contact zoeken wedstrijden

Gert-Anne van der Bos flonkert aan de opslag!

Tekst: Klaas Postma
Foto: Lieuwe Bosch
Video: KNKB Media

Wanneer Gert-Anne van der Bos aanstaande woensdag op de PC laat zien wat hij zaterdag in Sexbierum liet zien dan hebben de tegenstanders een groot probleem. Zijn maten Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra hoefden niet eens tot bijzondere prestaties te komen om met Van der Bos als winnaars van het veld te stappen. Dat Van der Bos tot koning werd uitgeroepen was een vanzelfsprekendheid. Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar werden tweede. De derde prijs was voor Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar.

De sport heet kaatsen maar de aanmerkers hoefden in de finale amper in het veld te verschijnen voor het plaatsen dan wel weghalen van het witte en rode blokje. De finale stond in het teken van de opslag met in de hoofdrollen Gert-Anne van der Bos en Tjisse Steenstra. Van der Bos won letterlijk en figuurlijk op punten.
 
Een zitbal van Van der Bos op 6-6 en een opslagmisser van Steenstra op 6-4 leverde de mannen in het oranje een spel voorsprong op. Door sterk opslagwerk van Tjisse Steenstra werd het 2 om 1. Retour perk door Steenstra op 6-6 betekende evenwicht aan de telegraaf. Steenstra had in de slotpartij wat te veel missers (9) en dat kon door het perk Hiemstra-Wassenaar niet gecompenseerd worden.

Overigens kwam het duo Triemstra-Zijlstra ook niet tot geweldig uitslagwerk maar die zagen tot hun genoegen dat Van der Bos er op de beslissende momenten stond. Bij een 4-3 voorsprong stond Van der Bos aan de stuit om zitballen en buitenslagen met elkaar af te wisselen. Het werd 6-6 en toen joeg de opslager uit Mantgum weer een onverwerkbaar projectiel naar de krite.
 
Daarna stond Hans Wassenaar zijn plek in het achterperk af aan Tjisse Steenstra. Die sloeg in het daarop volgende eerst één keer boven en de achterstand werd nog teruggebracht tot 5-4 maar daarbij bleef het. Van der Bos dwong Steenstra tot drie achtereenvolgende kwaadslagen, Triemstra sloeg de kaats niet voorbij, Steenstra sloeg nog een keer afdoende retour, plaatste ook nog een zitbal maar zag daarna dat Gert-Anne van der Bos voor de zoveelste keer vandaag een zitbal plaatste.

Van der Bos, Triemstra en Zijlstra begonnen de kaatsdag tegen Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga. Die kregen zelfs wat kansjes maar lieten die kansjes liggen. Dat kwam vooral door wie anders dan Gert-Anne van der Bos die in totaal 12 zitballen zou plaatsen. Toen Taeke Triemsta op 3-2 en 6-6 boven sloeg ging het snel. Op 5-2 en 6-0 sloeg Triemstra weer boven.
 
In de tweede omloop was er de strijd tussen de broers Triemstra: Taeke tegen Bauke die kaatste met Patrick Scheepstra en Daniël Iseger. Taeke kreeg van broer Bauke te vaak de gelegenheid om boven te slaan en Van der Bos was ook in deze partij een zekerheidje vanaf de stuit. Bij een 4-0 voorsprong miste Van der Bos zowaar twee keer op 6-6 het perk maar de zege kwam geen seconde in gevaar. Zowel op 4-2 en 6-6 als op 5-2 en 6-6 zorgde Gert-Anne van der Bos voor de beslissende twee punten.
 
In de halve finale kregen Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar geen schijn van kans. In een mum van tijd en met 22 punten tegen was de klus geklaard. Op 5-0 en 6-4 plaatste Van der Bos een zitbal.

De premiewinaars Steenstra, Hiemstra en Wassenaar hadden weinig moeite om te winnen van Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten. Enno Kingma beperkte zich tot balkeren zodat Kees van der Schoot op moest slaan. Dat werd geen succes. Van der Schoot bracht amper een bal binnen de lijnen. Op 5-2 en 6-0 sloeg Hans Wassenaar de kaats voorbij.

In de strijd tegen Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma met als inzet een plek in de finale moest er meer moeite gedaan worden om te winnen. Johannes van der Veen sloeg goed op en zijn jonge maten knokten voor ieder punt. Steenstra en zijn maten kwamen met 4-1 voor te staan, het partuur van Van der Veen gaf niet op en kwam terug tot 4-3. Daar bleef het bij. Op 5-3 en 6-6 kon Rick Minnesma de dikke kaats niet nemen.

Marten Bergsma en Hendrik Kootstra hadden vandaag Jelte Visser bij zich als vervanger van Dylan Drent. Visser speelde een thuiswedstrijd en had voor eigen publiek graag een prijs gewonnen. Dat lukte net niet. Marten Bergsma had zijn dag niet (9 opslagmissers) maar dat gold ook voor Haye Jan Nicolay die ook 9 keer het perk zou missen. Het perk van Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar was beter op slag dan het perk Jelte Visser en Hendrik Kootstra maar toch bleef het lang spannend. Het werd 5-5 waarna Gabe-Jan van Popta op 6-4 zijn vijfde bovenslag
plaatste. Een staand nummer op de tweede lijst deed de rest.

Uitslag Sexbierum: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), koning, Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze-Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 3. Haye-Jan Nicolay (Britsum), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter-Jan
Leijenaar (Exmorra).
 
Cijfers Sexbierum. Eerste omloop: 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra - 2. Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga 5-2 en 6-0; 3. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma - 4. Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra  5-5 en 6-6 (Triemstra c.s. winnen); 5. Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar -  6. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 5-2 en 6-0; 7. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster - 8. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma  2-5 en 6-6; 9. Marten Bergsma, Jelte Visser en Hendrik Kootstra - 10. Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar  5-5 en 4-6. Tweede omloop: 1. Gert-Anne van der Bos c.s. - 4. Bauke Triemstra c.s.  5-2 en 6-6; 5. Tjisse Steenstra c.s. - 8. Johannes van der Veen c.s.  5-3 en 6-6. 10. Haye-Jan Nicolay c.s. staand nummer.
Halve finale: 10. Haye Jan Nicolay c.s. - 1. Gert-Anne van der Bos c.s.  0-5 en 4-6; 5. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 5. Tjisse Steenstra c.s. - 1. Gert-Anne van der Bos c.s.  4-5 en 6-6.
 
 
 
 

Naar de finale Naar de halve finale

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers