contact zoeken wedstrijden

Update PC 2022: Dit zijn de geplaatste parturen

Na de resultaten van de vandaag gespeelde partijen is duidelijk dat de volgende parturen zijn geplaatst voor de 169ste PC:

1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra
2. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra
3. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar
4. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten
5. Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra
6. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma
7. Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elzinga
8. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster
9. Remmelt Bouma/Jelte Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma
10. Haye Jan Nicolay, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar
11. Gerrit Jan Duiven, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra
12. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten
13. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Willem Heeringa
14. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis
15. Rutger Torensma, Harold de Boer en Jurrit Osinga

De parturen voor de Keats-off zijn;
16. Redmer Zaagemans, Wytze Wassenaar en Yannick Hielkema
17. Corné Tuinenga, Michel v.d. Veen en Hillebrand Visser
18. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer
19. Gerard de Vries, Mark Minnesma en Stefan van der Meer

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers