contact zoeken wedstrijden

Trio Tjisse Steenstra wint wel erg nipt in Pingjum

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma (archief)
Video: KNKB Media

In Pingjum had Sponsorclub ‘de Bân’ voor een royaal gevulde prijzenpot gezorgd. De prijswinnende parturen mochten een bedrag van € 1.800,- verdelen. De grootste geldprijs was voor Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar die in een onderhoudende en spannende finale met alle hout aan de telegraaf Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra versloegen. Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Thomas van Zuiden werden derde. Tjisse Steenstra werd in Pingjum tot koning uitgeroepen waar Hans Wassenaar volgens ondergetekende veel meer recht op die titel had.
 
Kaatsen en koningscommissies het is en blijft zo nu en dan een wonderlijke combinatie. Kaatsvereniging ‘Jan Reitsma’ verdiende een onderhoudende finale en kreeg die ook. Tot aan die finale was het publiek niet echt verwend maar de eindstrijd maakte een hoop goed. Voor Van der Bos, Triemstra en Zijlstra herhaalde de geschiedenis zich want net als een week eerder in Bitgum stond men vandaag ook een aantal malen op twee punten van een nederlaag. Die ‘matchpoints’ werden overleefd waarna er andermaal verlies op 5-5 en 6-6 volgde, deze keer door een zitbal van Tjisse Steenstra.
 
Van de 11 eersten werden er 6 op 6-6 beslist. Op de eerste 6-6 kon Zijlstra de kaats niet passeren. Een zitbal van Van der Bos op 6-4, buiten door Steenstra op 6-6 en Zijlstra die op 6-2 de kaats niet voorbij sloeg betekende spellen gelijk. Het werd drie eersten gelijk en 6-6 waarna Taeke Triemstra de pech had dat zijn verre klap net langs de voor zijn partuur verkeerde kant van de paal vloog. Het werd 5-3 en 4-0 voor Steenstra c.s. maar Van der Bos plaatste een zitbal, dat deed Zijlstra daarna ook waarna Steenstra het perk miste.
 
Op 6-4 was Zijlstra attent in het tussenspel door de bal over de bovenlijn te slaan: 5 om 4. Daarna zou Tjisse Steenstra niet meer van de opslag komen. Op 5-4 en 6-4 was de winst binnen handbereik maar Triemstra sloeg boven en Steenstra miste het perk. In het beslissende eerst kwamen Van der Bos en zijn maten op een 4-0 voorsprong om drie slagen later met 6-4 achter te staan. Het werd 6-6, Steenstra sloeg op waarna Triemstra en Zijlstra ‘bûten’ riepen maar de bal viel net binnen de lijnen van het perk.
 
Steenstra, Hiemstra en Wassenaar begonnen hun kaatsdag met een overwinning op Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en de voor de vakantie vierende Pieter-Jan Leijenaar ingevallen Albert Feenstra. Die hadden alles wat maar enigszins op vorm leek thuisgelaten en konden snel naar huis: 5-0 en 6-0. Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra kwamen tot de helft. Op 5-3 en 6-4 plaatste Tjisse Steenstra een zitbal. In de halve finale tegen Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Thomas van Zuiden die inviel voor Gerben de Boer was het hangen en wurgen.
 
Van Zuiden en zijn maten kwamen met drie eersten om niks voor te staan. Het werd 3-2 waarna de buitenslag van Peter van Zuiden op 6-6 een hele dure was. Steenstra en zijn maten kwamen maar niet los. ‘Aanst Peter van Zuiden nei de finale’, zei een toeschouwer. Dat gebeurde uiteindelijk net niet omdat Hans Wassenaar op 5-4 en 6-6 boven sloeg.
Van der Bos, Triemstra en Zijlstra zaten mooi in de lijst maar het moet uiteindelijk op het veld gebeuren. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Riemer Hoekstra (ook al een invaller voor Rick Minnesma) kregen geen eerst aan de telegraaf. In de tweede omloop met als inzet een plek in de finale kregen Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten zowaar kansen maar op de belangrijke standen werden er cadeautjes uitgedeeld. Die cadeautjes werden door de tegenstander met graagte uitgepakt. Op 5-2 en 6-4 sloeg Erwin Zijlstra de bal tot in het perk terug.
 
Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Thomas van Zuiden hadden aan een simpele zege op Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster genoeg om zich in de prijzen te kaatsen. Na het staande nummer waren er in de halve finale tegen de latere winnaars wel degelijk kansen op meer maar het slotakkoord was uiteindelijk voor Steenstra, Hiemstra en Wassenaar.
 
Uitslag Pingjum: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Peter van Zuiden (Bolsward); Kevin Jordi Hiemstra (Leeuwarden) en Thomas van Zuiden (Bolsward)
 
Cijfers Pingjum: Eerste omloop: 1. Haye Jan Nicolay, Gabe Jan van Popta en Albert Feenstra (voor Pieter Jan Leijenaar) – 2. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 0-5 en 0-6; 3. Marten Bergsma, Hendrik Kootstra en Menno van Zwieten – 4. Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra 5-5 en 2-6; 5. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Riemer Hoekstra (voor Rick Minnesma) – 6. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 0-5 en 2-6; 7. Corné Tuinenga, Michel van der Veen en Klaas Pier Folkertsma – 8. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten 1-5 en 2-6; 9. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Thomas van Zuiden (voor Gerben de Boer) – 10. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster 5-2 en 6-0. Tweede omloop: 2. Tjisse Steenstra c.s. - 4. Bauke Triemstra c.s. 5-3 en 6-4; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. - 8. Youri de Groot c.s. 5-2 en 6-4; 9. Peter van Zuiden c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Peter van Zuiden c.s. - 2. Tjisse Steenstra c.s. 4-5 en 6-6; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 6. Gert-Anne van der Bos c.s. - 2. Tjisse Steenstra c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Steenstra wint)
 

finale halve finale

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers