contact zoeken wedstrijden

​Trio Johan Sipma eerste bij heren 1e klasse in Makkum

Foto & tekst: Lijkle Spijksma

Het trio Johan Sipma (Lioessens), Hendrik Jan van der Velde (Makkum) en
Riemer Hoekstra uit Ee zijn in Makkum bij de heren eerste klasse vrije formatiepartij
als eerste geëindigd. De finale wonnen zij op 5-4 6-2 tegen Lieuwe van der Werf
(Koarnjum), Sip Jaap Bos (Dokkum) en Yannick Hielkema (Bitgum).
In de halve finales ging de strijd tussen de latere eerste prijwinnaar Johan Sipma c.s. en
Corné Tuinenga (Berltsum), Michel van der Veen (Franeker) en Klaas Pier Folkertsma (Makkum).
Uitslag 5-5 6-0.
Verder partuur Thom Stellingwerf (Makkum), Yoram Elzinga (Groningen), Redmer Cnossen
(Bolsward) en partuur Lieuwe van der Werf c.s. Hier was de uitslag 4-5 0-6.

foto vlnr Hendrik Jan van der Velde, Johan Sipma en Riemer Hoekstra
(foto: Lijkle Spijksma) 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers