contact zoeken wedstrijden

Frouljus PC de Loting en reacties

Foto & video: KNKB MEDIA
 

1.Inge Jansma, Larissa Smink, Noa Elzinga    
2.Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils, Gerde Lycklama à Nijeholt

3.Serena Hovenga, Mintje Meintema, Aluca Bouma 
4.Annet de Haan, Margriet Bakker, Jeska Terpstra

5.Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk, Fiera de Vries 
6.Ilse Tuinenga, Louise Krol, Sjanet Wijnia 

7.Anna Ennema, Andrea Kroes, Marije Hellinga
8.Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra

9.Sietske Okkema, Hiske Zeinstra, Melissa Rianne Hiemstra      
10.Anna-Dieuwke Dijkstra, Rixt Wijnia, Annelien Broersma

11.Aletta van Popta, Lisanne Scharringa, Senne Idsardi
12.Roelie Kroondijk, Amarins de Groot , Jennie Terpstra

Reactie van Nynke Sijbrandij Reactie van Sjanet Wijnia Noa Elzinga 2e jaars meisjes kaatster en debutant is in onzekerheid over Inge Jansma. We spraken na de loting van de 46ste Frouljus PC met beide dames Annet de Haan en Jeska Terpstra verloren dit jaar Lotte Delgrosso en Sandra Hofstra als voorinses.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers