contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra koning 169ste PC

Tekst: Klaas Postma
Foto: Romy Postma
Video: KNKB Media

Hendrik k

Tjisse Steenstra heeft er lang, té lang op moeten wachten maar 'better let as net'. Op woensdag 3 augustus 2022 was het eindelijk raak voor Steenstra: winst op de PC en als kers op de kaatstaart het koningschap. Renze Hiemstra en Hans Wassenaar stonden naast Steenstra in de kransen. In de uitermate spannende finale tegen Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra stonden Steenstra en zijn maten een aantal malen 'op de dea'. Het draadje was dun maar knapte uiteindelijk niet. De derde prijzen waren voor Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin
Zijlstra (die in de halve finale werd vervangen door Jan Tymen Eisma) en voor Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma.

Het bomvolle Sjûkelân verdiende een spannende finale want wat er in de partijen daarvoor was gebeurd ontbeerde de spanning tussen de top. De algehele verwachting was dat het partuur van Steenstra vrij makkelijk zou gaan winnen. Bij de tegenstanders stond kaatspensionado Hylke Bruinsma in het voorperk en daar zou de winst te halen zijn. Niet dus.

Bruinsma kaatste een puike finale net als zijn beide maten. Het leek er op dat de perkspelers ondanks de in totaal 13 bovenslagen last hadden van het zicht. Bergsma c.s. pakten het eerste bordje toen Hylke Bruinsma op 6-2 de kaats voorbij sloeg. Een zitbal van Hans Wassenaar op 6-4 betekende eersten gelijk. Een zitbal van Steenstra op 6-4 zette zijn partuur op een 2-1 voorsprong.
 
De eerste 6-6 was direct een belangrijke: óf een gelijke stand, óf een voorsprong van twee bordjes. Het werd het eerste want Bergsma gaf Hiemstra geen kans de kaats te passeren. Het werd drie eersten gelijk en toen leek er zich wéér een PC ontgoocheling voor Tjisse Steenstra af te tekenen. Marten Bergsma plaatste op 6-2 een zitbal en deed dat op 6-6 nog een keer. Zijn partuur stond daarmee op één eerst van de winst.
 
Zijn partuur kwam zelfs op twee punten van de winst maar op 5-3 en 6-6 sloeg Bergsma de bal voor: 5-4. Het partuur kwam andermaal op twee punten van de winst. Het werd 5-4 en 6-2 en nu zou er geen ontsnapping meer mogelijk zijn. Toch? Dus wel, Bergsma sloeg de bal voor, Kootstra sloeg kwaad uit en Bergsma sloeg buiten: vijf eersten gelijk.
 
Het eerstvolgende 'matchpoint' was nu voor het partuur van Steenstra. Die kwamen op 6-0, zagen de tegenstanders nog terugkomen tot 6-4 maar toen was het over-en-uit. Renze Hiemstra die met Hans Wassenaar van positie was gewisseld in het perk sloeg de bal de opslagtribune in waarna de gebruikelijke vreugdetaferelen op het veld konden losbarsten.

De latere winnaars hadden een mooi lot maar dat bleek zoals zo vaak niet alles te zeggen. Tegen André van Dellen, Pieter-Jan Plat en Willem Heeringa nog wel. Tegen dat partuur konden de kaatsspieren mooi worden losgemaakt: 5-0 en 6-0. In de tweede omloop tegen Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar had het net als later in de finale zo maar verkeerd kunnen aflopen. Nicolay plaatste 8 zitballen maar er was ook 'timmerfabriek Hiemstra' die 9 ballen over de bovenlijn zou rossen. Belangrijke bovenslagen waren er op 3-3 en 6-4 en 4-3 en 6-2. Die 5-3 voorsprong verdween net zo snel als ze was gekomen en met ieder vijf eersten aan de telegraaf is het maar net welke kant de bal letterlijk en figuurlijk op rolt. Het werd de kant van het partuur van Steenstra toen Gabe-Jan van Popta op 6-0 de kaats niet kon nemen.
 
In de halve finale kreeg het partuur van Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma net zoveel kans als het partuur van André van Dellen in de eerste omloop: geen enkele. Het partuur van Bouma kreeg nog wel een eerst aan de telegraaf maar dat was het dan ook wel. Op 5-1 en 6-2 sloeg Tjisse Steenstra de bal terug tot in het perk.

De premiewinnaars Bergsma, Bruinsma en Kootstra wonnen in de eerste omloop makkelijk van Rutger Torensma, Harold de Boer en Jurrit Osinga: 5-1 en 6-2. Bauke Triemstra, Patrick Scheepstra en Daniël Iseger waren van een zwaarder kaliber. Marten Bergsma plaatste dan wel 9 zitballen maar daar stonden ook 8 missers tegenover. Patrick Scheepstra was op-en-uit goed op dreef. Hij nam op gezette tijden de opslag van Bauke Triemstra over.
 
Daniël Iseger liet zien het kaatsen bepaald niet verleerd te zijn. Uiteindelijk was het voor Bergsma en zijn maten 'kantje boord'. Een 5-4 achterstand werd omgebogen in een 5-5 en 6-4 zege toen Hendrik Kootstra de kaats passeerde. In de halve finale wachtten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Jan Tymen Eisma. Eisma nam in de halve finale de plek in van Erwin Zijlstra. Zijlstra was ziek, verscheen niet op de receptie en zat ook niet in de koets tijdens de rit naar het Sjûkelân om daar zijn vorig jaar gewonnen koningsbal in te leveren bij de PC-commissie.
 
Zijn plek in de koets werd ingenomen door Manon Scheepstra, koningin van de dames PC. Manon Scheepstra droeg de koningsbal en droeg die op het veld over aan de voorzitter. Erwin Zijlstra verscheen wel in het veld en kaatste de eerste twee omlopen ogenschijnlijk zonder al te veel problemen mee. Daarna liet Zijlstra zich dus alsnog vervangen door Eisma en die deed dat zo slecht nog niet. Van der Bos en Triemstra knokten met hun nieuwe achterinse voor wat ze waard waren maar konden een nederlaag niet afwenden. Op 5-3 en 6-2 sloeg Hendrik Kootstra zijn partuur naar de finale door de bovenlijn te passeren.

Van der Bos, Triemstra en Zijlstra begonnen hun PC-dag tegen Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten die geen seconde de indruk maakten in een goede afloop te geloven. Binnen een mum van tijd was de zege een feit: 5-0 en 6-2. In de tweede omloop moest worden gekaatst tegen Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten. Die kregen na de 2-2 stand een les in effectiviteit. Drie keer werd het 6-6 en drie keer was het bordje voor Van der Bos en zijn maten. Op 5-2 en 6-6 plaatste Van der Bos de winnende zitbal.

Na de loting was al duidelijk dat een outsiderspartuur in de prijzen zou vallen. Het laatste blokje van vier bestond uit parturen die redelijk gelijkwaardig aan elkaar leken te zijn. Uiteindelijk kwam het partuur van Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma boven drijven. Die wonnen eerst van Gerrit-Jan Duiven, Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra (5-1 en 6-4) en daarna van Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga. Dat boven slaan lang niet alles zegt bleek in deze
partij. Postma en Elsinga sloegen ieder 6 keer boven maar verloren wel.
Een 5-1 achterstand werd nog teruggebracht naar 5-3 waarna Auke Boomsma het lot van zijn partuur bezegelde door op 6-4 het perk te missen.

Het werd de PC van het afscheid. Afscheid van Enno Kingma en Kees van
der Schoot die om verschillende redenen stoppen met kaatsen. Afscheid van scheidsrechter Astrid Kooistra. Afscheid van ceremoniemeester Johannes van der Ploeg die het stokje na 35 jaar overdraagt aan Pieter van Althuis. Maar vooral ook het afscheid van de kreet 'Tjisse Steenstra sil de PC noait winne'. Die kreet kan na vandaag definitief worden geschrapt want ook deze PC kreeg zoals elk jaar een koning en die koning was Tjisse Steenstra.
 
 
Uitslag PC: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole) 2. Marten Bergsma (Minnertsga), Hylke Bruinsma (Minnertsga) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Jan Tymen Eisma (voor Erwin Zijlstra); 3. Remmelt Bouma (Weidum), Bauke Dijkstra (Easterein) en Evert Pieter Tolsma (Winsum).
 
 
Cijfers PC. Eerste omloop: 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 2. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten 5-0 en 6-2; 3. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma – 4. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 1-5 en 6-6; 5. Rutger Torensma, Harold de Boer en Jurrit Osinga – 6. Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra 1-5 en 2-6; 7. Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra – 8. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster 5-3 en 6-6; 9. Haye Jan Nicolay, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 10. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer 5-5 en 6-4; 11. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Willem Heeringa – 12. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 0-5 en 0-6; 13. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma – 14. Gerrit Jan Duiven, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra 5-1 en 6-4; 15. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis – 16. Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga 5-5 en 0-6. Tweede omloop: 1. Gert-Anne van der Bos c.s. - 4. Enno Kingma c.s. 5-2 en 6-6; 6. Marten Bergsma c.s. - 7. Bauke Triemstra c.s. 5-5 en 6-4; 9. Haye Jan Nicolay c.s. - 12. Tjisse Steenstra c.s. 5-5 en 6-0; 13. Remmelt Bouma c.s. - 16. Auke Boomsma c.s. ; Halve finale: 1. Gert-Anne van der Bos c.s. - 6. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 2-6; 12. Tjisse Steenstra c.s. - 13. Remmelt Bouma c.s. 5-1 en 6-2. Finale: 6. Marten Bergsma c.s. - 12. Tjisse Steenstra c.s. 5-5 en 4-6.

RPF-717
297610084_172309978636888_3239877392975427807_n
297638958_172309961970223_5428519945015760229_n
297481285_172309905303562_4411908351581548389_n

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers