contact zoeken wedstrijden

Winst trio Van der Bos eindigt in mineur!

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

De krans winnen en toch in mineur het veld afstappen. Het gebeurde Gert-Anne van der Bos en Erwin Zijlstra in Marsum. Derde maat Taeke Triemstra viel tijdens de finale uit met een ogenschijnlijk behoorlijke enkelblessure. Het is de zoveelste keer dat Triemstra door blessureleed wordt getroffen. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar werden tweede. De derde prijs was voor Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga. De koningsprijs die Gert-Anne van der Bos ’s ochtends bij het bestuur had ingeleverd mocht hij opnieuw mee naar huis nemen.

Wie de wedstrijdlijst zag kon wel aangeven welke parturen in Marsum de finale zouden halen. En inderdaad, Van der Bos, Triemstra en Zijlstra troffen Steenstra, Hiemstra en Wassenaar. Beide parturen hadden relatief makkelijk de eindstrijd bereikt. Het publiek rond de fraaie kaatsarena hoopte op een spannende eindstrijd. Gelet op de kwaliteiten van de finalisten moest dat kunnen.

De laatste twee finales van de heren hoofdklasse eindigden met alle hout aan de telegraaf maar zover kwam het deze keer niet. Gert-Anne van der Bos stond sterk op te slaan en onder zijn impulsen werd het 3-1. De buitenslag van Tjisse Steenstra op 3-1 en 6-6 telde in wezen dubbel. Op 6-4 sloeg Taeke Triemstra de kaats voorbij en toen was het gat definitief geslagen. Piter Wilkens zong ooit ‘neat is sa tryst en griis as Marsum yn ‘e rein’. Het werd ook ‘tryst en griis’ voor Taeke Triemstra die al eerder in de finale even van het veld was geweest voor een blessurebehandeling. Op 5-1 en 2-4 ging het weer mis en nu definitief. Triemstra kon niet meer goed lopen en werd van het veld gedragen. Hendrik Kootstra kwam als vervanger in het veld maar zou geen bal slaan. Op 5-1 en 6-6 plaatste Van der Bos de winnende zitbal maar van vreugde was uiteraard geen sprake.

In de eerste omloop waren er nog een aantal lange en spannende partijen maar vanaf de tweede omloop ging het snel. Van der Bos, Triemstra en Zijlstra hadden geen moeite om Marten Bergsma, Hendrik Kootstra en Menno van Zwieten te verslaan. Bergsma fungeerde andermaal als balkeerder en kon met zijn maten snel uit de kaatskleding: 5-1 en 6-6. Na het staande nummer op de tweede lijst gingen Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga ook over de knie. Op 5-1 en 6-0 was het gebeurd.

Steenstra, Hiemstra en Wassenaar hadden ook aan twee winstpartijen genoeg om de finale te bereiken. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten kregen twee eersten en dat gold ook voor Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster. Een staand nummer deed de rest.
Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga moesten er meer voor doen om zich in de prijzen te kaatsen. De partij tegen Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma duurde meer dan een uur. Het verschil bedroeg nooit meer dan een eerst. Het werd vijf eersten gelijk waarna Johannes van der Veen de bal op 6-2 wat ongelukkig tegen zijn lichaam kreeg.

De tweede omloop was een kopie van de eerste omloop. Een lange partij met Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Rink Sterk (ingevallen voor Gerben de Boer) als opponenten. Dat partuur kwam met 3-1 voor en vervolgens met 5-3 achter te staan. Een prachtige retourslag van Rink Sterk op 6-6 en vliegend boven door Kevin-Jordi Hiemstra op 6-0 betekende vijf eersten gelijk. De partij verdiende een 5-5 en 6-6 stand maar dat kwam er net niet van. Op 5-5 en 6-4 bezegelde Rink Sterk het lot van zijn partuur door kwaad uit te slaan. Boomsma c.s. in de halve finale en daar bleef het voor hen bij.
 
Uitslag Marsum: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Hendrik Kootstra (Minnertsga) (voor Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole) 3. Auke Boomsma (Morra-Ljussens), Hessel Postma (Winsum) en Tjerk Elsinga (Dronryp).
 
 
Cijfers Marsum: Eerste omloop: 1. Auke Boomsma, Hessel Postma en Tjerk Elsinga – 2. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma 5-5 en 6-2; 3. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Rink Rutmer Sterk (in plaats van Gerben de Boer) – 4. Haye Jan Nicolay, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 5-4 en 6-6; 5. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten – 6. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 6-6; 7. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster - 8. Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra 5-5 en 6-2;  9. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 10. Marten Bergsma, Hendrik Kootstra en Menno van Zwieten 5-1 en 6-6. Tweede omloop: 1. Auke Boomsma c.s. - 3. Peter van Zuiden c.s. 5-5 en 6-4; 6. Tjisse Steenstra c.s. – 7. Patrick van Dellen c.s. 5-2 en 6-4; 9. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Halve finale: 1. Auke Boomsma c.s. - 9. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 en 0-6; 6. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 6. Tjisse Steenstra c.s. - 9. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 en 4-6.
 
 
 

De laatste slag van de finale Naar de finale: Tweede omloop
 Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Hendrik Kootstra (Minnertsga) (voor Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens)
Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Hendrik Kootstra (Minnertsga) (voor Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers