contact zoeken wedstrijden

Johannes v.d. Veen wint eerste krans in Menaam

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma (Klik hier voor meer foto's)
Video's: KNKB Media

Wie vóór het begin van de vrije formatiewedstrijd in Menaam had gezegd dat Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra de eerste prijs zouden gaan winnen was waarschijnlijk meewarig aangekeken. Op de lijst stonden immers meerdere parturen die kwalitatief hoger worden aangeslagen. Aan het eind van de kaatsdag stonden de heren Van der Veen, Van Beem en Hiemstra daadwerkelijk met de kransen om de nek voor de bestuurstent nadat in de finale was afgerekend met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. De derde prijs ging naar Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma.

Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra zijn niet altijd present bij de hoofdklasse wedstrijden en als dat wel gebeurt is men vaak al voor de prijzen van de lijst verdwenen. Het applaus na de laatste slag in de finale gaf aan dat het kaatspubliek het wel kan waarderen dan een totale outsider met de eerste prijs naar huis gaat.

Johannes van der Veen (7 zitballen) en Gert-Anne van der Bos (5 zitballen) moesten in de finale de kar voor hun partuur trekken. Met name het perk Triemstra-Zijlstra zat vast. De eerste vier bordjes werden om-en-om verdeeld. Een zitbal van Johannes van der Veen op 6-2, het voorbij slaan van de kaats door Kevin Jordi Hiemstra op 6-2 en een zitbal van Van der Veen op andermaal 6-2 betekende een 5 om 2 voorsprong voor het outsiderspartuur en de contouren van een door de meesten niet verwachte zege tekenden zich af. 

DSC_8618

De heren Van der Bos, Triemstra en Zijlstra zijn niet van het type dat het hoofd laat hangen. Jorn-Lars van Beem miste een aantal keren het perk en Gert-Anne van der Bos liet het perk Van Beem-Hiemstra meerdere keren naar lucht happen. Het leverde twee snelle bordjes op en alles leek weer mogelijk. Van der Bos en Zijlstra misten daarna het perk waarna Van Beem een bal op de feesttent sloeg: 5-4 en 6-0. Het werd toch spannend want Johannes van der Veen die goed had opgeslagen miste drie keer op rij het perk. Vervolgens kwam er een kleine kaats te liggen. Aan de opslagbal van Gert-Anne van der Bos mankeerde vervolgens weinig. Jorn-Lars van Beem kon de bal niet verwerken maar zag hoe perkmaat Hiemstra attent reageerde en de bal na de stuit langs de kaats sloeg.

Het prijswinnende partuur mocht direct al kaatsen om een prijs. Die prijs was snel binnen want Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan-Tymen Eisma waren volstrekt kansloos: 5-0 en 6-6. Door een staand nummer was daarmee de halve finale bereikt. Zo makkelijk als het in de eerste omloop ging zo moeilijk ging het in de strijd om een finaleplek tegen Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. Een lange partij waarbij de parturen elkaar lang in evenwicht hielden. Allard Hoekstra zorgde daarna een aantal malen op de zes voor de laatste twee punten en een finaleplaats voor Bouma c.s. leek aanstaande. Remmelt Bouma mocht de klus op 5-3 en 6-6 klaren maar deed dat niet door het perk te missen. Die misser bleek dodelijk want zijn partuur kreeg daarna nog maar twee punten. Op 5-5 en 6-2 kon Allard Hoekstra de kaats niet nemen.

De premiewinnaars Van der Bos, Triemstra en Zijlstra moesten in de eerste omloop kaatsen tegen Marten Bergsma, Jacob Wassenaar (als vervanger van Dylan Drent) en Hendrik Kootstra. Jacob Wassenaar gaf voor de partij toe dit jaar alleen nog maar een keer een competitiewedstrijd te hebben gekaatst. Dat buitte het opslagduo Van der Bos – Triemstra goed uit. Wassenaar moest te vaak het antwoord schuldig blijven. Van der Bos c.s. pakten een ruime 4 om 1 voorsprong en dat was de voorbode van de overwinning. Op 5-3 en 6-4 sloeg Erwin Zijlstra de bal over de bovenlijn.
In de tweede omloop met als inzet een plek in de finale waren Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema de tegenstanders. Het werd een foutenfestival vanaf de stuit. Aan het eind van de partij stond de teller op 24 missers. Gert-Anne van der Bos nam de helft daarvan voor zijn rekening maar hij plaatste ook 13 zitballen. De buitenslag van Corné Tuinenga op 3-3 en 6-2 was voor zijn partuur het begin van het einde. Dat einde kwam op 5-3 en 6-6 met een zitbal van Van der Bos.

De winnaars van de derde prijs, Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma zorgden in de eerste omloop voor een verrassing door Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar op drie eerste te laten staan. Menno van Zwieten (8 zitballen) en Remmelt Bouma (ook 8 stuks) excelleerden aan de stuit. Het perk Hoekstra-Tolsma was beter op dreef dan het perk Van Popta-Leijenaar en dat zorgde voor het verschil. Op 5-3 en 6-2 miste Menno van Zwieten het perk. In de tweede omloop deden Bouma c.s. het nog eens dunnetjes over door Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar naar huis te sturen. Hans Wassenaar bakte er in het perk weinig van en Renze Hiemstra verging het al niet veel beter. Een 3 om 1 achterstand werd door sterk opslagwerk van Tjisse Steenstra nog ingelopen. Het werd 4 om 4 waarna Hans Wassenaar op 6-4 de kaats niet voorbij sloeg. Op 5-4 en 6-6 sloeg Allard Hoekstra zijn partuur naar de halve finale door de bal tot in het perk te retourneren. In die halve finale ging men ten onder tegen de latere winnaars.
 
Uitslag Menaam: 1. Johannes van der Veen (Sexbierum), Jorn-Lars van Beem (Dronryp) (koning) en Kevin Jordi Hiemstra (Leeuwarden); 2. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Remmelt Bouma (Weidum), Allard Hoekstra (Franeker) en Evert Pieter Tolsma (Wommels)
 
Cijfers Menaam
Eerste omloop: 1. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra – 2. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 0-5 en 6-6; 3. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar - 4. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma 3-5 en 2-6; 5. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster - 6. Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema 2-5 en 2-6; 7. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 8. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar (voor Dylan Drent) en Hendrik Kootstra 5-3 en 6-4; 9. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra - 10. Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan-Tymen Eisma 5-0 en 6-4.

Tweede omloop: 2. Tjisse Steenstra c.s. – 4. Remmelt Bouma c.s. 4-5 en 6-6; 6. Corné Tuinenga c.s. – 7. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 6-6; 9. Johannes van der Veen c.s. staand nummer.

Halve finale: 9. Johannes van der Veen c.s. – 4. Remmelt Bouma c.s.  5-5 en 6-2; 7. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer.

Finale: 7. Gert-Anne van der Bos c.s.  – 9. Johannes van der Veen c.s. 4-5 en 6-6.
 
 

Kevin Jordi Hiemstra (Leeuwarden), Jorn-Lars van Beem (Dronryp) (koning) en Johannes van der Veen (Sexbierum)
Kevin Jordi Hiemstra (Leeuwarden), Jorn-Lars van Beem (Dronryp) (koning) en Johannes van der Veen (Sexbierum)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers