contact zoeken wedstrijden

De Keatsfreon over winst en verlies in leven en sport

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma

Het eerste exemplaar van De Keatsfreon 2023 werd op vrijdag 17 maart uitgereikt in Herberg De Gekroonde Leeuw in Arum. Aan ‘pake’ Laas van Straten en Harm Akkerman de eer het eerste exemplaar in ontvangst te nemen terwijl echtgenote Diny Akkerman ook betrokken werd bij de hulde. Hulde aan de onvoorwaardelijke liefde voor het kaatsen van twee vrijwilligers die in hun leven de dienstbaarheid vooropstelden.

Winst en verlies

Winst en verlies in de kaatssport maar ook in het echte leven, dat is de rode draad in deze Keatsfreon. Johan Sjoers en Bauke Nicolaï overleden vorig jaar en in De Keatsfreon worden ze nog eens herdacht. De Wâldman Nicolaï die in Jirnsum zijn hart al vroeg verpandde aan het muurkaatsen. Een leven lang was hij een grote promotor van de sport. Denk maar aan het Tiedema Dutch Open in de Trije in Franeker van de afgelopen jaren.
 
Johan Sjoers was een relatief korte verschijning op de kaatsvelden en Roel Venema schrijft zijn herinneringen op aan deze zachtmoedige man met een ‘gouden schouder’. Het thema verlies en rouwen met betrekking tot het verliezen van een grote liefde komt voorbij in een ‘monoloog’ van kaatsster Fenna Zeinstra. Zij vertelt aan Bouke Poelsma dat de mate van rouwen afhankelijk is van de liefde voor je partner die je plotseling verloor.
 
Het overkwam Zeinstra. Achterblijven met twee kinderen en dan op zoek naar nieuwe levensmoed en doorzettingsvermogen om je eigen levenspad een zinvol vervolg te geven. Met altijd de pijn dat je beide dochters hun vader maar zo kort hebben gekend. En altijd de pijn van de herinnering aan een geliefde die je alleen nog maar kunt herdenken via de herinnering.

DSC_7717

Liefde voor de kaatssport

In principe is liefde ook deels het thema als het gaat over Harm Akkerman en Laas van Straten. Liefde voor de kaatssport, een heel leven dienstbaar aan de sport als vrijwilliger en dan in de winter van eigen leven gewoon elke week op een bankje bij een partij zitten. Met een zicht van vijf procent of minder, in het geval van ‘pake’ Laas. Er is altijd wel een buurman die je vertelt wat er gebeurt. De beide mannen kennen elkaar al veertig jaar en zijn al jaren kaatsmaten. Met een trouwe Diny Akkerman die elke keer de bevoorrading voor weer een dag op het kaatsveld klaarmaakt. Noem dat maar eens geen liefde voor de kaatssport.
 
Een veel winnende kaatser had het ooit over zijn respect voor de kaatsers die niet elke week met een krans naar huis gaan. Maar toch elke week weer de tas pakken en dan met goede moed weer meedoen. Want meedoen is dan belangrijker dan winnen. Een enkele keer een mooi lot en een premie, maar dat is het dan wel.
 
Die uitersten krijgen een portret in De Keatsfreon. Aan de ene kant Johannes Westra die als winnaar van het magische Klavertje Vier alles wist te winnen wat er te winnen was. Aan de andere kant liefhebber Foppe de Vries die niet echt behoorde tot de top. Maar hij was en is wel een liefhebber van de sport. Nog altijd is hij vrijwilliger in het Kaatsmuseum.
 
In het midden van De Keatsfreon in kleur op de foto de eregalerij van alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het kaatsen in het Keatsmuseum. Anneke Westra licht er enkele vrijwilligers uit en noemt bijvoorbeeld Eelco van den Akker die tegenwoordig in Oerterp woont. Jarenlang was hij de dragende man van de kaatsvereniging in Drachten. De voormalige voorinse op het hoogste niveau beheert ‘museale saken’ en is de opvolger van Theo Kuipers. Die overigens wel actief blijft voor het Keatsmuseum.
 
En wat te denken van de onverwoestbare Tineke Jansma-Bouma uit Stiens, inmiddels 77 jaar. Al sinds 2002 als secretaris betrokken bij de Keatsmuseum-kommisje. Inmiddels is het een stichting geworden en Jansma-Bouma zal in april van dit jaar stoppen. ‘In prachtige tiid, mar it hat moai west’. Theo Kuipers zal haar taken overnemen. En allemaal voor eeuwig vastgelegd op het rode pluche van de Koornbeurs

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers