contact zoeken wedstrijden

Ald Meierspartij 2022

FINALE: Favoriet Dronryp wint de 22e editie van de Ald Meierspartij
Tekst: Klaas Postma
Video: KNKB Media

FINALE

08. Lollum Waaxens 1 - Dronryp 

Dronryp wint de 22e editie van de Ald Meiers partij in Hitzum met 0-5 0-6 

1e prijs: Iris Veldman, Lisanne Scharinga, Senne Idsardi
2e prijs: Lollum Waaxens 1, Britt Joustra, Lisanne Venema, Jeldau Koopmans
3e prijs: Niawier/Metselawier/ Oosternijkerk, Hester Torensma, Isabella Sijtsma, Suzanne Allema

Halve finale

16. Dronryp  - 02. Niawier / Metselawier / Oosternijkerk
5-0 6-2

08. Lollum Waaxens 1 staand nummer en staat in de finale

 

Op naar de halve finale 3e prijs voor de dames van Niawier/Metselawier/Oosternijkerk

3e omloop

18. Jirsnum - 02. Niawier / Metselawier / Oosternijkerk
2-5 0-6

08. Lollum Waaxens 1 - 11. Exmorra
5-3 6-2 

16. Dronryp staand nummer
 

2e omloop

02. Niawier/Metselawier/ Oosternijkerk  - 04 Stiens
5 - 2  6-4

05. Wommels - 08. Lollum Waaxens 1
2 - 5  4 - 6

09. Winsum - 11. Exmorra
3-5 2-6

14. Goënga - 16. Dronryp
4-5 6-6 

17. Jirnsum staand numer
 

1e omloop

01. Tzum - 02. Niawier/Metselawier/ Oosternijkerk
2-5 2-6

03. Witmarsum - 04 Stiens
2-5 0-6

05. Wommels - 06. Berlikum
5-3 6-6

07. Makkum - 08. Lollum Waaxens 1
1-5 4-6

09. Winsum - 10. Lollum Waaxens 2
5-0 6-6

11. Exmorra - 12. Reahús - Turns
5-1 6-6

13. Hijum - Finkum - 14. Goënga
3-5 4-6

15. Menaam - 16. Dronryp
0-5 0-6

17. St.-Annaparochie - 18. Jirnsum
2-5 4-6 

 

De 118-jarige kaatsvereniging (opgericht 6 mei 1904) “De Eendracht” in Hitzum is in 2000 gestart met de organisatie van de Ald-Meiers Partij. Deze wedstrijd is ontstaan door een intensieve samenwerking tussen de kaatsvereniging en voormalig minister Pieter Winsemius. De roots van de familie Winsemius liggen in Hitzum. Hun belangstelling voor de kaatssport was gewekt door een kaatsdemonstratie tijdens een familiereünie op Westerhitzum in 1997.

Er werd in die tijd, als gevolg van het belangrijker worden van het dameskaatsen in het algemeen, nagedacht over een wedstrijd in de vorm van de Freule, maar dan voor meisjes. Mede doordat Hitzum in die tijd een sterk meisjespartuur had, hield men zich daar intensiever bezig met dat vraagstuk. Door de samenwerking met de familie Winsemius zag Hitzum kans in dat gat te springen.

De webredactie van knkb.nl plaatst vandaag live berichten, videoreportages en interviews op de website. Bovendien wordt via de KNKB-twitter/facebook pagina's uitslagen direct gepubliceerd.

Klik hier voor alle Instragram berichten

klik hier voor de alle twitterberichten 

Klik hier voor de facebook pagina
 

Mócht de kaatsvereniging van Dronryp over een feestcommissie beschikken dan maken de leden van die commissie dit jaar overuren. Op de Ald-Meiers Partij in Hitzum was het vandaag weer raak voor een afdelingspartuur van VvV Sjirk de Wal. Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi kregen na afloop de kransen omgehangen. Lollum-Waaksens 1 (Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans) werd tweede. De derde prijs was voor KF De Trije Doarpen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk (Hester Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanna Allema).

Dronryp was vooraf al de grote favoriet maar helemaal van een leien dakje ging het niet in Hitzum. In de tweede omloop had men er ook zo maar afgekund. Na een simpele overwinning op Menaam wachtte Goënga met Moniek Lootsma, Afke Marij van der Goot en Iris Oosterbaan. Dronryp pakte het eerste spel en Goënga moest even op gang komen.
 
Toen dat eenmaal was gebeurd kreeg Dronryp tegenstand van betekenis. Tot vier eersten gelijk viel er over de uiteindelijke afloop niets te zeggen. Vervolgens zat het Dronryp niet tegen, of, desgewenst, Goënga niet mee. Eerst raakte Moniek Lootsma geblesseerd. Er volgde een behandeling van ongeveer tien minuten. Toen Moniek Lootsma weer in het veld verscheen liep ze duidelijk minder soepel dan voorheen.
 
Het werd 4-4 en 4-2 voor Dronryp waarna Senne Idsardi de bal voor sloeg. De keurmeester gaf de bal echter 'in'. In plaats van een volkomen gelijke stand werd het 6-2 voor Dronryp. Op 6-4 miste Iris Oosterbaan het perk. Het werd 5-4 en 6-6 waarna Iris Oosterbaan de kaats bij de middellijn niet kon passeren.

Een staand nummer betekende een plek in de halve finale met Niawier-Metslawier-Oosternijkerk als opponent. Hester Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanna Allema kaatsten niet slecht, pakten ook de nodige punten maar geen eersten. Vier keer werd het 6-6 en vier keer gingen de punten naar Dronryp. Dan wordt winnen moeilijk. Op 5-0 en 6-2 miste Hester Torensma het perk.

In de finale wachtte een partuur dat eerder dit jaar het NK voor schoolmeisjes had gewonnen. Lollum-Waaksens 1 met Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Het leeftijdsverschil tussen beide parturen was groot: de kaatssters van Lollum-Waaksens 1 waren 13, 14 en 15 jaar oud en die van Dronryp 16, 17 en 18 jaar. Dat verschil was in het kaatsen te zien.
 
Dronryp gaf Lollum-Waaksens geen kans op een bordje. Dronryp kreeg maar 14 punten tegen. Op 5-0 en 6-0 sloeg Senne Idsardi de kaats voorbij. Lollum-Waaksens kan in de komende jaren voor goud gaan in Hitzum en gelet op de kwaliteiten van de dames is dat zeer wel mogelijk. Dronryp zegevierde voor de eerste keer in Hitzum. In 2001, 2003 en 2013 was Dronryp verliezend finalist.


Uitslag Ald-Meiers Partij.  1. Dronryp (Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi); 2. Lollum-Waaksens 1 (Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans); 3. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk (Hester Torensma, Isabella Sijtsma
en Suzanna Allema).
Cijfers Ald-Meiers Partij. Eerste omloop: 1. Tzum - 2. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 2-5 en 2-6; 3. Witmarsum - 4. Stiens 2-5 en 0-6; 5. Wommels - 6. Berltsum 5-3 en 6-6; 7. Makkum - 8. Lollum-Waaksens 1, 1-5 en 4-6; 9. Winsum - 10. Lollum-Waaksens 2  5-0 en 6-6; 11. Exmorra - 12. Reahûs-Turns 5-1 en 6-6; 13. Hijum-Feinsum - 14. Goënga 3-5 en 4-6; 15. Menaam - 16.  Dronrijp 0-5 en 0-6; 17. St. Annaparochie - 18. Jirnsum  2-5 en 4-6. Tweede omloop: 2. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk - 4. Stiens  5-2 en 6-4; 5. Wommels - 8. Lollum-Waaksens 1 2-5 en 6-6; 9. Winsum - 11. Exmorra 3-5 en 2-6; 14. Goënga - 16. Dronrijp  4-5 en 6-6; 18. Jirnsum staand nummer. Derde omloop: 18. Jirnsum - 2. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 2-5 en 0-6; 8. Lollum-Waaksens 1 - 11. Exmorra  5-3 en 6-2; 16. Dronrijp staand nummer. Halve finale: 16. Dronrijp - 2. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk  5-0 en 6-2; 8. Lollum-Waaksens 1 staand nummer. Finale: 8. Lollum-Waaksens 1 - 16. Dronrijp  0-5 en 0-6.
 
 
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers