contact zoeken wedstrijden

Uitreiking bondsinsignes tijdens kaderavond KNKB

Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB-Media

Daam van der Lei, Germ de Bruin en Bauke Nicolaï ontvangen het bondsinsigne van de KNKB
 

Afgelopen week werd er in de horeca de Trije te Franeker een kaderavond georganiseerd door de KNKB. Na de opening werd het innovatietraject gepresenteerd aan de in grote getale aanwezige kaderleden. Tijdens de avond werd er ook afscheid genomen van een aantal leden. Leden die vaak jarenlang trouw voor de kaatssport ‘yn’t spier’ zijn geweest.   
 

Daam van der Lei (links) en Germ de Bruin (rechts) na het ontvangen van hun bondsinsigne
Daam van der Lei (links) en Germ de Bruin (rechts) na het ontvangen van hun bondsinsigne

Een aantal kaderleden werden voor hun jarenlange inzet beloond met het bondsinsigne van de KNKB.
 
Germ de Bruin is vanaf 2006 aaneengesloten betrokken geweest bij het Wallball. Eerst als lid van de werkgroep en vanaf 2015 als beheerder van de mobiel muur.  
 
Daam van der Lei werd in 2010 lid van de beroepscommissie. In 2015 werd hij voorzitter van de beroepscommissie waarmee hij in totaal maar liefst 12 ‘dienstjaren’ werkzaam was binnen deze commissie.

Het bondsinsigne van Bauke Nicolaï wordt door Bauke zijn dochter in ontvangst genomen.
Het bondsinsigne van Bauke Nicolaï wordt door Bauke zijn dochter in ontvangst genomen.


Een speciaal moment tijdens de avond was het toekennen van het bondsinsigne aan Bauke Nicolaï. Bauke overleed na een kort ziekbed op 6 april 2022. Om hem toch de erkenning te geven die hij verdiend is er besloten om Bauke postuum te onderscheiden met het bondsinsigne van de KNKB voor zijn jarenlang inzet als lid van de werkgroep Wallball en het Wallball in het algemeen. Het was dan ook een indrukwekkend moment toen bondsbestuurslid Johannes Siegersma de familie van Bauke het bondsinsigne overhandigde.
 
Na sluiting van de vergadering werden de kaderpassen uitgedeeld en was er volop gelegenheid om, onder het genot van een hapje en drankje, gezellig nog even na te praten. 
                                                    

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers