contact zoeken wedstrijden

Van Straten koning in Ingelum!

Tekst en Foto: Lijkle Spijksma

Onder slechte weersomstandigheden is er in Ingelum gekaatst. Bij de heren 1e klasse van de vrije formatie-partij eindigde het partuur van Youri de Groot (Menaam), Allard Hoekstra (Franeker) en Laas Pieter van Straten (Feinsum) als eerste.

In de finale werd op 5-1 6-2 het trio Peter van Zuiden (Bolsward), Kevin Jordi Hiemstra (Leeuwarden) en
Gerben de Boer (Gaast) verslagen.

De kleine premie was voor Paul Dijkstra (Bitgum), René de Haan (Leeuwarden) en Hendrik Bouwhuis (Bolsward).
Koning van deze partij werd Laas Pieter van Straten.

foto vlnr Allard Hoeksra, Laas Pieter van Straten (koning) en Youri de
Groot.
(foto: Lijkle Spijksma)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers