contact zoeken wedstrijden

En weer zijn de bloemen voor Bitgum in Tzummarum

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma (Klik hier voor meer foto's)
Video's: KNKB Media

Hemelvaartsdag kent in Friesland minimaal twee tradities. De bloemetjesmarkt in Leeuwarden en het afdelingskaatsen in Tzummarum waar waren de bloemen voor Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra van kaatsvereniging OKK uit Bitgum waren. In de finale bleven Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra namens Minnertsga 1 op precies de helft staan. De derde prijs was voor Baard (Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer). De vierde prijzen gingen naar Franeker 1 (Patrick Scheepstra, Allard Hoekstra en Jan-Tymen Eisma) en Witmarsum (Redmer Zaagemans, Jari Visser en Colin Baarda).

Het prijzenpakket loog er niet om. Hotelvouchers van een bekende hotelketen. De eerste prijs had een waarde van ruim € 1.100,00. Die prijs ging dus naar OKK Bitgum dat ook al de eerste afdelingswedstrijd de Bangma Partij in Weidum had gewonnen.

Bitgum denderde in sneltreinvaart naar de finale. Britsum (5-0), Dronrijp 2 (5-1), Wommels (5-0) en Franeker 1 (5-1) werden aan de kant gezet. In de halve finale bleef Bitgum staan. In de finale was Minnertsga 1 de tegenstander. Minnertsga 1 heeft met Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra ook een sterk afdelingspartuur. Dat bleek want Minnertsga bood Bitgum goed partij.

Minnertsga 3

In de eerste helft van de finale had Tjisse Steenstra ruzie met de bal. Zowel op-als-uit lukte er weinig tot niets. Minnertsga profiteerde optimaal. Een zitbal van Marten Bergsma op 2-2 en 6-4 zette zijn partuur op voorsprong. Bitgum kwam op 6-0 waarna Tjisse Steenstra voor het eerst een bal in het perk goed wist te raken. Boven en een gelijke stand aan de telegraaf. De klap leek bevrijdend te werken want de prestaties van Tjisse Steenstra aan zowel de opslag als in het perk werden veel beter. Minnertsga liet wat steekjes vallen en Bitgum profiteerde optimaal.


Het werd 5-3 en die achterstand kon Minnertsga niet meer inlopen. Steenstra sloeg boven, Kootstra sloeg buiten en passeerde de kaats niet en dat zette OKK op twee punten van de winst. Paul Dijkstra sloeg nog een keer buiten, Hendrik Kootstra passeerde de bovenlijn nog een keer maar daarna was het gebeurd met een prima zitbal van Paul Dijkstra. Minnertsga 1 moest er wat meer voor doen om de eindstrijd te halen. Bolsward 1 gaf zich pas op 5-4 gewonnen daarna moest Mantgum tevreden zijn met een spel. In de derde omloop wachtte St. Jacobiparochie 1 met Bauke en Taeke Triemstra en Verry van der Meer. Het werd een soort one-man-show van Marten Bergsma die schitterde vanaf de stuit. Hij plaatste tien zitballen en St. Jacobiparochie kreeg alle hoeken van het kaatsveld te zien. Binnen een half uur was de klus geklaard met een klassieke eindstand: 5-0 en 6-0.

Baard vierkant

Na een staand nummer was Baard de opponent in de halve finale. Baard bracht het jeugdige trio Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer binnen de lijnen. Van der Meer was de motor van het partuur dat de hele dag bijzonder aardig stond te kaatsen. Baard had tegen Minnertsga geen schijn van kans maar dwong wel bewondering af door de mogelijkheden optimaal te benutten en tactisch goed voor de dag te komen.Baard leek in de tweede omloop tegen Minnertsga 2 te zullen sneuvelen maar knokte voor ieder punt en beet zich vast in de tegenstander. Baard won alsnog, bleef een omloop later staan en moest op de vierde lijst opnieuw alles uit de kast halen om Witmarsum te verslaan. Dat lukte waarna Minnertsga een paar maten te groot was. Minnertsga naar de finale, Baard derde en de kaatsers van Baard pakten en passant een punt mee op het hoogste niveau. Baard had in de eerste omloop gewonnen van Herbaijum.

De vierde prijzen waren voor Franeker 1 en Witmarsum. Franeker 1 met Patrick Scheepstra, Allard Hoekstra en Jan-Tymen Eisma won van Franeker 2, Huizum en Arum. In de vierde omloop tegen Bitgum pakte Franeker wel veel punten maar de bordjes gingen naar Bitgum dat Hans Wassenaar drie keer op 6-6 boven zag slaan. Op 5-1 en 6-4 miste Allard Hoekstra het perk. Witmarsum (Redmer Zaagemans, Jari Visser en Colin Baarda) won van Sexbierum, Sint Jacobiparochie 2, Tzum en verloor daarna na een lange partij van Baard.

Uitslag en cijfers Tzummarum

Uitslag:
1. Bitgum (Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra);
2. Minnertsga 1 (Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra);
3. Baard (Geert Reitsma, Klaas Gerrit Meulenaar en Stefan van der Meer);
4. Franeker 1 (Patrick Scheepstra, Allard Hoekstra en Jan-Tymen Eisma);
4. Witmarsum (Redmer Zaagemans, Jari Visser en Colin Baarda).

Eerste omloop: 1. Sexbierum - 2. Witmarsum 4-5 en 2-6; 3. Deinum – 4. Bitgum 2 5-6 en 6-2; 5. Tzum - 6 Easterlittens 5-4 en 6-2; 7. Huizum - 8. Winsum 5-2 en 6-6; 9. Franeker 1 - 10. Franeker 2 5-2 en 6-6; 11. Dronrijp 1 –12. Harlingen 5-0 en 6-4; 13. Tzummarum – 14. Arum 2-5 en 6-6; 15. Wommels - 16. Leeuwarden 5-3 en 6-0; 17. Exmorra - 18. Makkum 2-5 en 2-6; 19. Stiens - 20. Dronrijp 2 1-5 en 4-6; 21. Britsum – 22. Bitgum 1 0-5 en 2-6; 23. Bolsward 1 - 24. Minnertsga 1 4-5 en 2-6; 25. Mantgum – 26. Morra-Lioessens 5-1 en 6-4; 27. Ingelum – 28. Berltsum (Berltsum afgemeld); 29. St. Annaparochie – 30. St. Jacobiparochie 3-5 en 6-6; 31. Minnertsga 2 – 32. Bolsward 2 5-1 en 6-6; 33. Baard – 34. Herbaijum 5-3 en 6-4; 35. St. Jacobiparochie 2. staand nummer.

Tweede omloop: 35. St. Jacobiparochie 2 - 2. Witmarsum 5-5 en 6-6 (Witmarsum wint); 3. Deinum - 5.Tzum 5-5 en 4-6; 7. Huizum - 9. Franeker 1 3-5 en 4-6; 11. Dronrijp 1 - 14. Arum 5-5 en 4-6; 15. Wommels - 18. Makkum 5-2 en 6-2; 20. Dronrijp 2 - 22. Bitgum 1 1-5 en 2-6; 24. Minnertsga 1 – 25. Mantgum 5-2 en 6-4; 27. Ingelum - 30. St. Jacobiparochie 0-5 en 0-6; 31. Minnertsga 2 – 33. Baard 4-5 en 2-6.

Derde omloop: 2. Witmarsum - 5. Tzum 5-3 en 6-4; 9. Franeker 1 - 14. Arum 5-2 en 6-6; 15. Wommels - 22. Bitgum 1 0-5 en 4-6; 24. Minnertsga 1 - 30. St. Jacobiparochie 5-0 en 6-0; 33. Baard staand nummer.

Vierde omloop: 33. Baard - 2. Witmarsum 5-4 en 6-2; 9. Franeker 1 - 22. Bitgum 1 1-5 en 4-6; 24. Minnertsga 1 staand nummer.

Halve finale: 24. Minnertsga 1 - 33. Baard 5-1 en 6-4;22. Bitgum 1 staand nummer.

Finale: 22. Bitgum 1 – 24. Minnertsga 1 5-3 en 6-4.

Samenvatting Interview Paul Dijkstra Interview Marten Bergsma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers