contact zoeken wedstrijden

Nynke Sijbrandij terecht in mantel van PC-koningin

Tekst: Klaas Postma
Foto: Romy Postma
Video: KNKB Media

Na de loting van de Frouljus-PC was al duidelijk dat de partij van de dag zich normaal gesproken in de tweede omloop zou afspelen: Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia tegen Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra en dat de winnaar van die partij de kransen voor zich zou opeisen. Dat kwam helemaal uit. Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra wonnen de ‘clash’ op de tweede lijst in een partij waar het nodige over te zeggen valt. Er valt ook wel wat te zeggen over de winnaars van de premie want twee PC-debutanten (Lisanne Scharringa en Senne Idsardi) werden met Aletta van Popta tweede. De derde prijs was voor Annet de Haan, Margriet Bakker en Jeska Terpstra.
 
De PC van de ‘manlju’ uit 1970 werd ‘trije-keningen-dei’ want Durk Talsma uit Weidum werd in dat jaar tot koning van de PC uitgeroepen want zijn maten Gerrit Okkinga en Klaas van Wieren waren al eens koning op de PC geweest. Over die koningstitel waren de meningen verdeeld. Vandaag werd Nynke Sijbrandij tot koningin van de Frouljus-PC uitgeroepen. Trije-keninginnen-dei want haar maten Scheepstra en Zeinstra hadden die titel al eens toebedeeld gekregen.
 
Over de titel van Sijbrandij hoeven de meningen niet verdeeld te zijn. De koningscommissie had goed opgelet want over de hele dag genomen kwam de koninginneprijs bij de juiste kaatsster terecht. De absolute kraker speelde zich af in de tweede omloop. Tuinenga, Krol en Wijnia tegen Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra. Volgens oud-kaatser Johannes Brandsma zijn er in dat soort partijen twee tot hooguit drie slagen die er toe doen.
 
Een waarheid als een koe. Het eerste bordje was voor Sijbrandij c.s. toen Zeinstra op 6-6 boven sloeg. Op de volgende 6-6 kon Scheepstra de kaats niet passeren. De eerste slag die er toe deed was op 1-1 en 6-6. Nynke Sijbrandij sloeg de bal ‘voor’ maar de keurmeerster gaf de bal ‘in’. Tuinenga en haar maten waren woest en protesteerden fel maar scheidsrechter Tolsma nam de beslissing van de keurmeester over. In plaats van 2-1 voor stonden Tuinenga c.s. met 2-1 achter.
 
Het was dan wel in het begin van de partij maar het psychologisch effect was enorm. Het werd weer 6-6 en toen knalde Zeinstra de bal over de bovenlijn om daarna op 6-4 de kaats voorbij te slaan: 4-1. Het verschil in punten was klein maar het gaat om de eersten. Buiten door Sijbrandij op -jawel- 6-6 verkleinde het gat tot twee eersten.
 
Belangrijke slag nummer twee was op 4-2 en 4-6 toen Louise Krol alle tijd had om de bal afdoende retour te slaan om de achterstand terug te brengen tot één eerst. Krol was wat te ‘gysten’ en zag de bal over de zijlijn spatten. In plaats van 4 om 3 werd het 4-2 en 6-6 waarna de opslagmisser van Ilse Tuinenga dodelijk was. Op 5-2 en 6-2 sloeg Marrit Zeinstra boven.
 
In de halve finale deden Annet de Haan, Margriet Bakker en Jeska Terpstra het niet onaardig maar dat was niet genoeg om Sijbrandij en haar maten in verlegenheid te brengen. Op 5-2 en 6-6 lag de kaats voor Jeska Terpstra te ver weg.
 
Aletta van Popta, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi waren niet direct als finalist getipt maar ze stonden er wel. Scharringa en Idsardi wonnen eerder dit jaar de bondspartij voor meisjes en de Ald-Meiers Partij. Daar kwam de premie op de PC bij. Een stunt in de vorm van een overwinning zat er dan wel niet in maar Van Popta, Scharringa en Idsardi deden het bepaald niet onaardig. Na eersten gelijk liep het partuur van Nynke Sijbrandij uit naar 4 om 1 en dat was de voorbode van de
overwinning. Een prachtige bovenslag van Lisanne Scharringa op 6-6 leverde haar een ‘open doekje’ op van het publiek. Daarna kreeg haar partuur nog twee punten. Op 5-2 en 6-0 sloeg Manon Scheepstra de bal ‘oer-alles-hinne’. Missie geslaagd.
 
Van Popta, Scharringa en Idsardi hadden de handen vol aan Roelie Kroondijk, Amarins de Groot en Jennie Terpstra. Tot vier eersten gelijk was er over de uitkomst niks zinnigs te zeggen. Een fraaie retourslag van Aletta van Popta op 6-4 en een bovenslag van Senne Idsardi op 6-2 betekende een plek op de tweede lijst met als inzet een plek in de finale.
 
De partij tegen Anna-Dieuwke Dijkstra, Rixt Wijnia en Annelien Broersma was één van de langsten van de dag. Het partuur van Dijkstra stond met een 5-3 voorsprong op de drempel van de finale maar die drempel kwam men niet over. Dat had ook voor een deel te maken met een ontketende Senne Idsardi die de ene na de andere bal boven sloeg. Idsardi zou 11 keer de bovenlijn passeren. Het werd vijf eersten gelijk waarna Anna-Dieuwke Dijkstra op 6-2 de kaats niet voorbij kon slaan.
 
Annet de Haan, Margriet Bakker en Jeska Terpstra moesten vol aan de bak tegen Serena Hovenga, Mintje Meinema en Aluca Bouma. Een foutenfestival met uiteindelijk 21 opslagmissers. Het partuur van Annet de Haan stond bijna de hele partij aan de goede kant van de score, kwam met 5-4 achter te staan om toch nog nipt te winnen. Op 5-5 en 6-4 sloeg Margriet Bakker de kaats voorbij. Tegen
Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Gerde Lycklama à Nijeholt ging het een stuk vlotter. Op 5-2 en 6-2 sloeg Jeska Terpstra de bal over de bovenlijn. In de halve finale waren de latere winnaars een maatje te groot.
 
Uitslag Frouljus-PC: 1. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden) (koningin), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Groningen); 2. Aletta van Popta (Groningen), Lisanne Scharringa (Dronryp) en Senne Idsardi (Dronryp); 3. Annet de Haan (Sint Annaparochie), Margriet Bakker (Easterlittens) en Jeska Terpstra (Easterein).
 
Cijfers Frouljus-PC Weidum. Eerste omloop: 1. Inge Jansma, Larissa Smink en Noa Elzinga – 2. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Gerde Lycklama à Nijeholt 1-5 en 4-6; 3. Serena Hovenga, Mintje Meintema en Aluca Bouma – 4. Annet de Haan, Margriet Bakker en Jeska Terpstra 5-5 en 4-6; 5. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries – 6. Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia 1-5 en 6-6; 7. Anna Ennema, Andrea Kroes en Marije Hellinga – 8. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra 1-5 en 2-6; 9. Sietske Okkema, Hiske Zeinstra en Melissa Rianne Hiemstra – 10. Anna-Dieuwke Dijkstra, Rixt Wijnia en Annelien Broersma 2-5 en 4-6; 11. Aletta van Popta, Lisanne Scharringa en Iris Oosterbaan – 12. Roelie Kroondijk, Amarins de Groot en Jennie Terpstra 5-4 en 6-2. Tweede omloop: 2. Anna-Brecht Bruinsma c.s. - 4. Annet de Haan c.s. 2-5 en 2-6; 6. Ilse Tuinenga c.s. - 8. Nynke Sijbrandij c.s. 2-5 en 2-6; 10. Anna-Dieuwke Dijkstra c.s. - 11. Aletta van Popta c.s. 5-5 en 2-6. Halve finale: 4. Annet de Haan c.s. - 8. Nynke Sijbrandij c.s. 2-5 en 6-6; 11. Aletta van Popta c.s. staand nummer. Finale: 11. Aletta van Popta c.s. – 8. Nynke Sijbrandij c.s. 2-5 en 0-6.
 

Gehele finale werd live uitgezonden door KNKB Media Halve finale 'Clash' Tuinenga - Sijbrandij

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers