contact zoeken wedstrijden

​Partuur Tjisse Steenstra met veel overtuiging

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB MEDIA

De zwoele zomeravond in Minnertsga was weer het perfecte decor voor een vrije formatiepartij voor heren hoofdklassers met acht parturen op de lijst. Traditioneel kaatsten de dames hoofdklassers op het naast gelegen veld hun partij met eveneens acht parturen op de lijst. Het was qua timing bijna synchroon kaatsen want de finales bij zowel de heren als de dames waren gelijktijdig afgelopen. Er was nog een overeenkomst, beide finales kenden bijna geen spanning.
 
Een perfecte zomeravond dus in Minnertsga met bij de heren het hoofdthema hoe de imperfectie van de verschillende parturen te compenseren. Marten Bergsma en Hendrik Kootstra hadden Laas Pieter van Straten gevraagd om in het achterperk te staan. Enno Kingma en Kees van der Schoot vroegen Daniël Iseger om de zieke Menno van Zwieten te vervangen. Gabe Jan van Popta en Haye Jan Nicolay hadden Patrick Scheepstra als vervanger voor de geblesseerde Pieter Jan Leijenaar.
 
Maar het hoofdthema van de avond was wie Dylan Drent zou vervangen. Bergsma vertelde zondag nog na zijn winst op de Rengersdag dat Jacob Wassenaar was uitgesloten. En wie kruipt er in Minnertsga uit de hoge hoed? Inderdaad Jacob Wassenaar. De op 29 september 1980 geboren Wassenaar zal dus op de leeftijd van 41 jaar de zo inspirerende Dylan Drent moeten doen vergeten. 
 
Voorlopig staat Wassenaar tot en met Arum op de lijst en zal hij zo snel mogelijk in training gaan. En zo stond Minnertsga al een beetje in het teken van de PC die al over veertien dagen wordt gehouden. Op basis van de resultaten dit seizoen telt de hoofdklasse heren drie topparturen die de kransen verdelen. Wat betreft spanning trof Minnertsga het niet want met nummer 7 en nummer 8 stonden de twee ongeschonden topparturen van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra en het trio Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en de herstelde Hans Wassenaar tegenover elkaar.
 
Een scenario dat was te vergelijken met een spannende film of een spannend boek. Met de ontknoping al in het eerste hoofdstuk. En bedenk dan ook nog dat het geen herhaling was van het treffen op de Rengersdag, die eindigde met ‘alles oan ‘e hang’.
 
Natuurlijk het moet allemaal nog wel even gebeuren. Even dacht je na een toch ontluisterende 4-0 voorsprong voor Steenstra dat de zitbal van Van der Bos op 6-6 de ommekeer zou inluiden. Dat gebeurde niet, ook al omdat de verhouding zitbal-misser bij de opslag van Van der Bos-Zijlstra wat uit evenwicht was. Voeg daar het stevige uitslagwerk van Wassenaar-Hiemstra aan toe en de 5-2 en 6-6 was verklaard. Wassenaar retourneerde de bal tot in het perk waar het geloof op winst inmiddels al lang op vakantie was.
 
Voor het trio Bergsma was het hard werken om die eerste omloop tegen Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer te overleven. Met dank aan de opslag van Kootstra werd de kaats op 5-4 en 6-6 gepasseerd door Van Straten. Een omloop later was het trio Kingma een te grote opgave. Kingma lijkt de vorm aan de opslag te krijgen en de op 30 juni 1980 geboren Iseger is nog altijd een tegenstander van formaat.
Die tegenstanders van formaat kwam het partuur van Steenstra niet meer tegen, ook niet in de finale. Een met name in de finale ijzersterke Hiemstra toonde met acht bovenslagen aan dat de opslag van het duo Kingma en Iseger niet toereikend was. Zeker niet tegen een toch gedegen perk Wassenaar-Hiemstra dat met een totaal van twaalf bovenslagen aantoonde het beste perk in Minnertsga te zijn.
 
Voor verrassingen moest je deels op het andere veld zijn waar de dames kaatsten. De verrassing heette de 5-2 nederlaag van het partuur Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra tegen Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Gerde Lycklama à Nijeholt. Een deels verrassend verloop want de kransen gingen zo bijna automatisch richting Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia. In de tweede omloop verloor het partuur van Monfils op 5-4 en 6-6 toen Monfils de bal kwaad sloeg.
 
Monfils maakte bekend dat zij na dit seizoen stopt met kaatsen en dat mag een groot verlies voor het dameskaatsen heten. Een allrounder die kon zorgen voor het broodnodige tegengas, die het de beide topparturen af en toe lastig kon maken. Bovendien is zij een kaatsster met de nodige gratie.
 
In de finale tegen Roelie Kroondijk, Amarins de Groot en Jennie Terpstra was van spanning geen sprake, op 5-0 en 6-6 viel het doek, bijna gelijktijdig met het doek dat op 5-1 en 6-0 viel voor het trio Kingma.

 
Uitslag heren Minnertsga: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Daniël Iseger (Leeuwarden).
 
Uitslag dames Minnertsga: 1. Ilse Tuinenga (Franeker), Louise Krol (Broeksterwâld) en Sjanet Wijnia (Wommels); 2. Roelie Kroondijk, (Easterein), Amarins de Groot (Mantgum) en Jennie Terpstra (Mantgum).
 
Cijfers heren Minnertsga. Eerste omloop: 1. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Daniël Iseger (voor Menno van Zwieten) – 2. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster 5-1 en 6-6; 3. Marten Bergsma, Laas Pieter van Straten (voor Dylan Drent) en Hendrik Kootstra – 4. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer 5-4 en 6-6; 5. Haye Jan Nicolay, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 6. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis 5-4 en 6-2; 7. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 5-2 en 6-6. Halve finale: 1. Enno Kingma c.s. – 3. Marten Bergsma c.s. 5-3 en 6-4; 5. Haye Jan Nicolay c.s. – 7. Tjisse Steenstra c.s. 3-5 en 4-6. Finale: 1. Enno Kingma c.s. - 7. Tjisse Steenstra c.s. 1-5 en 0-6.
 
Cijfers dames Minnertsga. Eerste omloop: 1. Roelie Kroondijk, Amarins de Groot en Jennie Terpstra – 2. Annet de Haan, Sandra Hofstra en Jeska Terpstra 5-3 en 6-4; 3. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries – 4. Inge Jansma, Larissa Smink en Noa Elzinga 4-5 en 6-6; 5. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra – 6. Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Gerde Lycklama à Nijeholt 2-5 en 6-6; 7. Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia – 8. Anna Dieuwke Dijkstra, Rixt Wijnia en Annelien Broersma 5-4 en 6-4. Tweede omloop: 1. Roelie Kroondijk c.s. – 4. Inge Jansma c.s. 5-0 en 6-6; 6. Anna Brecht Bruinsma c.s. – 7. Ilse Tuinenga c.s. 4-5 en 6-6.  Om derde prijs: 6. Anna Brecht Bruinsma c.s. -  4. Inge Jansma c.s. 5-0 en 6-2. Finale: 1. Roelie Kroondijk c.s. - 7. Ilse Tuinenga c.s. 0-5 en 6-6.
 

DSC_7109[116484]
DSC_7106[116492]
DSC_7105[116483]
DSC_7103[116491]
DSC_7101[116490]

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers