contact zoeken wedstrijden

‘Avondje Bond’ het Speedbooks NK Senioren

Foto: Romy Postma fotografie

Er stonden nog 15 parturen in de race voor de nationale titel bij de Senioren. Vanaf 16.00 uur was iedereen welkom aan de Hertog van Saxenlaan (Jan Rodenhuisplein 1-3) te Franeker. De weerverwachtingen waren goed, het kaatsveld lag er prima bij en rond het veld was er voldoende mogelijkheden voor een hapje en drankje. 

Finale

16. Bitgum - 47. St.-Jacobiparochie 5-2 6-2

1. Bitgum, Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra
2. St.-Jacobiparochie, Bauke Triemstra, Very van der Meer en Taeke Triemstra
3. Harlingen, Rick Alberda, Tjisse Ben Hoekstra, Dylan Drent
3. Franeker 2, Lennard Feenstra, Michel van der Veen, Jan Tymen Eisma
4. Mantgum: Gert-Anne van der Bos, Jesse Heida, Gjalt Sjirk de Groot
4. Easterlittens, Simon Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra
4. Grou, Dirjan Bouma, Alle Jan Anema, Martijn Olijnsma

Halve finale

52. Franeker 2- 16. Bitgum 1-5 2-6

21. Harlingen - 47. St.-Jacobiparochie 3-5 6-6

4e omloop

7. Easterlittens - 16 Bitgum 1-5 6-6

21. Harlingen - 32. Mantgum 5-4 6-2

33. Grou - 47. St.-Jacobiparochie 5-5 0-6

52. Franeker 2 staand nummer

3e omloop

3. Minnertsga - 7. Easterlittens 3-5 6-6

11. Dronryp 2 - 16. Bitgum 5-5 4-6

17. Franeker - 21. Harlingen 2-5 4-6

27. Easterein 1 - 32. Mantgum 4-5 4-6

33. Grou - 39. Heerenveen 5-3 6-0

42. Stiens 1 - 47. St.-Jacobiparochie 1 2-5 0-6

52. Franeker 2 - 55. Niawier/Metslawier/Oosternijkerk 5-5 6-0

21

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers