contact zoeken wedstrijden

Patrick van Dellen wint 1e krans hoofdklasse en wordt koning!

Tekst: Klaas Postma
Foto en Video: KNKB Media

Na een kaatsvrij weekend mochten de heren hoofdklassers zich vandaag melden in Dokkum. Door-elkaar-loten bij kaatsvereniging 'Oostergo'. Voor Patrick van Dellen werd het een bijzondere dag. Hij won voor het eerst een krans op het hoogste niveau en werd ook nog eens volkomen terecht tot koning uitgeroepen. Daniël Iseger en Hans Wassenaar waren zijn maten voor één dag. In de finale bleef men Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Erwin Zijlstra nipt voor: 5-5 en 6-4. De derde prijs was voor Youri de Groot, Hessel Postma en Evert-Pieter Tolsma.

Kaatsvereniging Oostergo had de zaken prima voor elkaar. Het was jammer dat het publiek op zijn zachtst gezegd niet werd verwend door de kaatsers. Het hield qua spel en beleving niet over. Er moest meteen al fors worden gestreept op de wedstrijdlijst want maar liefst vier kaatsers waren om diverse redenen afwezig.
 
Het begin was dan ook uitermate rommelig. Nadat vier verliezers waren bij geloot ging het vlot omdat de meeste partijen vrij eenzijdig verliepen. Patrick van Dellen, Daniël Iseger en Hans Wassenaar begonnen met een simpele overwinning op Remmelt Bouma, Pieter-Jan Plat en Laas-Pieter van Straten die niet meer dan een spel kregen.
 
In de tweede omloop waren Haye Jan Nicolay, Kevin-Jordi Hiemstra en Willem Heeringa de tegenstanders. Inzet een plek in de finale. Van Dellen had in de eerste partij al goed opgeslagen en dat was nu niet anders. Nicolay (7) en Heeringa (4) misten elf keer het perk en daar stond geen enkele zitbal tegenover. Iseger en Wassenaar deden wat ze moesten doen en de prima opslag van Van Dellen deed in wezen de rest. Na een 4-1 voorsprong werd het nog wel 4-3 maar een zitbal van Patrick van Dellen op 6-2 en een buitenslag van Haye Jan Nicolay op 6-0 hield een staand nummer en daarmee een plek in de finale in.
 
Daarin waren Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Erwin Zijlstra de opponenten. Een opslagmisser van Steenstra op 6-4, een zitbal van Van Dellen op 6-6 en een kwaadslag van Zijlstra op 6-6 betekende een voorsprong van drie eersten om niks voor Van Dellen en zijn maten. Die voorsprong verdween in een rap tempo. Van Dellen en Wassenaar gooiden een aantal opslagen buiten het perk en het duo Hiemstra-Zijlstra kwam even op slag.
 
Op 3-3 en 6-6 was er een prima opslag van Patrick van Dellen waardoor Renze Hiemstra de niet al te dikke kaats niet kon nemen. Daarna deed Tjisse Steenstra vanaf de opslag een stevige duit in het opslagerszakje. Het werd 4 om 4 en uiteindelijk ook 5 om 5. In het laatste eerst pakte Patrick van Dellen zes belangrijke punten. Het werd 6-4 waarna Tjisse Steenstra met een kaats ter hoogte van de middellijn buiten sloeg.

Tjisse Steenstra verloor zijn eerste partij maar lootte bij voor Marten Bergsma en kreeg toen Renze Hiemstra en Erwin Zijlstra als maten. Ze mochten direct kaatsen om een staand nummer en een plek in de halve finale tegen Bauke en Taeke Triemstra en Menno van Zwieten. Ondanks de 15 opslagmissers van het duo Triemstra (12) en Van Zwieten (3) hadden Steenstra, Hiemstra en Zijlstra nog de grootst mogelijke moeite om als winnaar uit de strijd te komen. Dat lukte pas op 5-4 en 6-4 toen Taeke Triemstra de bal kwaad uit sloeg.
Zo moeilijk als het in de eerste omloop ging zo makkelijk ging het in de halve finale tegen Youri de Groot, Hessel Postma en Evert-Pieter Tolsma die er totaal niet aan te pas kwamen en geen bordje wisten te veroveren. Op 5-0 en 6-4 sloeg Erwin
Zijlstra boven. Finale bereikt.

Youri de Groot, Hessel Postma en Evert-Pieter Tolsma wonnen eerst van Johannes van der Veen, Pieter-Jan Plat en Tsjerk Elsinga. Die brachten bijna geen bal binnen de lijnen en dan wordt winnen een probleem. Op 5-1 en 6-0 sloeg Johannes van der Veen maar weer eens buiten.
 
In de tweede omloop moest worden gekaatst tegen Peter van Zuiden, Bauke Dijkstra en Patrick Scheepstra. De bordjes werden om-en-om verdeeld en tot drie eersten gelijk was er weinig krachtsverschil. Hessel Postma sloeg in deze partij drie keer boven maar deed dat vooral op belangrijke momenten namelijk met een 'zes' aan de telegraaf. Die punten telden tot op zekere hoogte dubbel. Op 5-3 en 6-4 maakte Youri de Groot het karwei vanaf de stuit definitief af. In de halve finale was zijn partuur kansloos tegen de latere premiewinnaars.


Uitslag Dokkum:  1. Patrick van Dellen (Berltsum), koning, Daniël Iseger (Leeuwarden) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Youri de Groot (Menaam), Hessel Postma (Winsum) en Evert-Pieter Tolsma (Winsum).
 
Cijfers Dokkum: eerste omloop: 1. Youri de Groot, Hessel Postma en Evert-Pieter Tolsma   -  2. Johannes van der Veen, Pieter-Jan Plat (voor Thomas Dijkstra) en Tsjerk Elsinga 5-1 en 6-0;  3. Peter van Zuiden, Bauke Dijkstra en Patrick Scheepstra - 4. Tjisse Steenstra, Kevin-Jordi Hiemstra en Rick Minnesma 5-2 en 6-4; 5. Gert-Anne van der Bos, Hendrik Kootstra en Laas-Pieter van Straten(voor Steven Koster) - 6. Haye Jan Nicolay, Kevin-Jordi Hiemstra (voor Kees van der Schoot) en Willem Heeringa  4-5 en 2-6; 7. Patrick van Dellen, Daniël Iseger en Hans Wassenaar  -  8. Remmelt Bouma, Pieter-Jan Plat en Laas-Pieter van Straten  5-2 en 6-6; 9. Tjisse Steenstra (voor Marten Bergsma), Renze Hiemstra en Erwin
Zijlstra - 10. Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Menno van Zwieten  5-4 en 6-4. Tweede omloop: 1. Youri de Groot c.s.  -  3. Peter van Zuiden c.s.  5-3 en 6-4; 6. Haye Jan Nicolay c.s.  -  7. Patrick van Dellen c.s.  3-5 en 0-6; 9. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Tjisse Steenstra c.s.  -  1. Youri de Groot c.s.  5-0 en 6-4; 7. Patrick van Dellen c.s.  staand nummer. Finale: 7. Patrick van Dellen c.s. - 9. Tjisse Steenstra c.s. 5-5 en 6-4.

 

Koning Patrick van Dellen Naar de finale

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers