contact zoeken wedstrijden

Gert-Anne van der Bos koning op Oldehovepartij

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma 
 

‘Toeval is logisch’, althans volgens Johan Cruijff. In dat licht bekeken was het vandaag op de Oldehove partij logisch en zeker niet toevallig dat de beste opslager van dit kaatsjaar de krans en de koningstitel voor zich opeiste. Gert-Anne van der Bos won met Gabe-Jan van Popta en Erwin Zijlstra het slotakkoord van het kaatsjaar 2022. Peter van Zuiden, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar wonnen de premie. De derde prijs was voor Auke Boomsma, Thomas Dijkstra en Patrick Scheepstra.

De magie van de magistrale maestro uit Mantgum om er maar eens een alliteratie tegenaan te gooien. Van der Bos staat al heel lang ijzersterk op te slaan. Wie een kijkje achter het perk neemt als Van der Bos opslaat krijgt een idee van de problemen waarmee het perk dan wordt opgezadeld. Vandaag was er voor de tegenstanders niet veel eer te behalen. Daar kwam nog bij dat Erwin Zijlstra aan de opslag ook een ruime voldoende scoorde.

Gert Anne (76) loopt met het koningschap weer wat in op de nummer 1 in het klassement Chris Wassenaar (88)
Gert Anne (76) loopt met het koningschap weer wat in op de nummer 1 in het klassement Chris Wassenaar (88)

De opslag is de ingang tot het kaatsspel. Is de opslag goed dan is er al een hoop gewonnen. Vrije formatiemaat Taeke Triemstra is op weg naar de nummer 1 positie in het klassement aller tijden. Gert-Anne van der Bos gaat op weg naar de nummer 1 positie in het klassement van het aantal koningschappen. De teller staat inmiddels op 76 stuks. De ranglijst wordt aangevoerd door Chris Wassenaar met 88 koningstitels.

Van der Bos, Van Popta en Zijlstra liepen moeiteloos naar de finale. Patrick van Dellen, Kevin-Jordi Hiemstra en Pieter-Jan Leijenaar kregen twee bordjes aan de telegraaf. Youri de Groot, Yoram Elzinga en Menno van Zwieten kregen zelfs geen eerst. Een staand nummer hield een plek in de finale in met Peter van Zuiden, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar als opponenten. Die pakten het eerste bordje, maar met maar 6 punten tegen werd het 3-1 voor Van der Bos c.s. Het werd 6-2 voor dat partuur waarna Peter van Zuiden twee zitballen plaatste. Die zitballen bleken uiteindelijk van nul en generlei waarde te zijn want op 6-6 sloeg Van Zuiden de bal buiten de perklijnen.

Toen was al wel duidelijk welk partuur in de kransen zou komen. Een opslagmisser van Van der Bos op 5-1 en 2-6 leverde de tegenstanders nog een eerst op maar dat was het dan ook wel. Op 5-2 en 6-2 sloeg Gabe-Jan van Popta het seizoen van de heren hoofdklassers definitief de boeken in door de bovenlijn te passeren.

Van Zuiden, Hiemstra en Wassenaar mochten direct kaatsen om een prijs tegen Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Hendrik Kootstra. Dat partuur kwam met 5-1 achter te staan maar knokte zich terug in de partij. Het werd nog spannend want de achterstand werd teruggebracht tot 5-4. Het partuur van Peter van Zuiden kon alsnog opgelucht ademhalen toen Hans Wassenaar op 5-4 en 6-4 boven sloeg. Door het staande nummer was de halve finale bereikt. Auke Boomsma, Thomas Dijkstra en Patrick Scheepstra hadden het spreekwoordelijke kruit al verschoten in de twee voorgaande partijen. Ze waren volstrekt kansloos. Op 5-1 en 6-0 miste Auke Boomsma het perk.

Boomsma, Dijkstra en Scheepstra lieten Haye Jan Nicolay, Michel van der Veen en Pieter-Jan Leijenaar (die was bijgeloot voor Rick Minnesma) op drie eersten staan. Tegen Bauke Triemstra, Jorn Lars van Beem en Steven Koster stond Auke Boomsma goed op te slaan. Boomsma plaatste 7 zitballen en daar stonden 3 missers tegenover. Op 3-3 en 6-6 was Auke Boomsma attent in het tussenspel. Zijn retourslag betekende een 4-3 voorsprong. De passeerslag van Thomas Dijkstra op 6-6 was een belangrijke. Het partuur van Bauke Triemstra kwam terug tot 5-4 maar diezelfde Bauke Triemstra miste op 5-4 en 6-2 het perk. Boomsma c.s. naar de halve finale en dat was voor hen het eindstation.

Cijfers Oldehovepartij:

Eerste omloop: 1. Bauke Triemstra, Jorn Lars van Beem en Steven Koster – 2. Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Daniël Iseger 5-2 en 6-4; 3. Haye Jan Nicolay, Michel van der Veen en Pieter Jan Leijenaar (voor Rick Minnesma) – 4. Auke Boomsma, Thomas Dijkstra en Patrick Scheepstra 3-5 en 0-6; 5. Gert-Anne van der Bos, Gabe Jan van Popta en Erwin Zijlstra – 6. Patrick van Dellen, Kevin Jordi Hiemstra en Pieter Jan Leijenaar 5-3 en 6-4; 7. Youri de Groot, Yoram Elzinga en Menno van Zwieten – 8. Tjisse Steenstra, Hessel Postma en Laas Pieter van Straten 5-5 en 6-6 (partuur De Groot wint); 9. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Hendrik Kootstra – 10. Peter van Zuiden, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 4-5 en 4-6.

Tweede omloop: 1. Bauke Triemstra c.s. - 4. Auke Boomsma c.s. 4-5 en 2-6; 5. Gert-Anne van der Bos c.s. - 7. Youri de Groot c.s. 5-0 en 6-0; 10. Peter van Zuiden c.s. staand nummer.
Halve finale: 10. Peter van Zuiden c.s. - 4. Auke Boomsma c.s. 5-1 en 6-0. 5. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 5. Gert-Anne van der Bos c.s. - 10. Peter van Zuiden c.s. 5-2 en 6-2.

Uitslag Oldehovepartij

1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Gabe Jan van Popta (Lollum) en Erwin Zijlstra (Easterlittens) 2. Peter van Zuiden (Bolsward), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 3. Auke Boomsma (Morra-Ljussens), Thomas Dijkstra (Berltsum) en Patrick Scheepstra (Franeker).

1e prijs: Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Gabe Jan van Popta (Lollum) en Erwin Zijlstra (Easterlittens)
1e prijs: Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Gabe Jan van Popta (Lollum) en Erwin Zijlstra (Easterlittens)
2e prijs: Peter van Zuiden (Bolsward), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole)
2e prijs: Peter van Zuiden (Bolsward), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole)
3de prijs: 3. Auke Boomsma (Morra-Ljussens), Thomas Dijkstra (Berltsum) en Patrick Scheepstra (Franeker)
3de prijs: 3. Auke Boomsma (Morra-Ljussens), Thomas Dijkstra (Berltsum) en Patrick Scheepstra (Franeker)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers