contact zoeken wedstrijden

Frouljus PC 2022: Wie plaatst zich, wie kaatst Keats-off, wie valt af?

Dit weekend stond de laatste rankingwedstrijd op het programma die mee telt voor de plaatsing voor de Frouljus PC. Het was ongekend spannend en naar nu blijkt scheelde plaatsing voor de PC 13,8 punt. Afwezigheid van Hiske Zeinstra en Melissa Hiemstra op 24 juli in Huizum kost het partuur met Sietske Okkema rechstreekse plaatsing. Bij aanwezigheid van één van beide dames waren er 40 punten extra voor de aanwezigheid toegekend. 
  
De eerste 11 parturen in het rankingoverzicht zijn geplaatst voor de Frouljus PC.
1. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra,
2. Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia
3. Inge Jansma, Larissa Smink en Noa Elzinga
4. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils, Gerde Lycklama á Nijholt
5. Anna-Dieuwke Dijkstra, Rixt Wijnia, Annalien Broersma
6. Roelie Kroondijk, Amarins de Groot en Jennie Terpstra
7. Alleta van Popta, Lisanne Scharringa achterinse nog niet bekend
8. Annet de Haan, voorinse nog onbekend, Jeska Terpstra
9. Anna Ennema, Andrea Kroes, Marije Hellinga
10 . Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk, Fiera de Vries
11. Serena Hovenga, Mintje Meintje en Aluca Bouma

De parturen op de plekken 12 t/m 15 plaatsten zich vandaag voor de keats-off. De winnaar van de keats-off plaatst zich vervolgens als 12partuur voor de PC. De Keats-off wordt komende donderdag gespeeld in Easterein. 

12. Sietske Okkemga, Hiske Zeinstra en Melissa Hiemstra,
13. Foke Jil Bakker, Hesther de Boer, Marije Bodde
14. Moniek Lootsma, Rixt Blanke, Senne Idsardi
15. Rixt Fokkema, Angela Donga, Ineke van der Ploeg.

Klik hier voor de rankinglijst van deze week

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers