contact zoeken wedstrijden

​Eerste winst partuur Haye Jan Nicolay op formatiepartij

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma

Reactie van Gabe Jan van Popta
DSC_5497[118626]
reactie van Gert-Anne van der Bos
DSC_5172[118624]

Op zondag 28 augustus 2022 is de finale van de Van Aismadei in Bitgum. Stand in de finale tussen de parturen van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra en Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar: 5-5 en 6-6. Op een paar meter van de bovenlijn ligt een klein wit blokje dat gaat beslissen over winst en verlies. Gert-Anne van der Bos slaat op en brengt de bal naar Pieter-Jan Leijenaar in het achterperk. Een paar seconden juicht het ruim opgekomen publiek omdat Leijenaar de bal op de feesttent achter de bovenlijn weet te slaan. Boppe, de kransen voor de underdog en de koningstitel voor Pieter-Jan Leijenaar.

‘Hoeveel kansen wil je hebben’ zou een mooi thema voor de zondagse kaatsdag in Bitgum zijn geweest. In een aantal partijen had een partuur de winst meerdere keren voor het grijpen maar ging het toch nog mis. Het leek in de finale ook mis te gaan voor het partuur van Nicolay.

Van der Bos en zijn maten waren favoriet maar een favoriet partuur loopt, zeker op een belangrijke kaatsdag, altijd tegen een mindere partij aan en die mindere partij was er nog niet geweest. Dat was wellicht een voorteken van wat er zou komen. Op 2-2 en 6-6 was er een prachtige bovenslag van Gabe-Jan van Popta: 3-2 voor. Het werd weer snel gelijk waarna van der Bos op 6-6 de bal buiten de perklijnen plaatste. De voorsprong voor Nicolay c.s. werd vergroot naar 5-3. Het werd zelfs 5-3 en 6-4 maar Triemstra sloeg boven en Van Popta sloeg kwaad uit.

Daarmee waren de eerste twee ‘matchpoints’ verdwenen. Op 5-4 en 6-4 waren er weer twee kansen op de winst. Die kansen werden ook niet benut omdat Van Popta een niet al te dikke kaats niet kon passeren en Van der Bos een zitbal plaatste: vijf eersten gelijk. In het laatste eerst kwamen Nicolay en zijn maten op een 6-0 voorsprong waarna Zijlstra de kaats voorbij sloeg en Nicolay twee missers liet noteren. Zeven kansen op de overwinning en zeven keer ging het mis. Het leek daarna helemaal mis te gaan toen Haye-Jan Nicolay in het tussenspel de bal liet lopen waardoor er een dikke kaats kwam te liggen. Zijn partuur kon daarna slechts hopen op ‘bûten’ of ‘boppe’. Het werd het laatste door een prachtige klap van Leijenaar.

Er stonden in Bitgum 12 parturen op de lijst. De latere winnaars zaten in het onderste blokje. Twee keer winnen hield een finaleplaats in. In de eerste omloop werden Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten verslagen. In het slot van de partij miste Youri de Groot het perk te vaak. Zijn misser op 5-4 en 6-0 gooide de wedstrijd in het slot. In de tweede omloop waren Marten Bergsma, Hendrik Kootstra en Menno van Zwieten de tegenstanders.
Die stonden in de eerste omloop tegen het partuur van Peter van Zuiden met 5-1 achter en meerdere malen op twee punten van een nederlaag maar wonnen toch nog met alle hout aan de telegraaf toen Gerben de Boer de bal kwaad uitsloeg. Die overwinning had klaarblijkelijk te veel energie gekost. Marten Bergsma fungeerde de hele dag als balkeerder zodat Kootstra en Van Zwieten al het werk moesten opknappen. Tegen Nicolay, Van Popta en Leijenaar kwamen ze er niet aan te pas. Na eersten gelijk werd het nog wel twee keer 6-6 maar beide keren zorgde Gabe-Jan van Popta voor de laatste twee punten. Daarna was het snel gebeurd. Op 5-1 en 6-2 miste Menno van Zwieten het perk.

Van der Bos, Triemstra en Zijlstra hadden geen kind aan Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster. Toen Steven Koster tijdens de partij ook nog eens een blessure opliep en zich daarna beperkte tot balkeren was er van serieuze tegenstand al helemaal geen sprake meer. Op 5-1 en 6-4 kon Patrick van Dellen de kaats niet nemen. Het publiek ging er goed voor zitten want in de tweede omloop was er de partij tegen Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar en dat was een kraker. Op papier althans want de praktijk viel tegen.
Bij het partuur van Steenstra zat het zo vast als een huis terwijl het bij het partuur van Van der Bos allemaal de goede kant op viel. In dat kader was het veelzeggend dat Van der Bos in het begin van de partij al acht keer het perk had gemist maar zijn partuur stond wel met 4-1 voor. Op 5-1 en 6-6 sloeg Erwin Zijlstra boven.

In de halve finale werden Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma na een 1-1 stand vlot verslagen. Dat partuur kreeg nog maar 10 punten en verloor op 5-1 en 6-6 door een misser van Johannes van der Veen.
Van der Veen, Van Beem en Minnesma werden dus derde na een overwinning op Remmelt Bouma, Thomas van Zuiden (ingevallen voor Bauke Dijkstra) en Evert-Pieter Tolsma die tot drie eersten kwamen. In de partij tegen Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra met als inzet een plek in de halve finale moest er stevig worden gebuffeld om als winnaar uit de strijd te komen. Daar leek het aanvankelijk niet op want er hing een veilig lijkende 5-1 voorsprong aan de telegraaf. Onder de impulsen van Daniël Iseger kwam dat partuur helemaal terug in de partij. Het werd zelfs vijf eersten gelijk maar de ultieme inhaalrace zat er net niet in. Op 5-5 en 6-2 sloeg Johannes van der Veen zijn partuur naar de halve finale door een zitbal te plaatsen.
 
Uitslag Bitgum: 1. Haye Jan Nicolay (Britsum), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter-Jan Leijenaar (Exmorra) (koning) 2. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Taeke Triemstra (Sint Jacobioparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Johannes van der Veen (Sexbierum), Jorn Lars van Beem (Dronryp) en Rick Minnesma (Dronryp).
 
Cijfers Bitgum. Eerste omloop: 1. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Willem Heeringa - 2. Bauke Triemstra, Patrick Scheepstra en Daniël Iseger 3-5 en 6-6; 3. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma – 4. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma 3-5 en 6-6; 5. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 6. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster 5-1 en 6-4; 7. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar – 8. Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga 5-1 en 6-4; 9. Marten Bergsma, Hendrik Kootstra en Menno van Zwieten – 10. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer 5-5 en 6-6 (partuur Bergsma wint); 11. Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar – 12. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten 5-4 en 6-0. Tweede omloop: 2. Bauke Triemstra c.s. – 4. Johannes van der Veen c.s. 5-5 en 2-6; 5. Gert-Anne van der Bos c.s. -  7. Tjisse Steenstra c.s. 5-1 en 6-6; 9. Marten Bergsma c.s. - 11. Haye Jan Nicolay c.s. 1-5 en 2-6. Halve finale: 4. Johannes van der Veen c.s. - 5. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 en 6-6; 11. Haye Jan Nicolay c.s. staand nummer. Finale: 11. Haye Jan Nicolay c.s. – 5. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Nicolay wint)
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers