contact zoeken wedstrijden

Partuur Youri de Groot eerste in Oudebildtzijl bij heren 1e klasse vf.

Foto: Lijkle Spijksma

Youri de Groot (Menaam) en zijn maten Allard Hoekstra (Franeker) en Laas Pieter van Straten (Feinsum)
zijn winnaar geworden van de 1e klasse vrije formatie onbeperkt partij door de finale op 5-2 6-6 te winnen
van Paul Dijkstra (Bitgum), Hendrik Bouwhuis (Bolsward) en Gerrit Jan Duiven  bijgeloot voor René de Haan
(Leeuwarden).
De halve finales leverden  het volgende resultaat op. Partuur Paul Dijkstra c.s. tegen Jari Visser (Witmarsum),
Jelle Cnossen (Bolsward), Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum) werd beslist op 5-5 6-2.
De latere winnaar partuur Youri de Groot c.s. kwam uit tegen Johan Diertens (Dronryp), Jelle Scharringa
(Leeuwarden) en Sybren Poelsma (Dronryp). Uitslag 5-3 6-4.
Er waren dus twee kleine premies.
foto vlnr Laas Pieter van Straten, Youri de Groot en Allard Hoekstra
(foto: Lijkle Spijksma) 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers