contact zoeken wedstrijden

AV: KNKB start het traject van vernieuwingen
Foto's: Henk Bootsma  Tekst: Klaas Postma

Met een beetje fantasie zou je de Algemene Ledenvergadering van de KNKB kunnen vergelijken met de jaarlijkse vergadering van een bedrijf waarbij mensen uit alle geledingen van het bedrijf elkaar weer eens ontmoeten. ‘Do hjir ek, lang net sjoen en hoe is it mei dy’. Het spoorboekje stond vast en de vergadering liep redelijk voorspelbaar met het echte vuurwerk na de pauze.

 

Voorzitter Coos Veltman repte in zijn openingstoespraak van een bijeenkomst met een lach en een traan. Het begon met een traan want de lijst van mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan de kaatssport en die ons zijn ontvallen was lang. Ze werden herdacht met een minuut stilte. Na de traan ook een lach want de WK-ploeg met coaches en begeleiders kreeg een warm applaus en iedereen kreeg een mooie bos bloemen overhandigd. Het eerste deel van de vergadering verliep vlot. Het (her)benoemen van diverse mensen leverde geen problemen op en ook alle verslagen en jaarrekeningen werden goedgekeurd.

Inspirerende woorden van ondernemer Jan Bles: "Er moet wat gebeuren, stilstaan of niets doen is geen optie meer"
Inspirerende woorden van ondernemer Jan Bles: "Er moet wat gebeuren, stilstaan of niets doen is geen optie meer"

Daarna was het de beurt aan Jan Bles. Ondernemer, globetrotter, kaatsliefhebber en in 1977 namens Warga winnaar van een horloge op de Freulepartij. Het kaatsen staat op allerlei gebieden onder druk. Er moet wat gebeuren, stilstaan of niets doen is geen optie meer. Bles heeft zijn expertise aangeboden aan de KNKB en die maakt daar graag gebruik van. De vraag luidt dan ‘hoe?’ Er is een traject opgestart waarbij de kern bestaat uit zes zogenaamde domeinen.
Die zes domeinen zijn: materiaal, het kaatsspel, competitievorm en wedstijdagenda, media en externe communicatie, opleiding en training, bestuur en organisatie. Ze bestrijken de totale organisatie van het kaatsen. In de diverse werkgroepen per domein zitten bekende en ook wat minder bekende namen.

Bles had het over een gekantelde piramide oftewel voorstellen en veranderingen komen van onderaf van de mensen op de werkvloer en niet zoals gebruikelijk van bovenaf. Op de vraag van Bles aan alle aanwezigen ‘waar doen we het voor?’ luidde het antwoord uit de zaal ‘voor kaatsers en publiek’. Het hele traject is opgezet als experiment. Een experiment is een experiment en het kan als zodanig nooit mislukken. De verschillende domeinwerkgroepen zijn al een aantal keren bij elkaar geweest. Inhoudelijk is er nog niets naar buiten gebracht. Stappen worden via de site van de KNKB gecommuniceerd.

Kaatsclub Joure nieuw lid van KNKB; voorzitter Jan Prins ontvangt ontvangt de (symbolische) voorzittershamer uit handen van directeur Marco Hoekstra
Kaatsclub Joure nieuw lid van KNKB; voorzitter Jan Prins ontvangt ontvangt de (symbolische) voorzittershamer uit handen van directeur Marco Hoekstra

Voorstellen

Na de pauze kwam het echte vuurwerk toen er over een aantal voorstellen gestemd moest worden. De voorstellen ‘automatisch op de wedstrijdlijst vervalt’, ‘gastlidmaatschap vervalt’ en ‘inleg voor wedstrijden’ werden aangenomen. Daarna ‘kealle it in pear kear swier’. Kaatsvereniging ‘Cannegieter’ uit Balk kwam bij monde van René Anema met een tegenvoorstel over de sluitingstijd bij opgave voor wedstrijden. Dit voorstel haalde de vergadering en werd aangenomen. Voortaan kan er tot 20.00 uur worden opgegeven voor alle weekendwedstrijden. Het voorstel over lidmaatschap, afdracht en de registratie in het ledenadministratiesysteem leverde de nodige vragen en opmerkingen op. Lang niet iedereen kon zich er (helemaal) in vinden.

Uiteindelijk was er een hoofdelijke stemming nodig waarna het voorstel werd aangenomen. Dat gold ook voor het kaatsreglement 2023.

Het was een lange zit op Bloemketerp. Rond 23.15 werd de vergadering afgevlagd en konden de aanwezigen naar huis. Op naar het kaatsseizoen dat voor de deur staat en waarin de nodige veranderingen op stapel staan.  

Bekijk hier de foto's van Henk Bootsma.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers