contact zoeken wedstrijden

Hessel Postma maakt gedroomd debuut in Huizum

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Romy Postma en Anne Waterlander
Video: KNKB MEDIA

Gezocht voor het kaatspeloton bij de heren hoofdklasse: pleisterplakkers, kuitenkneders en een zielenknijper kan wellicht ook geen kwaad. Vandaag in Huizum: Daniël Iseger vervangt Sjoerd de Jong, Elgar Boersma vervangt Youri de Groot, Jelte-Pieter Dijkstra is er voor Remmelt Bouma en Jacob Wassenaar voor Dylan Drent.
 
Nee, we zijn er nog niet. In de tweede omloop laat Enno Kingma zich vervangen door Erwin Zijlstra en Jacob Wassenaar door Hessel Postma. Nee, we zijn er nog steeds niet. Hans Wassenaar heeft naar verluidt last van zijn schouder, kaatst wel verder maar staat zijn plek in het achterperk af aan Tjisse Steenstra. Pieter-Jan Leijenaar loopt een wond aan zijn knie op maar kan na behandeling wel verder. En als klap op de vuurpijl is scheidsrechter Jenco Sieperda er ook niet zodat Chris Anema van de dames naar de heren wordt overgeheveld.

Gekaatst werd er wel op sportpark Nijlân. Voor invaller Hessel Postma werd de dag bijzonder want hij won met Marten Bergsma en Hendrik Kootstra in een wonderlijke finale van Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. De derde prijs was voor Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Hendrik Kootstra werd tot koning uitgeroepen.

Het waaide hard en dat zal ongetwijfeld invloed gehad hebben op de opslag maar in bepaalde partijen was het wel erg droevig wat de heren vanaf de stuit lieten zien. De op papier betere parturen wonnen hun partij in de eerste omloop met uitzondering van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra.
 
Die mochten het opnemen tegen Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten. Kingma was niet fit. Zijn bijdrage in de hele partij was het keren van de bal voor de kaats. Van der Schoot en Van Zwieten moesten het dus met zijn beiden doen. Bij de tegenstanders lukte er bij het duo Triemstra-Zijlstra niet veel en dus kwam het gewicht van de partij aan die kant op de schouders van Van der Bos te liggen.
 
Die plaatste 11 van de in totaal 18 zitballen in de hele partij. Het scoreverloop was grillig. Het partuur van Kingma kwam met 4 om 2 voor en vervolgens met 5 om 4 achter te staan. Het werd 5 om 5 en 6-2 voor Van der Bos maar dat bleek niet voldoende voor de winst. Alle hout kwam aan de telegraaf waarna Van der Bos het perk miste. Het was de 29e opslagfout in de partij. Erwin Zijlstra kreeg daarna een herkansing want hij nam in de tweede omloop de plek van Enno Kingma in.

De tweede omloop begon met de partij tussen Bauke Triemstra, Patrick Scheepstra en Daniël Iseger tegen Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Het partuur van Haye Jan Nicolay kaatste zich naar een 4-1 voorsprong maar die voorsprong was zo maar verdwenen omdat er op de 'zes' dure fouten werden gemaakt. In het slot van de partij misten Triemstra en Scheepstra te vaak aan de opslag. Op 5-4 en 6-2 sloeg Patrick Scheepstra voor de laatste keer buiten.

De tweede partij op de tweede lijst had als inzet een plek in de finale. Marten Bergsma en Hendrik Kootstra zagen Jacob Wassenaar halverwege de partij geblesseerd het veld verlaten en vroegen Hessel Postma als vervanger. Bij de tegenstanders was Erwin Zijlstra al vanaf de eersteslag de vervanger van Enno Kingma. Tot drie eersten gelijk was het spannend maar toen Menno van Zwieten daarna op 6-6 het perk miste kreeg zijn partuur geen punten meer aan de telegraaf. Op 5-3 en 6-0 sloeg  Hessel Postma de bal boven.

Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hadden in de eerste omloop de handen vol aan Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga. Die boden goede tegenstand en pakten veel punten maar het gaat in het kaatsen nog altijd om de eersten. Vijf keer werd het zes gelijk en vier keer trok het partuur van Steenstra aan het langste eind. Het zou nog één keer 6-6 worden maar toen hadden Steenstra en zijn maten al vijf bordjes aan de hang. Op 5-2 en 6-6 sloeg Auke Boomsma buiten.

Zo lastig als het partuur van Tjisse Steenstra het in de eerste omloop had zo makkelijk ging het in de halve finale. Voor Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar het wisten stonden ze al met 5-0 achter. De spreekwoordelijke eer redden lukte ook niet. Op 5-0 en 6-4 sloeg Haye Jan Nicolay de bal voor.

in de finale dus de heren Steenstra, Hiemstra en Wassenaar tegen Bergsma, Postma en Kootstra. Winnen leek voor de eerstgenoemden geen enkel probleem te zijn. Steenstra begon uitermate sterk aan de opslag. Op 6-2 sloeg hij de bal terug in het perk om daarna vier zitballen op rij te plaatsen. Het werd 3 om 0 en er leek geen vuiltje aan de lucht.

Het pleit voor Bergsma en zijn maten dat ze de kop niet lieten hangen. Hendrik Kootstra vuurde zijn maten constant aan en Bergsma kreeg steeds meer vat op het duo Hiemstra-Steenstra. Toen Hendrik Kootstra op 3-0 en 6-6 de bal tot in het perk kon retourneren kwam de door velen niet meer verwachte ommekeer. Van 3-0 achter kwam het partuur van Bergsma op een 5-3 voorsprong te staan.
 
Na een snel eerst werd het 5-4 waarna Renze-Pieter Hiemstra op 6-4 boven sloeg: 5 om 5. Marten Bergsma bleek de sleutel naar de winst in handen te hebben. Eerst raakte Hiemstra de bal niet goed waardoor Kootstra tot in het perk retourneerde. Daarna sloeg Hiemstra boven waarna Bergsma twee treffers liet noteren. Dat lukte Tjisse Steenstra daarna ook nog een keer maar zijn volgende  opslagbal werd door Hessel Postma over de bovenlijn geslagen.

6luik

Uitslagen en cijfers Huizum

Uitslag Huizum: 1. Marten Bergsma (Minnertsga), Hessel Postma (Winsum) en Hendrik Kootstra (Minnertsga), (koning); 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze-Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 3. Haye Jan Nicolay (Britsum), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter-Jan Leijenaar (Exmorra).
 
 
Cijfers Huizum:
Eerste omloop:
1. Bauke Triemstra, Patrick Scheepstra en Daniël Iseger – 2. Elgar Boersma (voor Youri de Groot), Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten 5-2 en 6-2; 3. Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar - 4. Jelte Pieter Dijkstra (voor Remmelt Bouma), Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma 5-2 en 6-6; 5. Gerrit-Jan Duiven, Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra – 6. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra 2-5 en 6-6;  7. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 5-5 en 6-6 (Partuur 7 wint); 9. Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga - 10. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 6-6. Tweede omloop: 1. Bauke Triemstra c.s. – 3. Haye Jan Nicolay c.s. 4-5 en 2-6; 6. Marten Bergsma c.s. -  7. Menno van Zwieten c.s. (Erwin Zijlstra vervangt Enno Kingma) 5-3 en 6-0; 10. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Tjisse Steenstra c.s. -  3. Haye Jan Nicolay c.s. 5-0 en 6-4. 6. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Finale: 6. Marten Bergsma c.s. - 10. Tjisse Steenstra c.s. 5-5 en 6-4.

Marten Bergsma, Hendrik Kootstra (koning) en debutant Hessel Postma
Marten Bergsma, Hendrik Kootstra (koning) en debutant Hessel Postma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers