contact zoeken wedstrijden

PC 2022: Na 35 jaar stopt Johannes van der Ploeg als spreekstalmeester van de PC

Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Na 35 jaar stopt Johannes van der Ploeg als spreekstalmeester van de PC. 

Dit bijzondere jubileum is voor hem aanleiding om het stokje over te dragen. De PC heeft inmiddels een opvolger benoemd in de persoon van Pieter van Althuis.

Bron: pc-Franeker

Johannes van der Ploeg begon in 1987 als 38-jarige als ‘omropper’ en gastheer bij de PC. Daarvoor kaatste hij 9 keer op ‘de Fiifde Woansdei’ op It Sjûkelân. Het leverde hem 2 keer een derde prijs op. Z’n belangrijkste triomfen als kaatser vierde hij door twee keer de Bondspartij te winnen, in 1973 voor Winsum en in 1977 voor Franeker.

KNKB Media in gesprek met Johannes v/d Ploeg
 

Deel 1

Deel 2

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers