contact zoeken wedstrijden

Corné Tuinenga pakt eerste krans op hoofdklasse

Tekst: Klaas Postma
Foto: Lieuwe Bosch
Video: KNKB Media

De heren hoofdklassers waren vandaag op bezoek bij kaatsvereniging Onder Ons uit Easterlittens. Door-elkaar-loten met acht parturen op de lijst. Een uitgesproken favoriet was er niet. Uiteindelijk was het partuur van Corné Tuinenga, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra het sterkst. In de finale werd het partuur van Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Evert Pieter Tolsma verslagen.

Voor de drie winnaars had de zege wat bijzonders. Corné Tuinenga pakte zijn eerste krans op de hoofdklasse, Taeke Triemstra kwam drie punten dichterbij zijn ultieme doel: de succesvolste kaatser aller tijden worden en Erwin Zijlstra won in zijn eigen woonplaats en dat heeft ook wat extra’s.
 

LBT_1895

Een trouwe supporter gaf aan warmer te zijn geworden van het voorjaarszonnetje dan van het kaatsen. Die opmerking was begrijpelijk want het kaatsen hield niet over. Met name aan de opslag werden veel te veel fouten gemaakt. Menno van Zwieten was in de eerste twee omlopen de witte raaf tussen zijn collega-opslagers maar Van Zwieten kon dat niveau in de finale niet vasthouden.

Het duo Van Zwieten-Tolsma mikte in de finale twaalf opslagen buiten de perklijnen waar het duo Tuinenga-Zijlstra betere cijfers kon overleggen met in totaal drie missers. Kaatsvereniging Onder Ons heeft een rijke historie met illustere namen als Martinus Santema. Santema had een groot tactisch inzicht en het motto ‘net slaan as dat net hoecht’. Santema had ook het vermogen om partuurmakkers in spreekwoordelijke zin bij de hand te nemen als de situatie daar om vroeg.
Dat deden Triemstra en Zijlstra vanmiddag ook met hun opslager-voor-één-dag. In de finale liep het partuur van Tuinenga na spellen gelijk vlot door naar een 5-2 en 6-0 voorsprong. Corné Tuinenga stond aan de opslag, zag Van Popta twee keer boven slaan, dat deed Tolsma met enig fortuin ook waarna een opslagmisser volgde: 5 om 3. Het werd zelfs 5 om 4 en toen begon het partuur van Menno van Zwieten in een niet meer verwachte ommekeer te geloven. Het vertrouwen dat Corné Tuinenga de hele dag van zijn maten kreeg betaalde zich alsnog uit. Hij zorgde vanaf de stuit voor de eerste vier punten, het werd 6-4 waarna Menno van Zwieten zijn zesde opslagmisser liet noteren.

De latere winnaars lieten in de eerste omloop Marten Bergsma, Tsjerk Elsinga en Pieter Jan Leijenaar op drie eersten staan. Tuinenga en Zijlstra waren aan de opslag een stuk beter op dreef dan Bergsma en Leijenaar en ook het perk Triemstra – Zijlstra was een stuk slagvaardiger dan het perk Elsinga – Leijenaar. Op 5-3 en 6-2 sloeg Taeke Triemstra de bal tot in het perk terug.

In de tweede omloop tegen Remmelt Bouma, Jorn Lars van Beem en Hans Wassenaar was het verschil in punten aanvankelijk klein maar het verschil in eersten groot. Twee keer werd het 6-6, twee keer had Bouma de steun van een dikke kaats en twee keer ging het mis. Op de eerste 6-6 werd het perk gemist en op de tweede 6-6 kreeg Triemstra een mooie bal die uiteraard ruim over de bovenlijn verdween. Vervolgens plaatste Tuinenga op 6-4 een zitbal waarna Remmelt Bouma andermaal op 6-6 Triemstra een te mooie bal gaf. Daar valt niet tegen te kaatsen. Op 5-0 en 6-4 sloeg Hans Wassenaar de bal kwaad uit.

Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Evert Pieter Tolsma hadden geen kind aan Auke Boomsma, Renze Hiemstra en Steven Koster. Die kregen maar 1 bordje aan de telegraaf. In de tweede omloop waren Tjisse Steenstra, René de Haan en Hendrik Kootstra de opponenten. Die hadden met hangen en wurgen de eerste omloop overleefd. Aan de hand van een sterk opslaande Menno van Zwieten kwam zijn partuur op een 3 om 1 voorsprong te staan. Het werd 6-6 en de kaats was niet al te groot maar Van Zwieten dwong Kootstra tot een kwaadslag en dat was feitelijk de beslissing in de partij. Op 5-2 en 6-4 plaatste Menno van Zwieten maar weer eens een zitbal. Finale bereikt.
  
Uitslag Easterlittens1. Corné Tuinenga (Berltsum), Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Menno van Zwieten (Heerenveen), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Evert Pieter Tolsma (Wommels).
 
Easterlittens in cijfers. Eerste omloop: 1. Tjisse Steenstra, René de Haan en Hendrik Kootstra - 2. Haye Jan Nicolay, Allard Hoekstra en Kevin  Jordi Hiemstra 5-5 en 6-4; 3. Auke Boomsma, Renze Hiemstra en Steven Koster – 4. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Evert Pieter Tolsma 1-5 en 4-6; 5. Marten Bergsma, Tsjerk Elsinga en Pieter Jan Leijenaar – 6. Corné Tuinenga, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 3-5 en 2-6; 7. Remmelt Bouma, Jorn Lars van Beem en Hans Wassenaar – 8. Gert-Anne van der Bos, Michel van der Veen en Rick Minnesma  5-3 en 6-0. Halve finales: 1. Steenstra c.s. - 4. Van Zwieten c.s. 2-5 en 4-6; 6. Tuinengac.s. - 7.  Bouma c.s.  5-0 en 6-4. Finale4. Van Zwieten c.s. - 6.  Tuinenga c.s.  4-5 en 4-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers