contact zoeken wedstrijden

Trio Menno van Zwieten wint verrassend in Franeker

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma (volledig album klik hier)
Video: KNKB-Media

Na afloop van de eerste vrije formatiewedstrijd van dit seizoen in Franeker stond gisteren een partuur in de kransen dat niet tot de ‘traditionele top drie’ behoort: Menno van Zwieten (die tot koning werd uitgeroepen), Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar. Dit partuur bond in de finale het trio Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar aan de zegekar. De derde prijs was voor Marten Bergsma, Dylan Drent (die in de halve finale werd vervangen door Taeke Triemstra) en Hendrik Kootstra.

Net als in de voetbalwereld kun je ook bij het kaatsen de clichés af en toe aan elkaar rijgen: ‘een wedstrijd is iets anders dan een training’, ‘we zijn nog maar net los’, ‘je moet omlopen draaien’, ‘het wedstrijdritme moet nog komen’. Daar zal een kern van waarheid in zitten maar feit blijft dat het redelijk goed opgekomen publiek dat onder een lekker voorjaarszonnetje op het Sjukelân naar het kaatsen zat te kijken op een foutenfestival werd getrakteerd. Het partuur van Menno van Zwieten ontworstelde zich aan de malaise en eiste terecht de kransen voor zich op.

Door formatieperikelen stond Menno van Zwieten een tijd in het achterperk. Dat deed hij beter dan menigeen had verwacht maar vandaag liet Van Zwieten zien dat hij als opslager het best tot zijn recht komt. Hij sloeg de hele dag uitstekend op en de koningstitel werd dan ook terecht aan Van Zwieten toegekend.

De latere winnaars zaten niet onaardig in de lijst maar het moet dan toch nog maar even gebeuren. In de eerste omloop tegen Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra werd een voorsprong van een spel om niks genomen. Het werd gelijk waarna een verre klap van Leijenaar op 6-6 weer een voorsprong betekende. Op 6-4 miste Nicolay het perk, in het volgende eerst sloeg van Popta op 6-6 de bal over de bovenlijn en die klap kwamen Nicolay en zijn maten niet meer te boven.

Op 5-2 en 6-4 lag Nicolay met de juiste richting overhoop. In de tweede omloop was het er-op-en-er-over tegen Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra. Toen Hiemstra op 1-0 en 6-6 de kaats niet kon passeren werd zijn formatie in sneltreinvaart naar een nederlaag gespeeld. De oogst bedroeg nog 8 punten. Op 5-0 en 6-2 miste Jorn Lars van Beem het perk. Een staand nummer betekende een plek in de finale.

In die finale troffen ze Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar die met meer geluk dan wijsheid de eerste omloop hadden overleefd en die na een staand nummer in de halve finale ook blij waren dat ze Marten Bergsma, de voor Dylan Drent ingevallen Taeke Triemstra en Hendrik Kootstra er onder hielden. Niettemin waren Steenstra, Hiemstra en Wassenaar favoriet voor de eindzege. Van Zwieten en zijn maten deden in de finale wat ze daar voor ook al hadden gedaan: relatief weinig fouten maken.

Menno van Zwieten sloeg ook in de finale sterk op. Na eersten gelijk plaatste hij op 6-6 een zitbal, gaf daarna op 6-0 Hans Wassenaar geen kans om de kaats te passeren en herhaalde dat op 6-2 met als verschil dat nu Hiemstra de kaats niet kon nemen: 4 om 1. Het werd 6-4 maar Van Zwieten sloeg buiten en Van Popta kon op 6-6 de kaats niet voorbij slaan. Na een snel bordje werd het 5 om 2 en de winst was binnen handbereik.

Van Zwieten en zijn maten kwamen op twee punten van de winst maar toen was er Tjisse Steenstra die op 6-6 een zitbal plaatste. Het werd zelfs 5 om 4 maar daarna was het gebeurd met het verzet van Steenstra c.s. Renze Hiemstra had drie kwaadslagen en die schade kon niet meer gerepareerd worden. Op 5-4 en 6-2 sloeg Gabe-Jan van Popta de bal vliegend boven.

Klik op de afbeelding voor meer foto's
Klik op de afbeelding voor meer foto's

Dat de formatie Steenstra, Hiemstra en Wassenaar de finale haalden was een verrassing op zich. In de eerste omloop tegen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra sloeg Triemstra de eerste bal op het bolwerk. Steenstra kon zijn draai niet vinden en miste in totaal 10 keer het perk en gaf Taeke Triemstra de kans om een aantal keren royaal uit te halen. Op 3-2 en 6-6 had Steenstra de steun van een dikke kaats maar Taeke Triemstra kreeg een mooie bal en die wist daar wel raad mee.

De achterstand liep op naar 5 om 2 en weinigen hadden nog een ommekeer verwacht. Die ommekeer kwam er toch omdat Van der Bos opeens de controle verloor en Zijlstra de ballen maar niet goed wist te raken. Uiteindelijk kwam alle hout aan de telegraaf. Hans Wassenaar sloeg de bal in het tussenspel retour, juichte al omdat hij dacht dat de bal terug in het perk zou gaan maar het te lange gras zorgde ervoor dat de bal niet goed kon doorrollen zodat er een kleine kaats kwam te liggen. Wassenaar zorgde daarna toch voor de beslissing door die kaats met enig fortuin te passeren.

Na een staand nummer mocht men het opnemen tegen Marten Bergsma, Taeke Triemstra en Hendrik Kootstra. Die hadden eerst Dylan Drent nog in de gelederen maar Drent keerde na afloop van de tweede omloop niet meer terug. Triemstra was zijn vervanger. Triemstra knalde op 2-1 achter en 6-6 zijn eerste en naar later bleek ook zijn laatste bal over de bovenlijn: spellen gelijk. Daarna liep het partuur van Steenstra uit naar een ogenschijnlijk veilig lijkende 5 om 2 voorsprong. Die voorsprong werd bijna helemaal weggegeven. Bijna maar niet helemaal, op 6-6 miste Steenstra het perk waarna Bergsma op 6-6 liet zien hoe het wel moest. De inhaalrace stokte op 5-4 en 6-4 toen Taeke Triemstra de bal kwaad uitsloeg,

Marten Bergsma en Hendrik Kootstra hadden in de eerste omloop vaste maat Dylan Drent nog bij zich. Aan de hand van een sterk opslaande Marten Bergsma werden Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Rick Minnesma vlot naar een nederlaag gespeeld. Meer dan een spel werd dit partuur niet gegund. In de tweede omloop waren Patrick Scheepstra (die vanaf dat moment Wytze Wassenaar kwam aflossen, Wassenaar was in de eerste omloop op zijn beurt de vervanger van Patrick van Dellen), Thomas Dijkstra en Steven koster de opponenten. De partij ging gelijk op tot vier eersten gelijk. De passeerslag van Kootstra op 6-4 zette zijn partuur op 1 bordje van de winst die uiteindelijk werd gerealiseerd toen Kootstra op 6-4 boven sloeg. Halve finale bereikt en daar zou het voor hen bij blijven.
 
Uitslag Franeker: 1. Menno van Zwieten (Heerenveen), (koning); Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra); 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 3. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen)/Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Hendrik Kootstra (Minnertsga).
 
 
 

1. Pieter Jan Leijenaar (Exmorra), Menno van Zwieten (Heerenveen), (koning) en Gabe-Jan van Popta (Lollum)
1. Pieter Jan Leijenaar (Exmorra), Menno van Zwieten (Heerenveen), (koning) en Gabe-Jan van Popta (Lollum)
2. Renze Hiemstra (Deinum), Tjisse Steenstra (Bitgummole) en Hans Wassenaar (Bitgummole)
2. Renze Hiemstra (Deinum), Tjisse Steenstra (Bitgummole) en Hans Wassenaar (Bitgummole)
3. Hendrik Kootstra (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen)/Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Marten Bergsma (Minnertsga)
3. Hendrik Kootstra (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen)/Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Marten Bergsma (Minnertsga)

Cijfers Franeker

Eerste omloop: 1. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 2. Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Rick Minnesma 5-2 en 6-2; 3. Wietse Wassenaar (voor Patrick van Dellen), Thomas Dijkstra en Steven Koster – 4. Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan-Tymen Eisma 5-3 en 6-2; 5. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra – 6. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma 5-4 en 6-4; 7. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra – 8. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 2-5 en 4-6; 9. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar – 10. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 5-5 en 6-6 (partuur Steenstra wint). 

Tweede omloop: 1. Marten Bergsma c.s. – 3. Patrick Scheepstra (voor Wietse Wassenaar) c.s. 5-4 en 6-4; 6. Johannes van der Veen c.s. – 8. Menno van Zwieten c.s. 0-5 en 2-6; 9. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. 

Halve finale: 9. Tjisse Steenstra c.s. - 1. Marten Bergsma c.s. 5-4 en 6-4; 8. Menno van Zwieten c.s. staand nummer. 

Finale: 8. Menno van Zwieten c.s. – 9. Tjisse Steenstra c.s. 5-4 en 6-2.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers