contact zoeken wedstrijden

PC 2022: Wie plaatst zich, wie valt af!

We hebben een interessant ‘kaatsweekend’ voor de boeg!

Immers de plaatsing voor de 169ste PC kan komende zondag bewerkstelligd worden door de heren kaatsers. Dit jaar weer met Keats-off.

De plaatsing van de PC is afhankelijk van acht wedstrijden voorafgaand aan de Keats-off. Er zijn nog twee wedstrijddagen die tellen voor ranking. Dit zijn de wedstrijden van komend weekend. De wedstrijd in Minnertsga telt niet mee voor de ranking omdat er geen 1e/2e klas wedstrijd tegenover staat.

Wij hebben om het simpel te maken de rankingstand van zes wedstrijden van de tweede cyclus van dit seizoen gemaakt. Komende zaterdag, de zevende partij voor de Keats-off, kan het aantal behaalde punten hierbij opgeteld worden en hoeft niet gerekend te worden met 'hoeveel punten vallen er vanaf'. Zaterdagavond plaatsen wij een update van de stand met dan zeven getelde wedstrijden.

Zondag is de achtste wedstrijd voor plaatsing voor PC of Keats-off. De vijftien hoogst geplaatste parturen plaatsen zich rechtstreeks voor de PC. De nummers 16, 17, 18 en 19 van de rankingstand van zondag hebben nog een kans om zicht voor de PC te plaatsen. Dit kan via de Keats-off. De winnaar van de Keats-off plaatst zich als zestiende partuur.
 

Snap8

1-10

Voor de parturen één tot en met tien lijkt PC plaatsing een feit. Of moeten we nog een stunt verwachten verwachten. De parturen van Auke Boomsma, Gerrit Jan Duiven, Remmelt Bouma (is al weken geblesseerd en wordt vervangen door Jelte Pieter DIjkstra), Patrick van Dellen en Johannes van der Veen zijn op het juiste moment in vorm en hebben met de partuurwisseling van de 2e cyclus de juiste vorm te pakken gekregen.

Opvallend is dat Gerrit Jan Duiven, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra de eerste twee wedstrijden van de 2e cyclus in de 1e klas heeft gewonnen. Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elzinga hebben met één keer winst en twee keer een derde prijs en regelmatig omlopen winnen zich als stabiel 1e klas partuur zo goed als geplaatst. 

Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma missen al weken opslager Remmelt Bouma. Echter met vervangers winnen ze éénmaal in de 1e klas en sprokkelen punten door omlopen te winnen. Voor Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster is het simpel: 'op het juiste moment presteren'. Vorige weekend werd de 1e klas wedstrijd gewonnen en afgelopen weekend werd de premie gewonnen in de hoofdklasse. 
 

Snap10

parturen 11-15

Voor de parturen van Bauke Triemstra, Paul Dijkstra, Haye Jan Nicolai, André van Dellen en Rutger Torensma is het spannend aan het worden. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis staan na zes hoofdklasse wedstrijen komend weekend op de 1e klas. Hier kunnen de laatste punten verzameld worden om plaatsing af te dwingen.

Bauke Triemstra, Daniël Isger en Patrick Scheepstra lijken met de winst in Wommels een goeie slag te hebben geslagen. Ze kaatsen komend weekend op de hoofdklasse. Haye-Jan Nicolai, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar hebben de afgelopen zes wedstrijden twee omlopen en een derde prijs gewonnen. Ook dit partuur kaatst op de hoofdklasse en een omloop winnen betekend vrijwel zeker plaatsing voor de PC. 

De parturen van André van Dellen, Pieter Jan Plat, Willem Heeringa en Corné Tuinenga, Michel van der Veen en Hillebrand Visser en Rutger Torensma, Harold de Boer en Jurrit Osinga zitten op het vinketouw en hopen op punten op de 1e klas wedstrijden komend weekend. 

Snap13

16-25

Het partuur van Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer maakt een vrije val. In de afgelopen zes hoofdklasse wedstrijden werd geen omloop gewonnen. Dat resultaat geeft plaats 21 op de ranking van zes getelde wedstrijden van de 2e cyclus. De formatie van Van Zuiden mag zich oprecht zorgen maken over deelname aan de PC. De Keats-off lijkt het hoogst haalbare voor dit trio mits er gewonnen wordt en dan moet nog afgewacht worden wat de parturen van Wierd Baarda en Johan Diertens op de tweede klas wedstrijd doen. 

Op dit moment staan de nummers 19 en 20 van de ranking na zes wedstrijd precies gelijk. Dit zijn de parturen van Jari Visser, Jelle Cnossen en Gjalt Sjirk de Groot vs Gerard de Vries, Mark Minnesma en Stefan van der Meer. Bij gelijke stand in de ranking is het reglement helder. Het partuur dat stijgt is het hoogtst genoteerd. Echter dit kan nog spannend worden als beide parturen ook in de laatste twee wedstrijden evenveel punten halen. Dan stijgt of daalt er immers niemand. De rankingstand van week 28 is dan bepalend. Partuur Gerard de Vries daalt van plaats 18 naar plaats 20 en partuur Jari Visser blijft gelijk. 

Kortom nog volop spanning. Zaterdag kaatsen de heren hoofdklass in Morra-Lioessen en zondag in Huizum met de volgende parturen op de lijst;
Tjisse Steenstra, Marten Bergsma, Gert-Anne van der Bos, Enno Kingma, Gerit Jan Duiven, Haye-Jan Nicolai, Auke Boomsma, Remmelt Bouma en Bauke Triemstra

De heren 1e klas kaatsen zaterdag in Beetgum met onbeperkte deelname. Alle parturen kunnen elkaar dus treffen. Zondag kaatsen 10 partuur 1e klas in Weidum en 2e klas in Damwâld. 

KNKB Media volgt de wedstrijden op de voet via onze socials. 

Klik hier voor de huidige stand van zaken van de ranking na berekening van zes wedstrijden van deze cyclus.

Note: Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers