contact zoeken wedstrijden

Bitgum bevestigt in Weidum rol van favoriet

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Het kaatsseizoen 2023 is begonnen. Prima kaatsweer, een prachtige arena en vrij veel publiek bij de start van de heren hoofdklasse bij die vereniging met de mooie naam ‘Nije Kriich’. Het publiek dat in Weidum aanwezig was zag dat kaatsvereniging OKK uit Bitgum de titel op de Bangma partij prolongeerde. Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra stonden na afloop in de kransen. Goutum (Redmer Wijnstra, Daniël Iseger en Jelmer Miedema) werd tweede. De derde prijzen waren voor Dronryp 1 (Wierd Baarda, Tsjerk Elsinga en Rick Minnesma) en Berltsum (André van Dellen, Thomas Dijkstra en Ruben Eijzenga die vanaf de halve finale de geblesseerd geraakte Patrick van Dellen verving).

Weidum had de proloog om het in wielertermen te zeggen. Om bij wielertermen te blijven zou je kunnen stellen dat het partuur van Bitgum zich figuurlijk voortbewoog op een fiets met af en toe ovale wielen. Het rijdt wel maar niet altijd soepel. Bitgum was de grootste favoriet voor de eindzege, won dus ook maar er moest af en toe stevig worden gebuffeld om als winnaar uit de strijd te komen.

Weidum 2 was volstrekt kansloos. In de tweede omloop wachtte St. Jacobiparochie. Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Verry van der Meer bleken een lastige klip om te omzeilen. Bauke Triemstra boekte in het begin van de partij de nodige successen met zijn opslag en broer Taeke vond een aantal malen de bovenlijn. Bitgum had het moeilijk maar slaagde er in Verry van der Meer onder druk te zetten en dat leverde het nodige rendement op.

De gebroeders Triemstra gooiden uiteindelijk wat te veel opslagen buiten het perk en dat leidde uiteindelijk tot een 5-4 en 6-0 winst voor Bitgum. In de derde omloop moest Bitgum de degens kruisen met opnieuw een sterke tegenstander: Franeker dat kaatste met Patrick Scheepstra, Allard Hoekstra en Jan-Tymen Eisma. Scheepstra sloeg voor best op en Eisma stond in het achterperk. Bitgum kwam met een spel voor. Franeker kwam terug tot 2-1 waarna Patrick Scheepstra een paar dure opslagmissers had. Bitgum liep uit naar 4-1, Franeker kwam nog even terug tot 4-2 maar daarna werd het verschil gemaakt door het perkduo Wassenaar-Steenstra dat beter op slag was dan het duo Hoekstra-Eisma. Op 5-2 en 6-2 kon Allard Hoekstra de kaats niet passeren.

In de halve finale konden Wierd Baarda, Tsjerk Elsinga en Rick Minnesma van Dronryp 1 het tot spellen gelijk bijbenen. Bitgum schakelde op-en-uit een tandje bij en die versnelling was te veel voor het partuur van Sjirk de Wal dat nog maar 14 punten kreeg. Op 5-2 en 6-4 sloeg Tjisse Steenstra Bitgum naar de finale door de kaats voorbij te slaan. De finale tegen Goutum was binnen een half uur afgelopen. Redmer Wijnstra die in de voorgaande partijen goed had opgeslagen leek geïmponeerd door het perkduo Wassenaar-Steenstra. Wijnstra miiste het perk te vaak en kreeg een aantal bovenslagen om de oren. Met maar 6 punten tegen kwam Bitgum op een voorsprong van twee spel om niks. Toen Jelmer Miedema op 4-0 en 6-6 kwaad uitsloeg kon zijn partuur het helemaal schudden. Op 5-0 en 6-4 sloeg Hans Wassenaar de bal prachtig tot in het perk terug.

Premiewinnaar Goutum was een mooie mix tussen nieuw talent (Redmer Wijnstra en Jelmer Miedema) en een kaatser met een geweldige staat van dienst en een prachtige erelijst: Daniël Iseger. Goutum hoefde in de eerste omloop niet in actie te komen omdat tegenstander Huizum zich had afgemeld. In de tweede omloop werd Arum vrij makkelijk verslagen: 5-2 en 6-2. In de derde omloop wachtte Mantgum met Gert-Anne van der Bos, Jesse Heida en Gjalt Sjirk de Groot.

Van der Bos en Iseger waren in het verleden als partuurgenoten in de vrije formatie uitermate succesvol. Beide mannen kennen elkaar goed. De verbale degens werden af en toe gekruist met als hoogtepunt de opmerking van Iseger na het met een gelukje passeren van een kleine kaats op een kanonskogel van Van der Bos: ‘ik kin noch wol wat mei dy oaljekoeken fan dy’. Uiteindelijk kreeg Iseger net wat meer steun van zijn maten dan Van der Bos en dat bracht Goutum de 5-3 en 6-6 winst.

In de halve finale had Goutum het lastig tegen het Berltsum van André van Dellen, Thomas Dijkstra en Ruben Eijzenga. Patrick van Dellen was in de tweede omloop door zijn enkel gegaan, kaatste de partij nog wel uit maar verliet hinkend het veld en stond zijn plek af aan Ruben Eijzenga. Qua score werd het stuivertje wisselen maar onder de impulsen van Daniël Iseger had Goutum de beslissende versnelling in huis. Op 5-4 en 6-2 werd Goutum finalist.

Derde prijswinnaar Berltsum had de halve finale bereikt na overwinningen op Weidum 1 en Wommels waarna een staand nummer de rest deed. De andere derde prijswinnaar Dronryp 1 won van achtereenvolgens Makkum, Leeuwarden en Witmarsum waarna Bitgum te sterk was.
 
UITSLAG BANGMAPARTIJ
1 Bitgum: Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra
2 Goutum: Redmer Wijnstra, Daniël Iseger en Jelmer Miedema
3 Berltsum : André van Dellen, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen in de halve finale vervangen door Ruben Eijzenga.
3 Dronryp 1: Wierd Baarda, Tsjerk Elsinga en Rick Minnesma 
 
 
 

DSC_5210

Cijfers Weidum

Eerste omloop: 1. Mantgum – 2. Herbaijum 5-0 en 6-2; 3. Goutum – 4. Huizum (niet opgekomen) 5-0 en 6-0; 5. Arum – 6. Sint Annaparochie 5-5 en 6-0; 7. Bitgum – 8. Weidum 2 5-0 en 6-6; 9. Dronryp 2 – 10. Sint-Jacobiparochie 4-5 en 0-6; 11. Bolsward – 12. Franeker 4-5 en 6-6; 13. Minnertsga – 14. Deinum 5-1 en 6-0; 15. Leeuwarden – 16. Ee 5-4 en 6-2; 17. Makkum – 18. Dronryp 1 2-5 en 6-6; 19. Baard – 20. Morra-Lioessens 0-5 en 4-6; 21. Witmarsum – 22. Sexbierum 5-5 en 8-6; 23. Weidum 1 – 24. Berlikum 2-5 en 6-6; 25. Bolsward – 26. Wommels 4-5 en 6-6; 27. Exmorra staand nummer.

Tweede omloop: 27. Exmorra – 1. Mantgum 3-5 en 2-6; 3. Goutum - 5. Arum 5-2 en 6-2; 7. Bitgum - 10. Sint-Jacobiparochie 5-4 en 6-0; 12. Franeker - 13. Minnertsga 5-4 en 6-6; 15. Leeuwarden - 18. Dronryp 2-5 en 0-6; 20. Morra-Lioessens - 21. Witmarsum 5-5 en 4-6; 24. Berlikum - 26. Wommels 5-4 en 6-6.

Derde omloop: 1. Mantgum - 3. Goutum 3-5 en 6-6; 7. Bitgum - 12. Franeker; 18. Dronryp - 21. Witmarsum; 24. Berlikum staand nummer.

Halve finale: 24. Berlikum (Ruben Eijzenga invaller voor Patrick van Dellen) – 3. Goutum 4-5 en 2-6; 7. Bitgum – 18. Dronryp 1 5-2 en 6-2.

Finale: 3. Goutum – 7. Bitgum 0-5 en 4-6.

Klik op de afbeelding voor meer foto's van Henk Bootsma
Klik op de afbeelding voor meer foto's van Henk Bootsma
Deel 2
Deel 2

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers