contact zoeken wedstrijden

​Trio Steenstra wint Rengersdag met ‘externe’ hulp

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB MEDIA

Trio Steenstra wint Rengersdag met ‘externe’ hulp
 
De geschiedenis herhaalde zich voor Marten Bergsma op de Rengersdag in Leeuwarden. Vorig jaar verloor hij zijn eerste partij om daarna als invaller de eerste prijs te winnen, toen met Kees van der Schoot en Menno van Zwieten nu met Renze-Pieter Hiemstra en Tjisse Steenstra. Kees van der Schoot en Menno van Zwieten moesten vandaag met hun vaste opslager Enno Kingma genoegen nemen met de premie. De derde prijs  was voor Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Hendrik Kootstra, ook al een invaller. Tjisse Steenstra werd tot koning uitgeroepen.

Het publiek dat de administratie goed op orde wilde houden had daar een hele klus aan. Jeroen Haarsma was (als balkeerder) de vervanger van Dylan Drent. Roy van de Berg was (ook als balkeerder) de vervanger van Hans Wassenaar. Vervolgens werd Roy van de Berg in de tweede omloop 'geblesseerd' ingewisseld voor Marten Bergsma en liet Pieter-Jan Leijenaar zich vervangen door Hendrik Kootstra.

In de eerste omloop gebeurde weinig opzienbarends of het moet het verlies van Marten Bergsma en Hendrik Kootstra met balkeerder Jeroen Haarsma tegen Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten zijn geweest. Heel erg verrassend was dat ook weer niet want Marten Bergsma liet zien dat uitslaan een heel ander iets is dan opslaan. Bergsma begon als voorinse, eindigde als achterinse maar was op beide posities niet opgewassen tegen de opslag van de tegenstanders. Bergsma gooide aan de opslag ook nog eens 9 ballen buiten de lijnen en dus was
de 5-2 en 6-4 nederlaag een logisch gevolg.

De partij van de dag speelde zich af in de tweede omloop. Tjisse Steenstra en Renze-Pieter Hiemstra hadden in eerste instantie Roy van de Berg bij zich als vervanger van de zieke Hans Wassenaar. In de eerste omloop werd probleemloos gewonnen van Gerrit-Jan Duiven, Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra die tevreden moesten zijn met één bordje. Roy van de Berg meldde zich 'geblesseerd' af waarna Marten Bergsma als invaller verder mocht.
 
Een goede opslager was ook wel nodig want Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra waren de tegenstanders. Inzet van de partij: een plek in de finale. Kwalitatief was het geen beste partij maar spannend was het wel. Zoals zo vaak domineerde de opslag. Na 1-0 voor  miste Van der Bos twee keer op 6-6 het perk waarna Taeke Triemstra op 6-0 de bal kwaad uit sloeg met een 3 om 1 achterstand als gevolg.
 
Van der Bos en zijn maten blijven altijd stug door kaatsen met geloof in eigen kunnen. De zitbal van Van der Bos op 3-1 en 6-6 was een belangrijke. Het werd 3 om 3 en ook 4 om 4 waarna Van der Bos met een zitbal op 6-4 zijn partuur op één eerst van de winst zette. Collega opslager Bergsma tekende op de volgende 6-4 ook voor een zitbal met andermaal een gelijke stand in eersten tot gevolg.
 
De partij verdiende een 5-5 en 6-6 stand en die kwam er ook. Hiemstra sloeg een
kaats bij de middellijn waarna Marten Bergsma de klus vanaf de stuit moest klaren. Bergsma zocht Triemstra op en die sloeg de bal 'lyk yn 'e bek' bij de voor de kaats staande Hiemstra die afdoende kon keren. Bergsma, Hiemstra en Steenstra naar de finale.

De halve finale ging tussen Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten en Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Hendrik
Kootstra. Het partuur van Kingma leek probleemloos naar de finale te gaan. Er was een 5-1 en 6-0 voorsprong dus wat kan er dan nog mis gaan? Nou er kon heel veel mis gaan. Het werd 6-6 waarop Kees van der Schoot de kaats niet kon passeren: 5-2 maar nog steeds een ruime voorsprong dus geen reden tot paniek. Die reden tot paniek kwam er alsnog want ondanks meerdere 'matchpoints' slaagde het partuur van Kingma er maar niet in om de beslissende klap uit te delen. Alle bordjes kwamen aan de telegraaf waarna Enno Kingma op 6-4 toch nog een zitbal wist te plaatsen. Dat was de 24e zitbal in de partij waarvan Enno Kingma er 8 voor zijn rekening nam.

De finale ging gelijk op maar toen Tjisse Steenstra op 3 om 3 en 6-0 een zitbal plaatste en Enno Kingma op 6-2 het perk miste was het gat definitief geslagen. Op 5-3 en 6-4 sloeg Kees van der Schoot de bal kwaad uit.

Kingma, Van der Schoot en van Zwieten hadden in de eerste omloop niet veel moeite om te winnen van Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Gerben de Boer die zowel 'op' als 'uit' te veel fouten maakten. Op 5-3 en 6-0 sloeg Menno van Zwieten de kaats voorbij. Een staand nummer betekende een plek in de halve finale die dus met pijn en moeite winnend werd afgesloten tegen het  partuur van Haye Jan Nicolay.
 
Die hadden in de eerste omloop probleemloos gewonnen van Paul Dijkstra, René de
Haan en Hendrik Bouwhuis en in de tweede omloop net zo probleemloos van Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten die er werkelijk niks van bakten en maar 1 bordje wisten te veroveren.

 

Koning van de Rengersdag, Tjisse Steenstra
Koning van de Rengersdag, Tjisse Steenstra

Uitslag Rengerspartij: 1. Marten Bergsma (Minnertsga) (vervanger Roy v.d. Berg en Hans Wassenaar), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning); 2. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Menno van Zwieten (Heerenveen); 3. Haye Jan Nicolay (Britsum), Gabe Jan van Popta (Lollum) en Hendrik Kootstra (vervanger Pieter Jan Leijenaar) (Minnertsga).

Cijfers Leeuwarden. Eerste omloop: 1. Marten Bergsma, Jeroen Haarsma (voor Dylan Drent) en Hendrik Kootstra -  2. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten 2-5 en 4-6; 3. Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Hendrik Kootstra (voor Pieter-Jan Leijenaar) -  4. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis 5-2 en 6-4; 5. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 6. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster 5-1 en 6-4; 7. Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Roy v.d. Berg (voor Hans Wassenaar, tweede omloop Marten Bergsma voor Roy v.d. Berg)  - 8. Gerrit-Jan Duiven, Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra 5-1 en 6-6; 9. Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Gerben de Boer - 10. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 3-5 en 0-6. Tweede omloop: 2. Youri de Groot c.s. – 3. Haye Jan Nicolay c.s. 1-5 en 4-6;  7. Marten Bergsma c.s. 7. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Bergsma wint); 10. Enno Kingma c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Enno Kingma c.s. - 3. Haye Jan Nicolay c.s. 5-5 en 6-4; 7. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Finale: 7. Marten Bergsma c.s. - 10. Enno Kingma c.s. 5-3 en 6-4.
 
 
 
 
 

Halve finale

Kingma, Van der Schoot en van Zwieten winnen op 5-5 6-4 van Nicolay, Van Popta en Kootstra. Enno Kingma plaatst zijn 8ste zitbal.

Finale gaat tussen parturen Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Tjisse Steenstra - Enno Kingma, Kees vd Schoot en Menno v Zwieten.

1e

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers