versnelling in huis. Op 2-2 en 4-2 sloeg Taeke Triemstra twee keer fraai boven, het werd 6-6 waarna Van der Bos de trekker maar weer eens overhaalde.
Het gat werd verkleind tot een eerst maar de maestro uit Mantgum zorgde op 6-4 weer voor een verschil van een spel. Bergsma c.s. kwamen terug tot 5-4 maar daar bleef het bij. Bergsma sloeg buiten, Triemstra knalde de bal over de bovenlijn, Kootstra mocht nog wat terug doen waarna Jacob Wassenaar het lot van zijn partuur bezegelde door twee keer op de opslag van Gert-Anne van der Bos kwaad uit te slaan.
Het partuur van Menno van Zwieten mocht al direct kaatsen om een prijs. De winnaars van vorige week zondag Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Kevin-Jordi Hiemstra waren hun tegenstanders. Menno van Zwieten gaf ook een masterclass in opslaan maar dat leidde in dit geval niet tot een eenvoudige winst. Johannes van der Veen stond ook heel behoorlijk op te slaan. Op 4-3 en 6-6 plaatste Van der Veen een zitbal om op de volgende 6-6 het perk te missen. Het werd maar weer eens 6-6 waarna Van Zwieten zijn twaalfde zitbal afleverde. Dat leverde een plek in de finale tegen de latere winnaars op.
 
Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra haalden de eindstrijd door te winnen van Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert-Pieter Tolsma. Daar hadden ze de handen vol aan. Bergsma had even een mindere serie aan de opslag maar dat werd volledig gecompenseerd door sterk opslagwerk van Hendrik Kootstra die ook in het perk goed op dreef was. Op 4-4 en 6-4 sloeg Jacob Wassenaar de kaats voorbij. Daarna volgde er een snel bordje. Op 5-4 en 6-0 lag Remmelt Bouma met de juiste richting overhoop.
In de tweede omloop met als inzet een finaleplaats door een staand nummer tegen Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan-Tymen Eisma was het met name een sterk opslaande Marten Bergsma die het perk Elsinga-Eisma aan banden legde. Dat bleek toereikend voor de winst. Na 5-1 kwamen Boomsma en zijn maten nog wel terug tot 5-3 maar de zege kwam niet in beeld. Op 5-3 en 6-0 plaatste Marten Bergsma zijn negende zitbal. Finale bereikt en die werd dus verloren tegen het trio van Van der Bos. 

Uitslag Sint Annaparochie: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning); Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Marten Bergsma (Minnertsga), Jacob Wassenaar (Minnertsga) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Menno van Zwieten (Heerenveen), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra)
 
Cijfers Sint Annaparochie
 
Eerste omloop: 1. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar - 2. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 1-5 en 4-6; 3. Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema - 4. Youri de Groot, Jelle Cnossen en Johan Sipma 5-2 en 6-6; 5. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar (voor Dylan Drent) en Hendrik Kootstra – 6. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma 5-4 en 6-0; 7. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster – 8. Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan-Tymen Eisma 1-5 en 2-6; 9. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra – 10. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 4-5 en 6-6. Tweede omloop: 2. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Youri de Groot c.s. 5-0 en 6-0; 5. Marten Bergsma c.s. – 8. Auke Boomsma c.s. 5-3 en 6-0;10. Menno van Zwieten c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Menno van Zwieten c.s. - 2. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en. 0-6; 5. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Finale: 5. Marten Bergsma c.s. – 2. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 2-6.
 

Partuur Marten Bergsma
Partuur Menno van Swieten

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers