contact zoeken wedstrijden

Zangduet twee parturen moest veel goed maken

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma (archief
Video: KNKB Media

De generale repetitie voor de PC van aanstaande woensdag was zondag in Arum. Het leukste moment deed zich voor vlak voor het begin van de finale. De parturen van Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar en Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten stonden voor de bestuurstent opgesteld om naar het Frysk Folksliet te luisteren. Maar al wat er kwam, geen klanken van het Frysk Folksliet uit de luidsprekers. Daarom zongen de kaatsers het maar zelf.
 
De finale was ruim een half uur later al afgelopen met het partuur van Steenstra,Hiemstra en Wassenaar als winnaar en Tjisse Steenstra als koning. Kingma, Van der Schoot en Van Zwieten werden dus tweede. De derde prijs was voor Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra.

Wanneer het de bedoeling van de heren hoofdklassers was om vlak voor de PC onder de radar te blijven dan is dat prima gelukt. Dat het leukste moment van de kaatsdag niets met het kaatsen zelf te maken had zegt al genoeg want het was in alle eerlijkheid bedroevend wat er op het kaatsveld van Arum werd vertoond. Het zangduet van de twee finaleparturen moest dan ook veel goed maken.

Het partuur van Tjisse Steenstra begon met een makkelijk potje tegen Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga: 5-1 en 6-0. In de tweede omloop was er de confrontatie met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Die keken in de eerste omloop tegen het partuur van Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma tegen een 5-2 achterstand aan, maar wisten toch nog te winnen.
 
In de tweede omloop viel voor hen alsnog het doek. Van der Bos had gisteren in Sexbierum geweldig opgeslagen maar haalde dat niveau vandaag niet. Erwin Zijlstra was ook bepaald niet op dreef in het achterperk. Het partuur van Tjisse Steenstra kwam met 4-2 voor te staan waarna Triemstra op 6-6 een bal 'op hichte' kreeg met een hercules en een 4-3 stand als gevolg.
 
Daar zou het bij blijven. Op 6-0 sloeg Gert-Anne van der Bos buiten en dat herhaalde hij op 5-3 en 6-4. Vanaf de halve finale fungeerde Hans Wassenaar alleen nog als balkeerder naar verluidt wegens schouderklachten. Tjisse Steenstra nam de plek in het achterperk over en Renze Hiemstra sloeg voorminst op. In die halve finale wachtte good-old Hylke Bruinsma die vandaag door Marten Bergsma en Hendrik Kootstra als vervanger van Dylan Drent was ingehuurd.
 
De opslag van Hiemstra was op zijn zachtst gezegd niet geweldig. Hiemstra zou 10 keer het perk missen. Dat deed Bergsma 8 keer. Steenstra en Kootstra misten elk 3 keer zodat de teller uiteindelijk op 24 opslagfouten stond. Het partuur van Steenstra liep na spellen gelijk uit naar een 4-2 en een 5-3 voorsprong. Het werd nog 5-4 maar op 5-4 en 6-2 stond Hans Wassenaar op de goede plek om de bal tot in het perk te kunnen retourneren.
 
De finale tegen Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten was in 35 minuten afgelopen. Na eersten gelijk werd het 3-1 waarna Menno van Zwieten op 6-6 kwaad uitsloeg: 4-1 achter en dat was de genadeklap. Het einde van de partij was tekenend voor de kaatsdag in Arum. Op 5-1 en 2-0 miste eerst Enno Kingma het perk en vervolgens deed Menno van Zwieten dat twee keer achter elkaar.

De premiewinnaars Kingma, Van der Schoot en Van Zwieten moesten in de eerste omloop vol aan de bak om Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma er onder te houden. De zitbal van Menno van Zwieten op 4-4 en 6-6 was van grote waarde. Het werd weer 6-6 waarna Bauke Dijkstra de kaats niet kon passeren. Zo moeilijk als het ging in de eerste omloop, zo makkelijk ging het in de tweede. Bauke Triemstra, Patrick Scheepstra en Daniël Iseger werden in een rap tempo van het veld gespeeld. Op 5-1 en 6-2 sloeg Menno van Zwieten de kaats voorbij. Een staand nummer betekende een plek in de finale.

De nummers 9 en 10 waren hetzelfde als de nummers 9 en 10 van zaterdag in Sexbierum met dit verschil dat Hylke Bruinsma deze keer de plek innam van Dylan Drent in het partuur met Marten Bergsma en Hendrik Kootstra. Zaterdag  was dat Jelte Visser. De tegenstanders waren dus opnieuw Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar.
 
Het partuur van Marten Bergsma stond vlot met 4-1 en even later met 5-2 voor. In wezen was er niets aan de hand maar toen raakte Marten Bergsma het spoor volledig bijster. Bergsma kon het perk amper nog vinden en de tegenstanders profiteerden dankbaar van de opslagcadeautjes die werden uitgedeeld. Het werd alsnog vijf eersten gelijk en uiteindelijk kwam alle hout aan de telegraaf.
 
Hendrik Kootstra mocht de klus klaren met een behoorlijke kaats achter de hand en deed dat uitstekend. De bal kwam plat voorin, Van Popta kon er niet bij, Leijenaar nog wel maar zijn uitslag was niet ver genoeg. Halve finale bereikt en daar zou het voor hen bij blijven.

Uitslag Arum: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole), koning, Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Menno van Zwieten (Heerenveen); 3. Marten Bergsma (Minnertsga), Hylke Bruinsma (Minnertsga) en Hendrik Kootstra (Minnertsga).
 
Cijfers Arum. Eerste omloop: 1. Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar - 2. Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga 5-1 en 6-0; 3. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma – 4. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 5-5 en 0-6; 5. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma - 6. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten; 7. Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra  - 8. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster;  9. Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar  - 10. Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra 5-5 en 6-6 (partuur Bergsma wint). Tweede omloop: 1. Tjisse Steenstra c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-3 en 6-4; 6. Enno Kingma c.s. – 8. Bauke Triemstra c.s. 5-1 en 6-2; 10. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Marten Bergsma c.s. - 1. Tjisse Steenstra c.s. 4-5 en 2-6; 6. Enno Kingma c.s. staand nummer. Finale: 6. Enno Kingma c.s. – 1. Tjisse Steenstra c.s. 1-5 en 0-6.

Hylke Bruinsma fit voor de PC
Foto: Anne Waterlander
Foto: Anne Waterlander

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers