contact zoeken wedstrijden

Bitgum winnaar Bondspartij 2022

Tekst: Klaas Postma
Foto: Romy Postma fotografie
Video: KNKB Media

En dat is nummer twee! Kaatsvereniging OKK uit Bitgum zegevierde al op de Bangma partij in Weidum. Vandaag kwam daar het NK Speedbooks voor senioren ('de Bondspartij') bij. Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra lieten in de finale St. Jacobiparochie (Bauke Triemstra, Verry van der Meer en Taeke Triemstra) op een spel staan. Franeker 2 ( Lennard Feenstra, Michel van der Veen en Jan Tiemen Eisma) en Harlingen (Rick Alberda, Dylan Drent en Tjitse Ben Hoekstra) werden derde. De kleinere prijzen waren voor Easterlittens, Mantgum en Grou.

De wedstrijd werd op pinkstermaandag definitief gestaakt vanwege het slechte weer. Vandaag mochten de 15 afdelingen die nog in de strijd waren zich andermaal melden in Franeker voor het restant. Bitgum gold vooraf al als één van de grote favorieten. Op de twee voorgaande afdelingswedstrijden had men beide keren de finale gehaald.
 
In Weidum werd gewonnen, in Tzummarum werd in de finale verloren van Exmorra. Het is een wetmatigheid dat een partuur op een belangrijke kaatsdag altijd een mindere partij kaatst. Het is de kunst om daar doorheen te 'bûkeljen' om uiteindelijk als winnaar van het veld te stappen. Bitgum begon direct al met die mindere partij.
 
Dronrijp 2 mocht geen problemen opleveren maar de mannen van OKK hadden er zo maar afgekund. Tegen Johan Diertens, Tsjerk Elsinga en Sybren Poelsma was het credo 'vrouwen en kinderen' eerst. Er werden handenvol ballen buiten geslagen en allebordjes kwamen aan de telegraaf. 'Das Glück des Tüchtigen' zou je het kunnen noemen want Bitgum kwam met pijn en moeite als winnaar uit de strijd. Op 5-5 en 6-4 kon OKK opgelucht ademhalen.
 
De volgende horde was Easterlittens, een op papier veel sterkere tegenstander en nog niet zo heel erg lang geleden winnaar van 'de Bond'. Zo moeizaam als het tegen Dronrijp 2 was gegaan zo makkelijk ging het tegen het partuur van 'Onder Ons'. Simon Zijlstra sloeg te vaak buiten en gaf het perk van Bitgum te vaak de kans om boven te slaan. Met maar 12 punten tegen stond Bitgum vlot op een voorsprong van 4 om 0. Een kwaadslag van Tjisse Steenstra op 6-6 leverde Easterlittens een bordje op maar daarbij bleef het. Op 5-1 en 6-6 sloeg Paul Dijkstra de bal afdoende retour.
 
In de halve finale was Franeker 2 volstrekt kansloos. Lennard Feenstra, Michel van der Veen en Jan Tiemen Eisma waren op-en-uit de mindere. Na een half uur was de ongelijke strijd voorbij. De finale tegen de blauwhemden van 'het Noorden' leek een spannende aangelegenheid te worden. Tjisse Steenstra kwam in het begin van de partij amper van de opslag af en Bitgum had het even moeilijk. Op 1-1 en 6-6 passeerde Taeke Triemstra met een gelukje de kaats: 2-1 voor St. Jacobiparochie.
 
De buitenslag van Bauke Triemstra op 6-6 was een hele dure. Bitgum kwam los, enerzijds doordat men de winst vond en zocht bij Verry van der Meer in het achterperk, anderzijds doordat Bauke Triemstra domweg te vaak met de juiste richting overhoop lag. Op 4-2 en 6-6 sloeg Bauke Triemstra buiten en toen was duidelijk dat Bitgum de zege niet meer zou laten lopen. Op 5-2 en 6-2 sloeg Paul Dijkstra de bal terug tot in het perk en Bitgum kon een feestje vieren.

Premiewinnaar St. Jacobiparochie liet Stiens in de derde omloop op een spel staan. Een omloop later was Grou de tegenstander. Het werd een partij met als motto 'wie kan de meeste ballen buiten slaan'. Het regende buitenslagen. Bauke Triemstra deelde in de opslagmalaise maar zorgde er dan ook weer voor dat zijn partuur een aantal malen op 6-6 de beslissende twee punten binnen haalde. Het werd 5-5 en toen was de jongste Triemstra weer een aantal malen succesvol vanaf de stuit. Op 5-5 en 6-0 plaatste St. Jacob zich voor de halve finale.
 
Daarin wachtte Harlingen met wie anders dan Dylan Drent die zijn maten Rick Alberda en Tjitse Ben Hoekstra op alle mogelijke manieren coachte en oppepte. De opslag was het zorgenkindje bij beide parturen. Aan het eind van de partij stond de teller op 29 missers. Harlingen kwam met 3 om 1 voor te staan maar Rick Alberda miste drie keer op 6-6 het perk en die eersten waren te duur. Op 5-3 en 6-6 had Bauke Triemstra het laatste woord in een tussenspelsituatie.

Harlingen werd dus derde door te winnen van Franeker 1 en Mantgum. De
andere derde prijs ging naar Franeker 2 dat Niawier-Metslawier-Oosternijkerk aan de zegekar bond. Een staand nummer op de vierde lijst betekende een plek in de halve finale.
 
Uitslag Bond: 1. Bitgum (Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra); 2. Sint Jacobiparochie (Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Verry van der Meer); 3. Harlingen (Rick Alberda, Tjitse  Ben Hoekstra en Dylan Drent); Franeker 2 (Lennard Feenstra, Michel van der Veen en Jan Thymen Eisma); 4. Grou (Dirjan Bouma, Alle Jan Anema en Martijn Olijnsma); Mantgum (Gert-Anne van der Bos, Jesse Heida en Wilco Fopma).
 
 
Cijfers Bond Franeker. Derde omloop: 3. Minnertsga – 7. Easterlittens 3-5 en 6-6; 11. Dronryp 2 - 16. Bitgum 5-5 en 4-6; 17. Franeker 1 - 21. Harlingen 2-5 en 4-6; 27. Easterein 1 - 32. Mantgum 4-5 en 4-6; 33. Grou - 39. Heerenveen 5-2 en 6-0; 42. Stiens 1 - 47. St.-Jacobiparochie 1 2-5 en 0-6; 52. Franeker 2 - 55. Niawier/Metslawier/Oosternijkerk 5-5 en 6-0. Vierde omloop: 7. Easterlittens - 16. Bitgum 1-5 en 6-6; 21. Harlingen - 32. Mantgum 5-4 en 6-2; 33. Grou - 47. St.-Jacobiparochie 5-5 en 0-6; 52. Franeker 2 staand nummer. Halve finale: 52. Franeker 2 - 16. Bitgum 1-5 en 2-6; 21. Harlingen - 47. St.-Jacobiparochie 3-5 en 6-6. Finale: 16. Bitgum - 47. St.-Jacobiparochie 5-2 en 6-2.
 

Laatste slag finale Paul Dijkstra OKK Bitgum Taeke Triemstra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers