contact zoeken wedstrijden

Stuivertje wisselen in top heren hoofdklasse

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB MEDIA
 

Het blijft stuivertje wisselen in de top van de heren hoofdklasse. In Morra was het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra weer eens aan de beurt om te winnen. De absolute topvorm was vandaag niet aanwezig maar wat aan vorm over bleef was ruim voldoende om de kransen te veroveren. Het lot zat niet tegen en de parturen van Steenstra en Bergsma waren al in een vroeg stadium van de lijst verdwenen.
 
Er moesten onderweg naar de overwinning een paar plooitjes worden platgestreken maar dat bleek geen probleem. In de finale bleven Bauke Triemstra, Patrick Scheepstra en Daniël Iseger op de helft staan. De derde prijs was voor Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar.

De mannen in het oranje begonnen met een veredeld trainingspartijtje tegen Gerrit-Jan Duiven, Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Dat was snel gebeurd: 5-1 en 6-0. Na het staande nummer op de tweede lijst wachtten in de halve finale Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar die de parturen van Steenstra en Bergsma al hadden verslagen. Een derde stunt kwam er niet.
 
Na spellen gelijk denderden Van der Bos en zijn maten door naar een 5-2 voorsprong. Haye Jan Nicolay was de kaatsdag begonnen met sterk opslagwerk maar hij viel gedurende de dag terug. Nicolay gaf na afloop als verklaring dat hij last had gekregen van zijn kuit waardoor hij bij de opslag niet meer goed kon ‘zetten'.
 
Gabe-Jan van Popta sloeg de hele dag prima uit en Pieter-Jan Leijenaar leek geen last meer te hebben van zijn schouder. Van der Bos (last van wat 'pijntjes' maar niets ernstigs zei hij na afloop) miste nog een aantal malen het perk en het werd zowaar nog 5-4 maar daarbij bleef het. Op 5-4 en 6-2 sloeg Taeke Triemstra de bal terug
in het perk.

De finale met dus de broers Triemstra tegenover elkaar werd nooit spannend zoals het de hele dag in Morra nooit spannend werd. Op de eerste 6-6 miste Bauke Triemstra het perk waarna Gert-Anne van der Bos op 6-2 een zitbal plaatste. Een buitenslag van Van der Bos op 6-4 bracht het verschil op 1 eerst maar buiten door Bauke Triemstra op 6-4 betekende weer een spel voorsprong voor Van der Bos en zijn maten.
 
Dat gat kon door het partuur van Bauke Triemstra niet meer gedicht worden. Door een buitenslag van Van der Bos op 4-2 en 4-6 werd het nog wel 4 om 3 maar daarbij bleef het. Op 5-3 en 6-4 sloeg Bauke Triemstra de bal buiten de lijnen van het perk. Het was de 20e opslagmisser in de partij.

Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar zorgden in de eerste omloop voor een verrassing door Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar maar 1 bordje te gunnen. Bij Nicolay en zijn maten spatte de spelvreugde er direct vanaf. Nicolay sloeg sterk op en Gabe-Jan van Popta sloeg iedere redelijke bal over de bovenlijn. Toen Van Popta op 2-1 en 6-6 boven sloeg was de partij eigenlijk al gespeeld.

Steenstra en zijn maten hadden hun dag niet maar dat doet niets af aan het prima kaatsen van Nicolay, Van Popta en Leijenaar. Op 5-1 en 6-4 sloeg Hans Wassenaar de bal over de zijlijn.

In de tweede omloop moest het partuur van Nicolay aantreden tegen Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra. Het werd de partij van de bovenslagen. Na afloop stond de teller op 22 bovenslagen. Gabe-Jan van Popta sloeg 7 keer boven en Pieter-Jan Leijenaar 6 keer. Nicolay en zijn maten waren net als in de eerste partij 'yn ‘e fleur' en zetten hun tegenstanders op een 4-2 achterstand. Het werd 6-6 waarna Hendrik Kootstra die de opslag had overgenomen betrapt werd op 'overlopen': 5-2 achter en dat was te veel van het goede. Op 5-3 en 6-6 sloeg Jacob Wassenaar kwaad uit. Het partuur van Haye Jan Nicolay naar de halve finale waarin men verloor van de latere winnaars.

Het tweede blokje op de lijst kende louter outsidersparturen. Twee keer winnen was het parool om via een staand nummer de finale te bereiken. Het werd uiteindelijk het trio Bauke Triemstra, Patrick Scheepstra en Daniël Iseger. Eerst werden Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga vrij makkelijk verslagen: 5-2 en 6-2. In de strijd om de 'preemje-of-neat' was het meer spannend dan fraai tegen Jelte-Pieter
Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma. De bordjes werden om-en-om verdeeld waarna het partuur van Bauke Triemstra een kleine versnelling in huis had.
 
Het werd 5 om 3 maar Jelte-Pieter Dijkstra en zijn maten kwamen op gelijke hoogte. Daarna bleef Evert-Pieter Tolsma in het perk een aantal malen in gebreke en dat bracht de uiteindelijke beslissing. Op 5-5 en 6-0 plaatste Patrick Scheepstra een zitbal waarmee de finale tegen broer Taeke was bereikt.

De dames en heren van kaatsvereniging 'Warber Bliuwe' hadden alles prima
voor elkaar en de publieke belangstelling was. zeker voor een zaterdagpartij, goed maar het kaatsen hield bepaald niet over. Door blessureperikelen stonden drie oudgedienden (Jacob Wassenaar, Jelte-Pieter Dijkstra en Daniël Iseger) als vervangers in het veld. Die drie invallers deden het zeker niet minder dan sommigen van de jongere garde en dat geeft ook wat aan over het niveau.

Uitslag Moarre: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Bauke Triemstra (St. Jacobiparochie), Patrick Scheepstra (Franeker) en Daniël Iseger (Leeuwarden); 3. Haye Jan Nicolay (Britsum), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter-Jan
Leijenaar (Exmorra).
 
Cijfers Moarre-Ljussens. Eerste omloop:  1. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar -  2. Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar 1-5 en 4-6; 3. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra -  4. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 5-3 en 6-6; 5. Jelte-Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert-Pieter Tolsma - 6. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten 5-2 en 6-4; 7. Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga - 8. Bauke Triemstra, Patrick Scheepstra en Daniël Iseger 2-5 en 2-6; 9. Gerrit-Jan Duiven, Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra - 10.
Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 1-5 en 0-6. Tweede omloop: 2. Haye Jan Nicolay c.s. - 3. Bergsma c.s. 5-3 en 6-6; 5. Jelte-Pieter Dijkstra c.s.  - 8. Bauke Triemstra c.s. 5-5 en 0-6; 10. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Gert-Anne van der Bos c.s. -  2. Haye Jan Nicolay c.s. 5-4 en 6-2; 8. Bauke Triemstra c.s. staand nummer. Finale: 8. Bauke Triemstra c.s. - 10. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 4-6.

2e prijs Morra
3e prijs Morra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers