contact zoeken wedstrijden

Formatie Tjisse Steenstra opnieuw de sterkste

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma (Archief)
Video: KNKB MEDIA

Laatste slag finale Witmarsum Laatste slag halve finale

Drie op een rij! Na Arum en de PC was de winst in Witmarsum ook voor Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Ze zaten mooi in de lijst, haalden makkelijk de finale  en zagen dat de parturen van Marten Bergsma en Gert-Anne van der Bos toen al van de lijst waren afgevoerd. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster waren de andere finalisten. Dit partuur had in de halve finale gewonnen van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra die dus derde werden.

Het partuur van Steenstra kwam vandaag geen seconde in de problemen. In de eerste omloop moesten Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra tevreden zijn met een spel. Dat lot was ook Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Gerben de Boer beschoren. Door een staand nummer was de finale bereikt. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster moesten het in de finale met nog minder doen. Op 6-6 kon Steven Koster de kaats niet passeren en op de volgende 6-6 sloeg Renze Hiemstra kwaad uit. Daarna ging het razendsnel bergafwaarts met Van Dellen en zijn maten. Binnen een mum van tijd was het 5-1 en 6-2. Steenstra miste nog twee keer het perk maar dwong daarna Thomas Dijkstra tot een kwaadslag.

Van Dellen, Dijkstra en Koster moesten veel meer moeite doen om de eindstrijd te halen. In de eerste omloop was er een lange partij tegen Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga. Het perk Dijkstra-Koster was een stuk beter op dreef dan het perk Postma-Elsinga maar toch liep het partuur van Auke Boomsma uit naar een 4-2 voorsprong. Boomsma en zijn maten begonnen te veel fouten te maken en moesten toekijken hoe de tegenstanders de drie spel volmaakten. Op 5-4 en 6-4 sloeg Thomas Dijkstra de bal boven. Toen was er ruim een uur gekaatst.
 
Tegen Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma was het van hetzelfde laken een pak. Een lange partij, veel opslagfouten en weinig vuurwerk van uit het perk. De buitenslag van Remmelt Bouma op 4-4 en 6-6 was in feite beslissend. Op 5-4 en 6-4 passeerde Thomas Dijkstra de bovenlijn.
 
In de halve finale waren Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra de opponenten. Van Dellen en zijn maten pakten de eerste twee eersten op 6-6. Het werd spellen gelijk maar kwaad uit door Taeke Triemstra op 6-0 en een nipte voorslag van Van der Bos op 6-6 leverde het partuur van Patrick van Dellen andermaal een voorsprong van twee bordjes op.
 
Het perk van Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra draaide niet lekker. Af en toe werd er een bal goed geraakt maar het was te vaak 'net niet' en soms 'helemaal niet'. Gert-Anne van der Bos hield zijn partuur aanvankelijk nog in de race, onder meer door een zitbal op 5-4 en 2-6: vijf eersten gelijk. Sterk opslagwerk van Patrick van Dellen leverde in het beslissende eerst een 6-0 voorsprong op. Triemstra en Zijlstra mochten nog een keer boven slaan maar op 5-5 en 6-4 sloeg Erwin
Zijlstra kwaad uit.

Van der Bos, Triemstra en Zijlstra begonnen hun kaatsdag tegen Dennis Strikwerda die inviel voor Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Van der Bos (11) en Zijlstra (3) mikten 14 opslagen buiten de lijnen maar dat bleek niet fataal omdat de tegenstanders ook niet geweldig stonden te kaatsen. Tot 3-3 was er nog evenwicht aan de telegraaf. Daarna sloeg Gabe-Jan van Popta op 6-4 de bal knullig kwaad retour en dat was de voorbode van de nederlaag. Op 5-3
en 6-4 sloeg Erwin Zijlstra de bal boven. Een staand nummer betekende een plek in de halve finale en daar zou het voor zijn partuur ook bij blijven.

In Witmarsum werd maar weer eens duidelijk dat om 12.00 uur beginnen gewoon te laat is. De finale verliep vlot en was om 18.15 uur afgelopen. Bij een finale die 'dreech' verloopt zit je al gauw aan een eindtijd van 19.00 uur en dat is een uur te laat.
 
Uitslag Witmarsum: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning), Renze-Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Patrick van Dellen (Berltsum), Thomas Dijkstra (Berltsum) en Steven Koster (Tzum); 3. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens).
 
 
Cijfers Witmarsum. Eerste omloop: 1. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma – 2. Marten Bergsma, Hendrik Kootstra en Menno van Zwieten 5-3 en 6-2; 3. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster – 4. Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga 5-4 en 6-4; 5. Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra -    6. Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 0-6; 7. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma – 8. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer 4-5 en 6-6; 9. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra  - 10. Dennis Strikwerda (voor Haye Jan Nicolay), Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar 5-3 en 6-4. Tweede omloop: 1. Remmelt Bouma c.s. - 3. Patrick van Dellen c.s. 4-5 en 4-6; 6. Tjisse Steenstra c.s. - 8. Peter van Zuiden c.s. 5-2 en 6-4; 9. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Gert-Anne van der Bos c.s. - 3. Patrick van Dellen c.s. 5-5 en 4-6; 6. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 6. Tjisse Steenstra c.s. – 3. Patrick van Dellen c.s. 5-1 en 6-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers