contact zoeken wedstrijden

​Hitteplan pakt goed uit voor trio Ilse Tuinenga

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Hempenius
 

1e rpijs st anne

Vier perken eerlijk verdeeld over twee kaatsvelden lagen zondagmorgen op Sportpark De Waaie in Sint Annaparochie te wachten op de dames hoofdklassers. Om 9.00 uur werd de eerste bal opgeslagen in het kader van het hitteplan dat zowel zaterdag als zondag voor de kaatssters in werking trad. In Sint Annaparochie was het een kwestie van de aanwezige ruimte benutten en zo kon er aan beide kanten van de sportaccommodatie gekaatst worden.
 
Een dag eerder in Harlingen werd er ook om 9.00 uur gestart maar dan met twee perken. De door het lot bepaalde partij kende een aantal ‘drege’ partijen waardoor het toch nog later werd dan verwacht. In Sint Annaparochie verliep het allemaal vlotter. Het toch wel favoriete partuur Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra moest in die eerste omloop nog drie eersten afstaan aan de formatie van opslager Sietske Okkema die na dit seizoen ook stopt. Een omloop later tegen Anna-Dieuwke Dijkstra, de voor Rixt Wijnia ingevallen Harmke Siegersma en Annelien Broersma kon je met 5-0 hooguit spreken van enkele rookpluimen op de heide van de marsroute die leidt naar de finale.
 
Nu dient gezegd dat Broersma door deze vervanging de eerste opslag verzorgde en de zo talentvolle Dijkstra stond in het achterperk. Voor haar toch al een gewenste plek. Bij de buren was inmiddels veel meer wapengekletter te horen. Want het partuur van Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en de eveneens talentvolle Gerde Lyklama à Nijeholt kan op goede dagen een horzel zijn. De horzel van Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia. Met als verzwarende omstandigheid dat Krol niet echt fit was en voor de finale nog moest overgeven.
 
De partij marcheerde van 3-2 naar 3-3, van 4-3 naar 4-4 en juist dan moet je als aanklampende reuzendoder in de dop geen drie ballen buiten de lijnen brengen. Dat gebeurde echter wel, Lycklama à Nijeholt kon vervolgens de kaats niet nemen en dan lig je al half op het schavot. Het is dat Tuinenga een eerst later wel een hele platte bal in gedachten had die echter halverwege opslag en perk zich sierlijk in het harde Bildtse sportveld boorde.
 
En zo huppelde de partij naar het laatste eerst, sterker nog naar de laatste twee punten. Tuinenga zou na afloop op 6-6 deze bal haar sterkste moment van de dag noemen. Lycklama à Nijeholt had in jeugdige overmoed een klap in gedachten die heroïsch moest eindigen in het hoofdstuk ‘Kaatsbal verdwenen in de Waddenzee’. Zij sloeg echter finaal mis, zodat we nooit zullen weten hoe ver die bal zou zijn gekomen.
 
Een stroeve tweede omloop is vaak het recept voor een goede finale en wat dat betreft had het partuur Tuinenga een streepje voor op trio Sijbrandij die nog geen noemenswaardige inzinking had gehad. De blauwe brigade denderde ogenschijnlijk soepel richting vijf eersten, alsof het ‘drama’ in Witmarsum van een week eerder uit het geheugen moest worden geslagen. Maar die 5-0 voorsprong is nooit een garantie voor een clean sheet zoals de Engelsen het zo mooi zeggen.
 
Zeinstra was te wisselvallig en het normale krachtwerk verdwaalde in te vaak en te laat en dus kwaad. Maar dat is voor dit partuur nooit een probleem. Scheepstra roffelde ondanks die achterstand nog zes ballen boven maar op 5-3 en 6-4 vond Tuinenga het tijd om geen genade meer te tonen. De zitbal mocht er wezen met die twee punten buffer van 6-4. En na afloop ook nog de Jokelyn Tienstra koninginneprijs in de kofferbak. Een glunderende winnares die de 9-6 achterstand in kransen verklaarde door te verwijzen naar die eerste drie vijf-eersten-gelijk-partijen van het seizoen.
 
Het vizier staat nu op Weidum gericht, maar in Sint Annaparochie werd ook duidelijk dat om de PC te winnen het een kwestie is van de heersende PC-koningin Scheepstra in een sportieve isoleercel te plaatsen. Want anders zal het hermelijn van die koninginnenmantel pijn doen aan de ogen van elke tegenstander, want in grootse vorm, zo veel werd wel duidelijk in Sint Annaparochie.
 
Uitslag Sint Annaparochie: 1. Ilse Tuinenga (Franeker) (koningin), Louise Krol (Broeksterwâld) en Sjanet Wijnia (Wommels); 2. Nynke Sijbrandij, (Leeuwarden) Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Leeuwarden); 3. Anna-Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden), Harmke Siegersma (voor Rixt Wijnia) (Berltsum) en Annelien Broersma (Leeuwarden).
 
Cijfers Sint-Annaparochie. Eerste omloop: 1. Sietske Okkema, Hiske Zeinstra en Melissa Rianne Hiemstra – 2. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra 3-5 en 2-6; 3. Anna-Dieuwke Dijkstra, Harmke Siegersma (voor Rixt Wijnia) en Annelien Broersma – 4. Roelie Kroondijk, Amarins de Groot en Jennie Terpstra 5-3 en 6-2; 5. Annet de Haan, Margriet Bakker en Jeska Terpstra – 6. Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia 0-5 en 4-6; 7. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Gerde Lyklama à Nijeholt – 8. Inge Jansma, Larissa Snmink en Noa Elzinga 5-2 en 6-2.

Tweede omloop: 2. Nynke Sijbrandij c.s. - 3. Anna-Dieuwke Dijkstra c.s. 5-0 en 6-4; 6. Ilse Tuinenga c.s. – 7. Anna-Brecht Bruinsma c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Tuinenga wint).

Finale: 2. Nynke Sijbrandij c.s.- 6. Ilse Tuinenga c.s. 3-5 en 4-6. 

Om de derde prijs: 3. Anna-Dieuwke Dijkstra c.s. - 7. Anna-Brecht Bruinsma c.s. 5-2 en 6-6.

 

2e prijs St Anne
3e prijs St Anne

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers